Mining and geology - Wrocław

Mining and geology - Wrocław

Studia na kierunku mining and geology w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Mining and geology stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

22.02.2024

Mining and geology studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku mining and geology to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 1,5 roku (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Mining and geology - Wrocław
Studia na kierunku mining and geology w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku mining and geology studenci zdobywają wiedzę w zakresie ogólnych przedmiotów obejmujących tematyką geostatykę, goechemię, a także zagadnień specjalizacyjnych – projektowanie wyrobisk odkrywkowych itd.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku mining and geology umożliwiają absolwentom rozpoczęcie pracy w firmach zajmujących się wydobyciem podziemnym oraz odkrywkowym. Odnajdą się także w przedsiębiorstwach związanych z inżynierią geotechniczną.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunku mining and geology przeznaczona jest dla absolwentów kształcenia I stopnia na kierunkach pokrewnych (górnictwo i geologia, geoinformatyka, geodezja i kartografia). W trakcie kwalifikacji uwzględniana jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu kształcenia.

Kierunki studiów we Wrocławiu, do których należy mining and geology wymagają także złożenia przez kandydata deklaracji o wybranych specjalnościach.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Mining and geology w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY?

Studia na kierunku mining and geology obejmują istotne z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia dziedziny – nauki techniczne i nauki o Ziemi. Kształcenie łączy zagadnienia podstawowe z wiedzą techniczną w zakresie matematyki, fizyki, chemii, informatyki, geoinżynierii czy GIS. W programie zajęć uwzględniono także nauki przyrodnicze – geologię, ochronę środowiska oraz społeczne – ekonomię, prawo, języki obce.

Uczelnie we Wrocławiu w ramach programu kształcenia oferują jedną specjalność do wyboru z trzech dostępnych propozycji – geomatyka w zarządzaniu zasobami mineralnymi, zarządzanie geotechniczne i środowiskowe oraz inżynieria wydobywcza. Każda ze ścieżek dydaktycznych realizowana jest w całości w języku angielskim.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mining and geology możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku mining and geology w zależności od wybranej specjalności przekazują uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie geostatyki i geochemii. Znają zasady projektowania kopalń za pomocą wspomagania komputerowego.

Absolwenci wyróżniają się kompetencjami menedżerskimi, w tym umiejętnościami w zakresie zarządzania projektami, podejmowania decyzji czy ograniczania ryzyka. Są przygotowani do projektowania procesów technologicznych oraz do prowadzenia analiz przemysłowych.

Absolwent ma możliwość uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów w ramach tego kierunku.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY?

Studia na kierunku mining and geology trwają 1,5 roku (studia magisterskie).

Mining and geology w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MINING AND GEOLOGY

Studia realizowane w ramach kierunku mining and geology przygotowują absolwentów do wykonywania pracy w międzynarodowym środowisku. Odnajdą się w firmach górniczych i poszukiwawczych.

Mogą podjąć zatrudnienie także w jednostkach odpowiedzialnych za nadzór techniczny, w urzędach administracji państwowej czy instytucjach badawczych i rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mining and geology

 • międzynarodowe firmy,
 • firmy górnicze,
 • firmy poszukiwawcze,
 • nadzór techniczny,
 • urzędy administracji państwowej,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

Studia na kierunku mining and geology stanowią odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów z zakresu działań geotechnicznych i znajomości mechaniki skał. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami w zakresie oceny ryzyka środowiskowego oraz wykonywania remediacji obszarów zanieczyszczonych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mining and geology Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mining and geology Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mining and geology w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie