"STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

"STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

"study wars" – "wiedza o wojnie" - studia podyplomowe

Studia na kierunku study wars – wiedza o wojnie to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Study wars to propozycja studiów podyplomowych, kierowana do osób zainteresowanych szeroko pojętą obronnością, które chcą rozpocząć pracę np. w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego. Studia przygotowują także do pracy w siłach zbrojnych i agendach rządowych z nimi związanych. Zdobywane kompetencje przydatne są zarówno na stanowiskach cywilnych, jak i służą pogłębieniu wiedzy teoretycznej w trakcie odbywanej służby.

Studia na kierunku "study wars" - "wiedza o wojnie" - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności "study wars" - "wiedza o wojnie" - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | "study wars" - "wiedza o wojnie" - studia podyplomowe - uczelnie >

Absolwenci zdobędą wszechstronną wiedzą na temat m.in. obronności, taktyki i strategii wojskowej, orgnizacji prawnej systemów obronnych w Polsce i na świecie, systemów prawnych regulujących konflikty zbrojne. Zapoznają się także z doktrynami wojskowymi, ich historią i rozwojem.

Sprawdź wszystkie studia online w Polsce.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W zależności od uczelni i trybu kształcenia zasady rekrutacji na studia podyplomowe mogą się różnić. Przykładowo proces rekrutacji może się opierać jedynie na zgłoszeniach i być otwarty dla absolwentów zarówno studiów magisterskich jak i licencjackich czy inżynierskich. Studia na tym kierunku mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami. O akceptacji kandydata może decydować kolejność zgłoszeń, więc warto wcześniej sprawdzić terminy rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK "STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDY WARS – WIEDZA O WOJNIE?

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mogą się odbywać w trybie hybrydowym, czyli być prowadzone w budynkach uczelni lub online. Kierunek study wars – studia o wojnie umożliwia zdobycie kwalifikacji do pracy w oddziałach kryzysowych i siłach zbrojnych w kraju.

Studia tego typu przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu obronności i działań wojennych oraz rozwijać swoją karierę w siłach zbrojnych. W zależności od trybu kształcenia zajęcia prowadzone są metodami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Student ma prawo wyboru trybu, w którym będzie uczestniczyć w zajęciach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku study wars możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku study wars zdobywają wiedzę na wiele tematów związanych z wojskowością m.in. organizacja armii, taktyka i strategia wojskowa, dowodzenie i przywództwo, historia doktryn wojskowych, system prawno-ustrojowy Polski i systemy regulacji prawnej konfliktów zbrojnych.

Na plan studiów składają się wykłady, prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny oraz zajęcia praktyczne, które pozwalają lepiej zrozumieć systemy decydujące o działaniu sił zbrojnych i zrozumieć ich rzeczywistość. Warto podkreślić, że część tej wiedzy np. taktyka i strategia wojskowa, do tej pory była przekazywana jedynie w szkołach wojskowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDY WARS – WIEDZA O WOJNIE?

Studia na kierunku study wars trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDY WARS - WIEDZA O WOJNIE?

Absolwenci kierunku study wars mogą pracować zarówno na stanowiskach cywilnych jak i podjąć pracę w siłach zbrojnych. Studenci zdobędą wiedzę, która pozwoli podjąć pracę w sztabach antykryzysowych na poziomie samorządowym i krajowym, agendach rządowych związanych z wojskowością i siłami zbrojnymi.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku study wars:

  • sztaby antykryzysowe
  • siły zbrojne
  • agendy rządowe związane z wojskowością i obronnością

 

Studia podyplomowe w zakresie study wars umożliwiają zdobycie kompetencji, które pozwolą Ci pełnić obowiązki w pracy związanej z obroną kraju. Szeroki zakres wiedzy z tematów taktyki i strategii wojskowej, przywództwa, prawa i organizacji systemów obronnych tworzą idealny profil kandydata do pracy w wojskowości.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU "STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia