FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

    Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe

    Studia na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

    Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling to propozycja kształcenia podyplomowego, która adresowana jest do osób zainteresowanych zapoznaniem się z narzędziami pozwalającymi na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność operacyjną, inwestycyjną i finansową. W toku studiów słuchacze poruszają się po zagadnieniach między innymi: prognozowania kosztów i sprzedaży, optymalizacji podatkowej wyniku finansowego, zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym czy finansowania inwestycji.

     

    Jakie wymagania rekrutacyjne?

    Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling to kierunek z obszaru studiów podyplomowych, a zatem kształcenie mogą podjąć wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    Jak wyglądają studia na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling?

    Studia podyplomowe na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling to proces kształcenia obejmujący dwa semestry nauki, i których program opracowany jest w taki sposób, aby słuchacze nabyli konkretnych umiejętności, w szczególności w zakresie przeprowadzania podstawowych i zaawansowanych analiz ekonomiczno- finansowych oraz konstruowania strategii finansowych przedsiębiorstwa.

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling możemy podzielić na:

    1. Typ:

    2. Tryb:

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling poruszają się po rozmaitych zagadnieniach, a realizowane moduły poświęcone są między innymi: zaawansowanym narzędziom rachunkowości, analizie ekonomiczno- finansowej, zarządzaniu kosztami oraz strategii finansowej przedsiębiorstwa. W toku kształcenia zaznajamiają się z metodami konsolidacji sprawozdań finansowych, analizą zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, sposobami sporządzania planów kosztów i przychodów, optymalizacją struktury kapitałowej przedsiębiorstwa czy rozliczaniem strat podatkowych.

    Przykładowe przedmioty dla kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling:

    • sprawozdawczość finansowa
    • optymalizacja podatkowa wyniku finansowego
    • analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno- finansowej organizacji
    • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
    • narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

     

    Ile trwają studia na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling?

    Kształcenie na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

     

    Jaka praca po studiach na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling?

    Wiedza oraz umiejętności pozyskane na studiach podyplomowych na kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling mogą być przydatne przede wszystkim pracownikom działów finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej, jak również menedżerom odpowiedzialnym za przygotowywanie analiz finansowych.

     

    Zobacz inne kierunki ekonomiczne

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)