Kierunki studiów inżynierskie

Kierunki studiów inżynierskie

Kierunki studiów inżynierskie

Największy wybór kierunków

inżynierskich i technicznych w Polsce

Odkryj studia inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów inżynierskie i techniczne 2024

Kierunki studiów inżynierskie w Polsce to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na kierunki inżynierskie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, chemia, fizyka, matematyka, geografia oraz informatyka. Ponadto na niektóre kierunki np. architektoniczne czy wojskowe są przeprowadzane dodatkowe egzaminy wstępne.

 

 
 

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budowa maszyn i okrętów I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business engineering I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Clean energy II stopnia stacjonarne
Cognitive science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Cognitive science - studia online I stopnia online
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer & software engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka i jakość żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electronic and computer engineering I stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne systemy mechatroniki II stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka jądrowa II stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
Energy and environmental engineering II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
Environmental and land engineering II stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Environmental quality management II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geodezja i gospodarka nieruchomościami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoenergetyka I stopnia stacjonarne
Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i inżynieria wodna I stopnia stacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
Inteligentny przemysł I stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biokompozytów i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria jakości produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa i recykling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria metali I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza II stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria odzysku surowców i energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria ogólna I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów biznesowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria surowców mineralnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria światłowodowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management and production engineering I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i robotyzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikroelektronika II stopnia stacjonarne
Mikroinformatyka systemów cyfrowych II stopnia stacjonarne
Mining and geology II stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Modern materials design and application II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne
Okręty i konstrukcje morskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optoelektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy elektryczne i hybrydowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
Quality and management production I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Raw materials value chain II stopnia stacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Systemy teleinformatyczne II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie materiałowe i spawalnicze I stopnia stacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie przełomowe jednolite stacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Urban mining II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie produkcją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielona energia II stopnia stacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ś
T
U
V
W
Z
Ź
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW INŻYNIERSKIE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki inżynierskie i techniczne:

INFORMATYKA

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
BUDOWNICTWO

Politechnika Łódzka

Kierunki inżynierskie i techniczne:

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS
ARCHITEKTURA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Pokaż więcej