Teologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Każdy z nas niejednokrotnie w ciągu swojego życia zastanawiał się nad wyznawaną przez siebie wiarą, jej istotą oraz głębszym sensem. Dotyczy to również ateistów, bowiem z filozoficznego punktu widzenia nie istnieje stan braku wiary, a dążenie do niej, jakkolwiek miałaby się przejawiać, jest immanentną cechą każdej istoty ludzkiej. Współcześnie środowiska religijne budzą wiele kontrowersji, rodzą się spory pomiędzy wyznawcami poszczególnych nurtów religijnych czy filozoficznych. W umysłach ludzkich narodził się pogląd, że niemożliwe jest połączenie zdroworozsądkowej nauki popartej specjalistycznymi badaniami z religią będącą elementem duchowości ludzkiej niemożliwej do zbadania za pomocą sprzętu laboratoryjnego. Nic bardziej mylnego - studia na kierunku teologia znajdują wspólny mianownik dla obu tych pozornie skrajnych dziedzin ludzkiego życia. Jaki powinien być idealny kandydat na te studia? Niezależnie od tego, czy jest osobą świecką czy duchowną, powinien mieć ogromny wgląd w swoją psychikę oraz wyznawać wiarę chrześcijańską. Ateizm wprawdzie nie przekreśla szans na odniesienie sukcesu na studiach, jednak może być poważną przeszkodą w odpowiednim zaangażowaniu w przedmioty przewidziane w siatce studiów. Jeśli jesteś świadom swojej duchowości i chciałbyś w przyszłości głosić słuszność wiary chrześcijańskiej, studia na kierunku teologia są właśnie dla ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego możesz się spodziewać po nauce na studiach na kierunku teologia? Interdyscyplinarność teologii przejawia się w przygotowaniu studentów do pracy na różnych stanowiskach w wielu miejscach, jednak bezpośrednio związanych z Kościołem katolickim. Studia nauczą cię umiejętności analizowania i prawidłowego interpretowania Pisma Świętego w oryginale - a więc przy okazji nauczysz się podstawowego operowania hebrajskim i aramejskim - językami uznawanymi za martwe. Zrozumiesz filozoficzne przesłanki będące filarem wiary katolickiej. Wykłady z psychologii, socjologii oraz pedagogiki dadzą ci gruntowny pogląd na to, jak w umysłach ludzkich kształtowana jest wiara, jak ewoluuje na przestrzeni lat oraz jaki wpływ wywiera na całość funkcjonowania organizmu.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku teologia? We wszystkich instytucjach związanych z szerzeniem i propagowaniem wiary, między innymi w wydawnictwach i mediach chrześcijańskich. Jeśli przygodę ze studiami zacząłeś jako osoba duchowna, będziesz mógł pełnić funkcję misjonarza lub kapłana bardziej świadomie i z większym zrozumieniem mechanizmów życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego. Otworzy się przed tobą furtka do kariery nauczyciela religii na każdym stopniu edukacji.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

W procesie rekrutacji na kierunek teologia na większości uczelni przeprowadzany jest konkurs świadectw maturalnych oraz przewidziana jest rozmowa rekrutacyjna na temat wiary kandydatów oraz ich znajomości Pisma Świętego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TEOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując teologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretowania Pisma Świętego
 • podstaw religiologii i historii Kościoła
 • fonetyki pastoralnej
 • prowadzenia katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • podstaw języka hebrajskiego, greckiego i łaciny
 • teoretycznych podstaw kilku nauk humanistycznych i społecznych, między innymi: historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofii człowieka, psychologii, pedagogiki oraz logiki i etyki
 • pełnienia posługi kapłańskiej

Jak wyglądają studia na kierunku teologia?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku teologia będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji studia są bezpłatne (w uczelni publicznej), a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek teologia, zdobędą wszechstronną wiedzę na temat historii chrześcijaństwa, wiary katolickiej, filozofii oraz biblistyki. W planie zajęć realizowanym na powyższym kierunku, znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Historia filozofii współczesnej
 • Wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego
 • Egzegeza Nowego Testamentu – Pisma Janowe i Listy katolickie

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku teologia wykształcą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach licznych warsztatów nauczą się dokonywania analizy i interpretacji tekstów biblijnych oraz filozoficznych. Ponadto nauczą się podstaw języka greckiego, hebrajskiego i łacińskiego oraz opanują wybrany nowożytny język obcy. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie kompetencji z zakresu pedagogiki i dydaktyki, które znajdą zastosowanie podczas wykonywania zawodu nauczyciela.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

TEOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek teologia można realizować w trybie studiów jednolitych, które będą trwały pięć lub sześć lat czyli odpowiednio dziesięć lub dwanaście semestrów. Po tym czasie studenci otrzymają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku teologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TEOLOGIA STUDIA I STOPNIA

TEOLOGIA STUDIA II STOPNIA

TEOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku teologia

Absolwent kierunku teologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel religii
 • misjonarz
 • kapłan
 • pracownik instytucji zajmujących się szerzeniem i propagowaniem wiary
 • pracownik wydawnictw i mediów chrześcijańskich

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

Komentarze (2)

szok odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A gdzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w krakowie??

szok2 W odpowiedzi do: szok odpowiedz

chyba zlikwidowali XD