Historia - studia doktoranckie

Historia - studia doktoranckie

Studia na kierunku historia - studia doktoranckie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
  Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

   Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

   Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

   Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

   Historia - studia doktoranckie – kierunek studiów 

    
   Dla kogo ten kierunek
   Jak powszechnie wiadomo, podwaliną współczesnych dziejów są czasy zamierzchłe, których zrozumienie jest esencjonalne dla dogłębnego poznania przyczyny dzisiejszego ukształtowania politycznego, gospodarczego, ekonomicznego oraz społecznego całego świata. Studia na kierunku historia - studia doktoranckie powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów studiów magisterskich, aspirujących do doskonałego zrozumienia zagadnień historycznych i opanowania podstaw wiedzy z dziedzin pokrewnych. Jesteś głodnym wiedzy absolwentem humanistycznych studiów II stopnia, chcącym kontynuować zdobywanie wiedzy na kierunku historycznym? Chciałbyś stać się ekspertem od starych zapisków, zabytkowych budowli, brać udział w archeologicznych wykopaliskach lub nieść pomoc w datowaniu naznaczonych zębem czasu przedmiotach? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno pytanie może być dobrym powodem, aby rozpocząć studia na kierunku historia – studia doktoranckie!
    
   Program studiów i przedmioty
   Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku historia - studia doktoranckie: dydaktyka szkoły wyższej, seminarium doktoranckie, wykład monograficzny, redagowanie tekstu naukowego, współczesna myśl humanistyczna.
   Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku historia – studia doktoranckie? Przede wszystkim znacznie pogłębisz posiadane już umiejętności historyczne, które miałeś okazję wynieść z poprzednich lat edukacji. Udoskonalisz umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, co niewątpliwie jest podstawą dla dobrego zrozumienia zaprzeszłych dziejów. Nauczysz się również wyciągania logicznych wniosków między innymi na podstawie wiedzy o czynach wszystkich możnowładców. Dzięki wykładom prowadzonym przez wybitnych historyków współczesych czasów, zrozumiesz dominujące w antropologii kulturowej problemy badawcze, przy okazji dowiadując się, w jaki sposób można je obejść stosując alternatywne techniki i metody naukowe. Jako, że historia oscyluje wokół wielu innych dziedzin naukowych, dowiesz się, w jaki sposób działa współczesna archeologia oraz w jaki sposób obchodzić się z przedmiotami dotkniętymi procesem naturalnej destrukcji. Opanujesz podstawy dydaktyki szkoły wyższej, co uczyni cię potencjalnym przyszłym pracownikiem naukowym. 
    
   Praca po studiach
   Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku historia – studia doktoranckie? Ze względu na dosyć wąskie spektrum zasięgu zataczanego przez historię, wybór zawodowy będzie ograniczony do zaledwie kilku miejsc, jednak prawdziwi pasjonaci tej nauki bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy i będą czerpać dużo satysfakcji z uprawianego zawodu. Będziesz mógł zatrudnić się na uczelniach wyższych lub szkołach, gdzie staniesz przed niesamowicie trudnym zadaniem polegającym na zaszczepieniu zainteresowania historią u najmłodszych. Jeśli od zawsze marzyłeś o pracy z historycznymi rekwizytami oraz pasjonowało cię odtwarzanie dawnych wydarzeń, będziesz mógł czuwać nad poprawnością całego procesu w domach kultury, teatrach i muzeach. Dla najbardziej zainteresowanych pracą wykopaliskową i przy konserwacji wydobytych przedmiotów znajdzie się praca w placówkach archeologicznych.

   Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

   Żeby dostać się na studia na kierunku historia – studia doktoranckie, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane jest pod uwagę posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

   Historia - studia doktoranckie - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując historię – studia doktoranckie

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • współczesnej archeologii 
   • podstaw archiwistyki
   • problemów badawczych antropologii kulturowej
   • podstaw dydaktyki szkoły wyższej
   • dobytku historycznego czasów współczesnych
   • myślenia przyczynowo – skutkowego
   • wyciągania logicznych wniosków

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku historia – studia doktoranckie

   Absolwent kierunku historia – studia doktoranckie znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • szkołach i innych placówkach oświatowych
   • domach kultury, teatrach, muzeach
   • uczelniach wyższych 
   • placówkach archeologicznych

   Zobacz inne kierunki historyczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Miasta, które oferują studia na kierunku Historia - studia doktoranckie

   Teraz najważniejsze

   kalkulator maturalny

   matura 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2024

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)