Historia - studia doktoranckie

Historia - studia doktoranckie

Dodaj do ulubionych

Historia - studia doktoranckie – kierunek studiów 

 
Dla kogo ten kierunek
Jak powszechnie wiadomo, podwaliną współczesnych dziejów są czasy zamierzchłe, których zrozumienie jest esencjonalne dla dogłębnego poznania przyczyny dzisiejszego ukształtowania politycznego, gospodarczego, ekonomicznego oraz społecznego całego świata. Studia na kierunku historia - studia doktoranckie powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów studiów magisterskich, aspirujących do doskonałego zrozumienia zagadnień historycznych i opanowania podstaw wiedzy z dziedzin pokrewnych. Jesteś głodnym wiedzy absolwentem humanistycznych studiów II stopnia, chcącym kontynuować zdobywanie wiedzy na kierunku historycznym? Chciałbyś stać się ekspertem od starych zapisków, zabytkowych budowli, brać udział w archeologicznych wykopaliskach lub nieść pomoc w datowaniu naznaczonych zębem czasu przedmiotach? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno pytanie może być dobrym powodem, aby rozpocząć studia na kierunku historia – studia doktoranckie!
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku historia – studia doktoranckie? Przede wszystkim znacznie pogłębisz posiadane już umiejętności historyczne, które miałeś okazję wynieść z poprzednich lat edukacji. Udoskonalisz umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, co niewątpliwie jest podstawą dla dobrego zrozumienia zaprzeszłych dziejów. Nauczysz się również wyciągania logicznych wniosków między innymi na podstawie wiedzy o czynach wszystkich możnowładców. Dzięki wykładom prowadzonym przez wybitnych historyków współczesych czasów, zrozumiesz dominujące w antropologii kulturowej problemy badawcze, przy okazji dowiadując się, w jaki sposób można je obejść stosując alternatywne techniki i metody naukowe. Jako, że historia oscyluje wokół wielu innych dziedzin naukowych, dowiesz się, w jaki sposób działa współczesna archeologia oraz w jaki sposób obchodzić się z przedmiotami dotkniętymi procesem naturalnej destrukcji. Opanujesz podstawy dydaktyki szkoły wyższej, co uczyni cię potencjalnym przyszłym pracownikiem naukowym. 
 
Praca po studiach
Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku historia – studia doktoranckie? Ze względu na dosyć wąskie spektrum zasięgu zataczanego przez historię, wybór zawodowy będzie ograniczony do zaledwie kilku miejsc, jednak prawdziwi pasjonaci tej nauki bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy i będą czerpać dużo satysfakcji z uprawianego zawodu. Będziesz mógł zatrudnić się na uczelniach wyższych lub szkołach, gdzie staniesz przed niesamowicie trudnym zadaniem polegającym na zaszczepieniu zainteresowania historią u najmłodszych. Jeśli od zawsze marzyłeś o pracy z historycznymi rekwizytami oraz pasjonowało cię odtwarzanie dawnych wydarzeń, będziesz mógł czuwać nad poprawnością całego procesu w domach kultury, teatrach i muzeach. Dla najbardziej zainteresowanych pracą wykopaliskową i przy konserwacji wydobytych przedmiotów znajdzie się praca w placówkach archeologicznych.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na studia na kierunku historia – studia doktoranckie, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane jest pod uwagę posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISTORIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Historia - studia doktoranckie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia - studia doktoranckie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując historię – studia doktoranckie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • współczesnej archeologii
 • problemów badawczych antropologii kulturowej
 • podstaw dydaktyki szkoły wyższej
 • dobytku historycznego czasów współczesnych
 • podstaw archiwistyki
 • myślenia przyczynowo – skutkowego
 • wyciągania logicznych wniosków

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku historia – studia doktoranckie

Absolwent kierunku historia – studia doktoranckie znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • szkołach i innych placówkach oświatowych
 • domach kultury, teatrach, muzeach
 • placówkach archeologicznych
 • uczelniach wyższych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia