Architektura - Wrocław

Architektura - Wrocław

Studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Politechnika Wrocławska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

06.11.2023

Architektura studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Architektura we Wrocławiu to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Architektura - Wrocław
Studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej, kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak prawo w procesie inwestycyjnym, komunikacja wizualna czy komputerowe wspomaganie projektowania.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach wykonawczych, instytucjach administracji państwowej i pracowniach konserwatorskich. Architekci poszukiwani są także w placówkach artystycznych gdzie mogą pracować jako np. scenograf.
 

Uczelnie

We Wrocławiu architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Wrocławskiej (Wydział Architektury PWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezcji UPWR) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Specjalności
Współczesne studia z architektury charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku architektura we Wrocławiu: architektura i ochrona zabytkówarchitektura i urbanistyka... specjalności na architekturze we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka. Dodatkowo przeprawadzany jest egzamin z rysunku oraz rozmowa kwalifikacyjna. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studia architektoniczne, które należą do nauk technicznych, wymagają od studentów znajomości fizyki i matematyki. Poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi kandydaci na architekturę powinni przygotować się także do egzaminu praktycznego.

Przyszli studenci architektury muszą udowodnić swoje zdolności plastyczne. W trakcie obowiązkowego egzaminu wstępnego tworzyć będą rysunki techniczne.

 

Architektura Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek architektura bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu praktycznego, skupiającego się na zadaniach rysunkowych. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu bezpłatnie można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako specjalność. Obie uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawę rekrutacji stanowią wyniki z egzaminu wstępnego. 

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie we Wrocławiu

Wrocławskie uczelnie nie oferują studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku architektura. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Wrocławiu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę we Wrocławiu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się głównie na egzaminie wstępnym, a także na konkursie świadectw. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura we Wrocławiu to: język obcy, język polski, matematyka oraz fizyka. Trzeba też pamiętać o egzaminie z dwóch zadań rysunkowych. 
 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Wrocławską

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Wrocławskiej są takie przedmioty jak: język obcy, język polski, matematyka oraz fizyka. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym, który składa się z dwóch zadań rysunkowych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Architektura to kierunek należący do nauk technicznych. Studia poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: architektury, urbanistyki, budownictwa, grafiki inżynierskiej czy planowania przestrzennego. W trakcie nauki studenci poznają także przyrodnicze aspekty tej dziedziny i zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą np.: biologii, ekologii czy ochrony środowiska.
Studenci architektury podczas studiowania rozwijają swoje zdolności artystyczne oraz zmysł estetyczny. W programie kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone sztukom pięknym. Uczestnicy zajęć w trakcie praktycznych zajęć wykonują m.in.: rysunki odręczne, grafiki komputerowe czy rzeźby.
Wśród wrocławskich uczelni publicznych architektura znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Wrocławskiej (ponad 600 zgłoszeń).


Praca po studiach

Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie w takich miejscach jak np.: pracownie architektoniczne, urbanistyczne lub konserwatorskie; firmy wykonawcze czy biura projektowe. Ponadto zdolności architektów cenione są także w środowisku artystycznym i medialnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku architektura we Wrocławiu przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. projektowaniu architektonicznemu czy urbanistycznemu. W trakcie zajęć studenci ćwiczą swoje zdolności matematyczne oraz pogłębiają swoją wiedzę z zakresu np. fizyki czy geografii.

Poznają oni podstawy materiałoznawstwa i budownictwa. Absolwenci architektury rozumieją teoretyczne założenia projektowania przestrzennego i umiejętnie konstruują projekty, z uwzględnieniem międzynarodowych norm architektonicznych.

W programie studiów na kierunku architektura we Wrocławiu znajdują się przedmioty takie jak:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Warsztaty rysunkowe i malarskie
 • Statyka i mechanika budowli
 • Historia architektury średniowiecznej
 • Fotografia i kolaż w przestrzeni architektury
 • Komunikacja wizualna, pomiędzy znakiem a znaczeniem
 • Modelowanie kompozycji przestrzennych
 • Rysunek architektoniczny – forma, funkcja, techniki
 • Wizualizacja komputerowa w architekturze
 • Prawo w procesie inwestycyjnym

Studenci architektury przygotowywani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania inwestycjami projektowymi. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in. prawu w procesie inwestycyjnym czy organizacji prac projektowych.

Architektura przygotowuje studentów także do pracy twórcze. W trakcie licznych warsztatów i bloków plastycznych studenci rozwijają swoje zdolności z zakresu m.in. fotografii, modelowania, rysunku architektonicznego czy wizualizacji komputerowej.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci architektury zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie dziedzin nie tylko związanych z szeroko pojętą inżynierią budownictwa, ale również z estetycznymi, funkcjonalnymi i kulturalnymi aspektami tej dziedziny. Ponadto studia na architekturze pozwalają studentom zgłębić tajniki ekologii oraz ekonomii, które związane są z tworzeniem obiektów inwestycyjnych. Celem tych studiów jest przygotowanie kadry specjalistów, gotowych do profesjonalnego rozwiązywania problemów architektonicznych i urbanistycznych współczesnego świata.

Architekci potrafią m.in. projektować, ewaluować oraz wdrażać projekty budynków i elementów budowlanych o różnorodnym zastosowaniu. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, wyróżniają się zdolnościami, które niezbędne są również np. do sprawowania kontroli nad realizacją projektów czy podejmowania działań w zakresie m.in. przebudowy, modernizacji i adaptacji istniejących już budynków.

Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie np. w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli, pracownikach konserwatorskich czy w przedsiębiorstwach budowlanych. Ponadto architekci pracują także m.in. przy organizacji wystaw lub targów, projektowaniu scenografii lub w agencjach reklamowych. Wielu architektów decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 

Gdzie studiować na kierunku architektura we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek architektura - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku architektura we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

Architekturę we Wrocławiu można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych. Oznacza to, ze studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia publikowane są w indywidualnie wyznaczonych terminach – szkoły wyższa samodzielnie decydują o tym, kiedy udostępnią informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego. Swoje wyniki kandydaci mogą poznać za pomocą systemu IRK lub ERK. Dane dotyczące list rankingowych na poszczególne kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Przed dopełnieniem formalności należy upewnić się, którą formę przekazania dokumentów preferuje dana uczelnia.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Architekturze?

Architektura jest kierunkiem ciekawym, oferującym pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz otwierającym przed absolwentami rozmaite propozycje rozwoju zawodowego. Po ukończeniu kształcenia można pracować między innymi w: biurach projektowych, firmach deweloperskich, czy też urzędach i jednostkach zajmujących się przestrzenią miejską. Oprócz tego, można prowadzić działalność jako freelancer, czyli nie będąc związanym z żadną firmą, a będąc zewnętrznym zleceniobiorcą. Czy warto być absolwentem tego kierunku? Ile zarabia się po ukończeniu nauki?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • konserwator zabytków – 3600 złotych
 • architekt – 5350 złotych
 • architekt planowania przestrzennego – 5100 złotych

 

Czy warto iść na Architekturę?

Architektura jest kierunkiem, który przyciąga osoby o różnorodnych zainteresowaniach. Jest to kierunek szczególny, ponieważ łączy w sobie zagadnienia reprezentujące różne dziedziny. To interesująca mozaika, w programie której spotykają się zagadnienia dotyczące architektury, urbanistyki, budownictwa, fizyki oraz sztuk pięknych. Oznacza to, że jest to praktyczna propozycja kształcenia, której nie można wybrać bez głębszego namysłu, bez określonych planów zawodowych i bez posiadania konkretnych zdolności, zwłaszcza że najistotniejszym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest egzaminem sprawdzający.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którym marzy się Architektura nie będą mieli poważnego bólu głowy związanego z trudem podjęcia decyzji o wyborze uczelni. W stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje jedna uczelnia, która oferuje kształcenie w ramach omawianego przez nas kierunku.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Architektury realizują program, w którym szczególny nacisk położony jest na zagadnienia projektowo- architektoniczne i urbanistyczne. Zajmują się przede wszystkim projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanej funkcji i skali, jak i całych zespołów mieszkalno- usługowych. A jakie przedmioty widnieją w programie? Między innymi:

 • statyka i mechanika budowli,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • ekonomika procesu inwestycyjnego,
 • projektowanie architektoniczne,
 • architektura społeczna

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

Architekci to jednocześnie i artyści i inżynierowie. To bardzo rzadkie, lecz cenne połączenie.

Krystyna, studentka trzeciego roku architektury, mówi:

Od zawsze kochałam rysować, jednak z drugiej strony chciałam dostać się na takie studia, które w przyszłości zapewnią mi dobry zawód. Dlatego moje przygotowania do matury skupiły się przede wszystkim na intensywnej nauce przedmiotów ścisłych. Jednak dziś zupełnie tego nie żałuję. To najlepsza decyzja w moim życiu, a Wrocław jest cudownym miastem dla studentów!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia i stopnia

Architektura Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia