Grafika - Wrocław

Grafika - Wrocław

Studia na kierunku grafika w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Grafika stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku grafika

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Media design i marketing wizerunkowy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku media design i marketing wizerunkowy

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku lub 4 lata • 2 lata • 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Informatyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka techniczna

01.02.2024

Grafika studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku grafika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Grafika - Wrocław
Studia na kierunku grafika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie), 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w mieście Wrocławiu rozpocznie się 21 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Grafika Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku grafika możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP) Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Telekomunikacji PWR) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu, Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej oraz Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika?

Jeśli chcesz studiować grafikę we Wrocławiu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Grafika to bardzo popularny kierunek artystyczny, który w sposób szczególny obejmuje projektowanie graficzne, a także grafikę artystyczną przy wykorzystaniu odpowiednich programów intermedialnych i fotograficznych.

Interdyscyplinarny proces kształcenia ułatwi uzyskanie odpowiednich umiejętności stosowania różnych wariantów języka graficznego, który przynależy perswazji, informacji, orientacji, celom oświatowym i artystycznym.

Studenci w trakcie postępującej edukacji kreują wartości artystyczne, społeczne i kulturowe przekazu graficznego, dzięki czemu odnajdują się na rynku wydawnictw książkowych, prasowych, reklamy oraz w instytucjach kultury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Grafika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Grafikę we Wrocławiu możesz studiować zarówno w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia (pierwszy i drugi stopień), jak i w trakcie jednolitych studiów magisterskich.

Typ studiów związany jest ściśle z ich trybem. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia jednolite trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów, i kończą się tytułem magistra.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia we Wrocławiu na kierunku grafika są idealne dla osób kreatywnych. Realizowane zajęcia umożliwiają zdobycie wymaganych kompetencji projektowych, komunikacyjnych i społecznych, które umożliwiają tworzenie designu i grafiki nie tylko na poziomie artystycznym, ale i funkcjonalnym.

Studenci zapoznają się z programem intermedialnym i fotograficznym, a także sprawnie posługują się tradycyjnymi i najnowszymi elektronicznymi środkami przekazu graficznego.

Uczęszczają na zajęcia z historii, designu, a także wypracowują perspektywę postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, dla którego ważne jest zrozumienie problemu, ale i jego kreatywne rozwiązanie.

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów przewiduje takie przedmioty jak na przykład: historia i teoria projektowania, grafika warsztatowa, rysunek kreatywny, druk cyfrowy, projektowanie znaku, publikacja elektroniczna. Studenci uczęszczają także na zajęcia z malarstwa i fotografii.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Grafiki i Sztuki Mediów) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Grafika trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Grafika w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Absolwenci grafiki mają przed sobą wiele możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim stanowiska, które będą obejmować, wiążą się z projektowaniem i prototypowaniem produktów, a także z usługami w zakresie wizerunku organizacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku grafika:

 • instytucje kultury
 • wydawnictwa
 • drukarnie
 • agencje graficzne
 • firmy sektora IT
 • klasyczne i nowe media
 • studia i agencje reklamowe

Możesz być zatrudniony/a także w studiach projektowych, działach planowania strategicznego i działach kreacji, pracowniach projektowych i typograficznych.

Absolwenci obejmują stanowiska projektantów w wydawnictwach, projektantów w artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych, projektantów w instytucjach kulturalno-artystycznych, takich jak galerie i teatry.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Grafika?

Absolwenci Grafiki mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Najczęściej decydują się oni na pracę w sektorze IT, usługowym lub przemyśle. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, mediach oraz innych instytucjach kultury. Jakie mają obowiązki i ile zarabiają miesięcznie?

 

Grafik

Osoby pracujące w tym zawodzie zajmują się najczęściej projektowaniem różnych znaków, grafik, logo, banerów czy ilustracji za pomocą specjalnych programów komputerowych. Specyfika pracy jest uzależniona od miejsca, w którym się pracuje – może być to praca na etacie lub własna działalność gospodarcza. Poza tworzeniem własnych projektów graficy zajmują się obrabianiem np. zdjęć.

Grafik musi znać się również na prawie autorskim, ponieważ musi wiedzieć jak go nie złamać lub co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś wykorzysta jego pracę jako swoją własną lub wykorzysta ją do celów komercyjnych bez wcześniejszego kontaktu z autorem. Przydatna jest również znajomość licencji, która funkcjonuje także w przestrzeni internetowej przy udostępnianiu swoich lub cudzych prac.

Grafik pracując w wydawnictwie może zajmować się tworzeniem okładek, ilustracji oraz materiałów promocyjnych. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku pracy w agencji reklamowej – tam jednak pracuje on np. z copywriterem. Grafik może pracować także na własny rachunek, przyjmując różne zlecenia – najczęściej będą to projekty wizytówek, plakatów, logo lub banerów. Mediana zarobków grafika wynosi około 4510 zł brutto miesięcznie, jednak trzeba pamiętać, że jest to stawka uogólniona.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (sierpień 2021)

 

Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Kierunek studiów Grafika odbywa się na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studia stacjonarne realizowane są w systemie jednostopniowym, są to: jednolite studia magisterskie. Na studiach niestacjonarnych są one dwustopniowe: jako pierwsze są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2024/2025 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeżeli posiadasz talent artystyczny, interesujesz się sztuką, a w przyszłości chciałbyś zajmować się grafiką lub ilustracjami to studia na kierunku Grafika są właśnie dla ciebie.

Studiując kierunek studiów Grafika, zdobędziesz wiedzę z szeroko pojętego projektowania graficznego, fotografii, a także różnych dziedzin grafiki. W czasie zajęć będziesz rozwijać swoje umiejętności manualne, w tym rysunku. Podczas plenerów i zajęć praktycznych. poznasz dokładnie techniki graficzne, a także druku. Na zajęciach dowiesz się, jak rozwijała się sztuka na przestrzeni lat oraz jak rozwija się ona współcześnie. Nauczysz się wykonywać znaki graficzne i ilustracje np. do książek oraz projektować reklamy. Poznasz również podstawy prawa autorskiego, które jest niezbędne w pracy grafika. Program studiów przewiduje praktyki, które będziesz mógł odbyć np. w wydawnictwach, agencjach reklamowych lub drukarniach.

Wybierając grafikę na Akademii Sztuk Pięknych, będziesz uczestniczyć między innymi w takich przedmiotach jak historia i teoria projektowania, grafika warsztatowa, publikacja elektroniczna, dzięki czemu zostaniesz świetnie przygotowany do wykonywania przyszłego zawodu.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienia m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz drukarniach.

Dowiedz się więcej

 

Politechnika Wrocławska

Wiedzę z grafiki możesz również pozyskać na kierunku studiów Informatyka techniczna, który odbywa się na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym, jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne studia II stopnia kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2024/2025 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się grafiką, a także rozbudowanymi systemami informatycznymi, jeśli chcesz rozwijać się w tym kierunku to Informatyka techniczna, jest świetnym wyborem. Politechnika Wrocławska oferuje swoim studentom kilka specjalności, dzięki którym mogą oni rozwijać swoje umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie, są to m.in.

 • Grafika i systemy multimedialne
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Inżynieria internetowa

 

Decydując się studia Informatyka techniczna o specjalności grafika i systemy multimedialne, rozwiniesz swoje umiejętności manualne, a także poznasz najnowocześniejsze programy graficzne. W czasie zajęć dowiesz się jak tworzyć projekty graficzne na potrzeby reklamowe, wydawnicze, komercyjne, a także na własny użytek. Podczas studiów dowiesz się, jak programować aplikacje, tworzyć sieci komputerowe i strony internetowe. Program studiów przewiduje również praktyki, które odbędziesz w wybranej przez siebie firmie lub instytucji, w której sprawdzisz swoje umiejętności w praktyce.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki technicznej, uzależnione są od wybranej specjalności, dzięki czemu studenci uczą się tego, co ich interesuje, a także jest zgodne z ich przyszłym zawodem. Jednak niezależnie od specjalności, studia obejmują również blok zajęć ogólnych, które dotyczą matematyki, języka obcego oraz fizyki.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, są to m.in. firmy z sektora IT, drukarnie, agencje reklamowe i graficzne, media, a także wydawnictwa i instytucje kulturalne.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Grafika jest również dostępna jako specjalność na kierunku Informatyka oferowanym przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu realizowane są w systemie jednostopniowym -są to 3,5 letnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera.

W rekrutacji 2024/2025 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Jeżeli interesują cię przedmioty ścisłe oraz zagadnienia z szeroko pojętej branży IT to kierunek studiów Informatyka jest dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kilka specjalności po to, aby każdy ze studentów mógł rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, są to:

 • Grafika komputerowa i multimedia,
 • Inżynieria internetowa,
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 • E-biznes,
 • Inżynieria oprogramowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami z zakresu grafiki komputerowej oraz projektowania to specjalność grafika komputerowa i multimedialna będzie dla ciebie świetnym wyborem. Wybierając ten kierunek studiów, dowiesz się, jak projektować aplikacje oprogramowania, a także jak zarządzać bazami danych. Poznasz również podstawowe pojęcia z grafiki i zapoznasz się z różnymi skomplikowanymi programami graficznymi, a także nauczysz się na nich pracować. Podczas zajęć będziesz ćwiczyć pracę w grupie, co jest niezwykle cennym doświadczeniem na dzisiejszym rynku pracy

Przedmioty, jakie na ciebie czekają, jeśli wybierzesz Informatykę o specjalności grafika komputerowa i multimedialna to m.in. grafika warsztatowa, publikacja oraz projektowanie znaku.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w branży IT oraz wydawnictwach, drukarniach, a także w szeroko pojętych mediach. Mogą oni pracować na stanowisku analityka, grafika, a nawet ilustratora.

Dowiedz się więcej

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Grafika znajduje się również jako specjalność na kierunku Informatyka, który odbywa się na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Informatyka realizowana jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lub trzy i pół roku i kończą się tytułem licencjata lub inżyniera, następnie są dwuletnie studia magisterskie

W rekrutacji 2024/2025 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Osoby, które interesują się technologią oraz szeroko pojętą informatyką świetnie odnajdą się na tym kierunku studiów. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej oferuje swoim studentom różne specjalności, dzięki którym mogą oni rozwijać swoje pasje i zainteresowania są to m.in.

 • Grafika komputerowa,
 • Programowanie gier komputerowych,
 • Zarządzanie projektami IT,
 • Projektowanie stron internetowych,
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 • Programowanie,
 • Bazy danych,
 • Informatyka w logistyce.

 

Wybierając studia na kierunku Informatyka o specjalności grafika komputerowa, rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie projektowania oraz szeroko pojętej grafiki komputerowej. W czasie zajęć adepci będą mieli okazję pracować na nowoczesnych programach graficznych oraz poznają podstawy prawa autorskiego. Wykwalifikowana kadra będzie przekazywać wiedzę z zakresu baz danych, tworzenia aplikacji, oprogramowania, a także stron internetowych. Wiedza, którą zdobędą studenci w czasie zajęć, będzie niezwykle cenna na rynku pracy i będą mogli ją wykorzystać w praktyce podczas obowiązkowych praktyk.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki, zależą od wybranej specjalności, jednak będą to m.in. projektowanie, grafika, język obcy oraz matematyka.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętej branży IT, wydawnictwach, mediach oraz mogą otworzyć własną działalność zajmującą się np. projektowaniem graficznym.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wiedzę z grafiki możesz również zdobyć na kierunku Informatyka, który jest oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu i trwa trzy lub trzy i pół roku i kończy się tytułem licencjata lub inżyniera.

W rekrutacji 2024/2025 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Na studiach na kierunku Informatyka odnajdą się osoby, które interesują się nowymi technologiami oraz przedmiotami ścisłymi dlatego, jeśli spełniasz te wymagania oraz dodatkowo chciałbyś się rozwijać w kierunku grafiki, to jest to kierunek właśnie dla ciebie. Wyższa Szkoła Bankowa oferuje swoim studentom wiele specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w różnych kierunkach, są to m.in.

 • Grafika komputerowa i technologie multimedialne,
 • Programista aplikacji w chmurze,
 • Programowanie aplikacji vr/ar w unity 3D,
 • Software development,
 • Tester oprogramowania.

 

Studiując Informatykę o specjalności grafika komputerowa i technologie multimedialne, dowiesz się, jak programować aplikacje oraz jak tworzyć strony internetowe. W czasie zajęć również nauczysz się, jak korzystać z programów graficznych oraz poznasz techniki drukarskie i graficzne. Będziesz ćwiczyć także swoje umiejętności manualne, aby móc sprawnie tworzyć grafiki na użytek własny, a także na zamówienie. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki, które możesz odbyć w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, a nawet drukarniach.

Przedmioty, które czekają na studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu opracowane zostały w taki sposób, aby adepci zdobyli niezbędną wiedzę zakresu przedmiotów ogólnych, a także specjalistycznych, dzięki którym będą mogli podjąć pracę w wymarzonym zawodzie.

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako grafik komputerowy, specjalista od reklamy lub operator DTP.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Wrocław studia stacjonarne

Grafika Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Grafika w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia