Logistyka - Poznań

Logistyka - Poznań

Studia na kierunku logistyka w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Logistyka w Poznaniu - uczelnie niepubliczne


Studia na kierunku lub specjalności Logistyka w Poznaniu możesz podjąć na pięciu niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Poznaniu, Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to niepubliczna szkoła wyższa, która ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, z różnych dyscyplin, które łączą się w szeroko pojętym biznesie. To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, to nowoczesny program studiów oraz doświadczona kadra pedagogiczna, która kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu posiadają wiele cennych umiejętności takich jak np. sztuka negocjacji, które są niezwykle przydatne w życiu zawodowym, a także prywatnym.

 

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki to prywatna szkoła wyższa, która jest pierwszą uczelnią logistyczną w Polsce. W jej ofercie możemy znaleźć świetne opracowane kierunku studiów, które spełniają wszystkie zapotrzebowania wymagającego rynku pracy. Innowacyjny program studiów opiera się na zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia praktycznego, dzięki czemu absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki są świetnie przygotowani do wkroczenia na rynek pracy.

 

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu to jedna z prywatnych szkół wyższych, która oferuje wiele najpopularniejszych kierunków studiów. To, co wyróżnia Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu to innowacyjny program studiów, który dostosowuje się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, aby jak najlepiej przygotować studentów do przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu stara się podchodzić indywidualnie do każdego studenta.

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu to prywatna szkoła wyższa, która jest zarazem największą uczelnią filologiczną w Polsce. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stawia na wysoką jakość kształcenia, wspólnotę akademicką, a także na nowoczesność, dzięki czemu na uczelni studiują również zagraniczni studenci. Absolwenci uczelni są świetnie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, nie tylko dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także dzięki nabytym kompetencjom miękkim.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to prywatna uczelnia wyższa, która ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które dotyczą wielu zagadnień z pogranicza biznesu. Studenci w trakcie studiów zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną, praktyczną, a także z zakresu nauk społecznych, które pomagają im w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy. W ofercie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu można znaleźć studia I oraz II stopnia, jednolite magisterskie, a także studia podyplomowe.

 

Logistyka studia - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu

 

19.01.2024

Logistyka studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Logistyka w Poznaniu to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 42 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na logistyce w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 6000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PP 686 punktów, na UEP 230 pkt.

Logistyka - Poznań
Studia na kierunku logistyka w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku logistyka poświęcone są zagadnieniom z zakresu zarządzania i organizacji łańcuchu dostaw. W toku nauczania studenci projektują procesy logistyczne według międzynarodowych wymogów oraz pracują na narzędziach do obsługi magazynów. W programie studiów znaleźć można takie przedmioty jak: towaroznawstwo, infrastruktura logistyczna czy systemy informatyczne w logistyce. Studia oferują przyszłym logistykom nie tylko wiedzę ekonomiczną i matematyczną, ale też uczą zdolności perswazyjnych i prezentacyjnych.

Logistyka to dziedzina powiązana z każdym sektorem rynku, to sprawia, że absolwenci tego kierunku mają szeroki wybór miejsc zatrudnienia. Najczęściej pracują w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach spedycyjnych. Umiejętności logistyków cenione są również w innych branżach: farmaceutycznej, spożywczej, IT, chemicznej, obronnej, lotniczej, energetycznej czy motoryzacyjnej, gdzie mogą starać się o zatrudnienie w działach produkcji i dystrybucji.

 

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku logistyka możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Poznaniu), Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku logistyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6000 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Poznaniu?

Żeby dostać się na uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia Logistyki, należy wykazać się dość szeroką wiedzą matematyczną oraz z języka obcego nowożytnego. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również wynik egzaminu maturalnego np. z geografii i fizykii.

Szczęśliwcy, którym udało się uzyskać tytuł finalisty lub laureata olimpiad przedmiotowych o zakresie ogólnopolskim, będą mieli znacznie ułatwiony start na każdą uczelnię – otrzymają bowiem stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, jeśli nie jest on konieczny do zdobycia świadectwa maturalnego.

Rekrutacja na logistykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Logistykę w Poznaniu

W Poznaniu logistykę można studiować na 2 uczelniach publicznych oraz na 5 niepublicznych. Publiczne szkoły wyższe to: Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz niepubliczne (prywatne): Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Poznaniu

Logistykę w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka w Poznaniu można podjąć na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku logistyka w Poznaniu wahają się od 6000 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku logistyka w Poznaniu rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi, jakością, usługami oraz procesem produkcyjnym, logistycznym i transportowym. Dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, a także nadzorować cały łańcuch dostaw.
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,7 tys. kandydatów (o 545 mniej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,3 tys. zgłoszeń - 10 osób na miejsce) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 500 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów logistycznych znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, centrami logistycznymi, firmami transportowymi oraz magazynami.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe tak przygotowały swój program studiów, by każdy absolwent tego kierunku miał niezbędną wiedzę i potrzebne umiejętności, aby poradzić sobie w pracy o podobnym profilu. Zagadnienia dotyczące transportu spedycji i logistyki samej w sobie będą tutaj szeroko rozwijane. Główny jednak nacisk będzie kładziony na nauki ścisłe – matematykę oraz fizykę.

To właśnie te dwie dziedziny będą omawiane najbardziej szczegółowo, a profesorowie dołożą wszelkich starań, by przekazać swoim studentom jak najbardziej rozszerzoną wiedzę.

Przedmioty wdrażane przez większość uczelni w Poznaniu to:

 • Zarządzanie produktem i usługami
 • Projektowanie procesów
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria materiałowa

 

Ile punktów na logistykę w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na logistykę na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Poznańskiej 686 punktów, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 230 pkt.

czytaj dalej progi na logistykę w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na logistykę w Poznaniu

Logistyka w Poznaniu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Poznańską aplikowało 1360 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 10 kandydatów, natomiast na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu aplikowało 507 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 6 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku logistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który obejmuje m.in. zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach oraz organizacją transportu, dystrybucji, magazynowania, zarządzaniem łańcuchem dostaw i innymi aspektami logistyki. Oto kilka informacji na temat programu nauczania, umiejętności oraz możliwości kariery zawodowej na kierunku logistyka. Program nauczania na kierunku logistyka obejmuje przedmioty związane np. z zarządzaniem operacjami logistycznymi, organizacją transportu i dystrybucji, analizą łańcucha dostaw, zarządzaniem magazynami i zapasami, obsługą systemów logistycznych, planowaniem produkcji, technologią transportu, ekonomią transportu i logistyki, a także z zarządzaniem projektami.

Studenci logistyki uczą się również m.in. o różnych technologiach informatycznych stosowanych w logistyce, takich jak systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką, narzędzia analityczne oraz umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów logistycznych. Zdobywają umiejętności zarządzania procesami logistycznymi, planowania i organizacji transportu, magazynowania, zarządzania łańcuchem dostaw, analizy danych logistycznych, obsługi systemów informatycznych stosowanych w logistyce oraz rozwiązywania problemów logistycznych.

Absolwenci logistyki mogą pracować w różnych sektorach gospodarki, takich jak np. produkcja, dystrybucja, handel, transport, magazynowanie, logistyka kontraktowa, logistyka e-commerce, a także w firmach logistycznych, konsultingowych, spedycyjnych, przewozowych, czy w działach logistyki w przedsiębiorstwach różnych branż. Mogą pełnić różnorodne role, takie jak m.in. koordynator łańcucha dostaw, menedżer logistyki, planista produkcji, analityk logistyczny, kierownik magazynu, specjalista ds. transportu, czy zarządzający operacjami logistycznymi. Osoby te mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Poznaniu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT, UE w Poznaniu oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6000 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek logistyka - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie listy rankingowej – liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o dostaniu się na wybrane studia decyduje się w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Nauka niestacjonarna w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

Logistyka studia Poznań - ceny 2023

 • Politechnika Poznańska – 6200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 6000 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 7100 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 6580 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - od 7538 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia kandydaci otrzymują za pomocą systemu IRK lub ERK w swoim prywatnym profilu. Dzięki temu mogą oni nie tylko dowiedzieć się o tym, czy dostali się na wybrany kierunek, ale także poznać wynik, który zdobyli w procesie kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można bezpośrednio w siedzibie uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej, w zależności od formy, którą dopuszcza wybrana szkoła wyższa. Kandydaci na studia muszą pamiętać o tym, by dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia w poszczególnych uczelniach mogą składać dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, a na ich dostarczenie mają najczęściej kilka dni. Pamiętaj – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub dostarczenie dokumentów po upłynięciu ustalonego przez uczelnię terminu może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia!

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Logistyka) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Nie ma lepszej drogi do przekonania się o renomie interesującego nas kierunku studiów niż poprzez poznanie opinii na jego temat.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu, mówi:

„Dlaczego zdecydowałam się na Logistykę? Przez długi czas zastanawiałam się jaki właściwie kierunek chciałabym podjąć. Do Logistyki przekonała mnie jej wszechstronność, fakt, że aby być specjalistą w tym fachu, należy opanować w dobrym stopniu kilka pozornie niezależnych od siebie dziedzin nauki. A ja bardzo lubię wyzwania. Tuż po ukończeniu studiów udało mi się zdobyć zatrudnienie w dobrze prosperującej firmie logistycznej, a w przyszłości mam nadzieję na założenie własnej działalności.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia i stopnia

Logistyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia stacjonarne

Logistyka Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie