Logistyka - Poznań
Dodaj do ulubionych

06.06.2023

Logistyka studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Logistyka w Poznaniu to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na logistyce w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku logistyka w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Poznaniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Logistyka Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku logistyka poświęcone są zagadnieniom z zakresu zarządzania i organizacji łańcuchu dostaw. W toku nauczania studenci projektują procesy logistyczne według międzynarodowych wymogów oraz pracują na narzędziach do obsługi magazynów. W programie studiów znaleźć można takie przedmioty jak: towaroznawstwo, infrastruktura logistyczna czy systemy informatyczne w logistyce. Studia oferują przyszłym logistykom nie tylko wiedzę ekonomiczną i matematyczną, ale też uczą zdolności perswazyjnych i prezentacyjnych.

Logistyka to dziedzina powiązana z każdym sektorem rynku, dzięki czemu znalezienie pracy nie stanowi problemu dla absolwentów tego kierunku. Najczęstszym miejscem zatrudnienia logistyków, są centra logistyczne, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy spedycyjne.
 

Uczelnie

W Poznaniu logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu).
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Poznaniu?

Żeby dostać się na uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia Logistyki, należy wykazać się dość szeroką wiedzą matematyczną oraz z języka obcego nowożytnego. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również wynik egzaminu maturalnego np. z geografii i fizykii.

Szczęśliwcy, którym udało się uzyskać tytuł finalisty lub laureata olimpiad przedmiotowych o zakresie ogólnopolskim, będą mieli znacznie ułatwiony start na każdą uczelnię – otrzymają bowiem stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, jeśli nie jest on konieczny do zdobycia świadectwa maturalnego.

Rekrutacja na logistykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Logistykę w Poznaniu

W Poznaniu logistykę można studiować na 2 uczelniach publicznych oraz na 5 niepublicznych. Publiczne szkoły wyższe to: Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz niepubliczne (prywatne): Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Poznaniu

Logistykę w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka w Poznaniu można podjąć na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku logistyka w Poznaniu wahają się od 4780 zł do 5260 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku logistyka w Poznaniu rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi, jakością, usługami oraz procesem produkcyjnym, logistycznym i transportowym. Dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, a także nadzorować cały łańcuch dostaw.
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,3 tys. zgłoszeń - 12 osób na miejsce) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 500 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów logistycznych znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, centrami logistycznymi, firmami transportowymi oraz magazynami.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe tak przygotowały swój program studiów, by każdy absolwent tego kierunku miał niezbędną wiedzę i potrzebne umiejętności, aby poradzić sobie w pracy o podobnym profilu. Zagadnienia dotyczące transportu spedycji i logistyki samej w sobie będą tutaj szeroko rozwijane. Główny jednak nacisk będzie kładziony na nauki ścisłe – matematykę oraz fizykę.

To właśnie te dwie dziedziny będą omawiane najbardziej szczegółowo, a profesorowie dołożą wszelkich starań, by przekazać swoim studentom jak najbardziej rozszerzoną wiedzę.

Przedmioty wdrażane przez większość uczelni w Poznaniu to:

 • Zarządzanie produktem i usługami
 • Projektowanie procesów
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria materiałowa

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku logistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który obejmuje m.in. zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach oraz organizacją transportu, dystrybucji, magazynowania, zarządzaniem łańcuchem dostaw i innymi aspektami logistyki. Oto kilka informacji na temat programu nauczania, umiejętności oraz możliwości kariery zawodowej na kierunku logistyka. Program nauczania na kierunku logistyka obejmuje przedmioty związane np. z zarządzaniem operacjami logistycznymi, organizacją transportu i dystrybucji, analizą łańcucha dostaw, zarządzaniem magazynami i zapasami, obsługą systemów logistycznych, planowaniem produkcji, technologią transportu, ekonomią transportu i logistyki, a także z zarządzaniem projektami.

Studenci logistyki uczą się również m.in. o różnych technologiach informatycznych stosowanych w logistyce, takich jak systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką, narzędzia analityczne oraz umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów logistycznych. Zdobywają umiejętności zarządzania procesami logistycznymi, planowania i organizacji transportu, magazynowania, zarządzania łańcuchem dostaw, analizy danych logistycznych, obsługi systemów informatycznych stosowanych w logistyce oraz rozwiązywania problemów logistycznych.

Absolwenci logistyki mogą pracować w różnych sektorach gospodarki, takich jak np. produkcja, dystrybucja, handel, transport, magazynowanie, logistyka kontraktowa, logistyka e-commerce, a także w firmach logistycznych, konsultingowych, spedycyjnych, przewozowych, czy w działach logistyki w przedsiębiorstwach różnych branż. Mogą pełnić różnorodne role, takie jak m.in. koordynator łańcucha dostaw, menedżer logistyki, planista produkcji, analityk logistyczny, kierownik magazynu, specjalista ds. transportu, czy zarządzający operacjami logistycznymi. Osoby te mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Poznaniu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT, UE w Poznaniu oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5200 zł do 5900 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek logistyka - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie listy rankingowej – liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o dostaniu się na wybrane studia decyduje się w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Nauka niestacjonarna w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

 • Politechnika Poznańska – 5200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 5800 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 5900 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia kandydaci otrzymują za pomocą systemu IRK lub ERK w swoim prywatnym profilu. Dzięki temu mogą oni nie tylko dowiedzieć się o tym, czy dostali się na wybrany kierunek, ale także poznać wynik, który zdobyli w procesie kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 12.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można bezpośrednio w siedzibie uczelni lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej, w zależności od formy, którą dopuszcza wybrana szkoła wyższa. Kandydaci na studia muszą pamiętać o tym, by dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia w poszczególnych uczelniach mogą składać dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, a na ich dostarczenie mają najczęściej kilka dni. Pamiętaj – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub dostarczenie dokumentów po upłynięciu ustalonego przez uczelnię terminu może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia!

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 12.07.2023 do 17.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – do 01.08.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Logistyka) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Nie ma lepszej drogi do przekonania się o renomie interesującego nas kierunku studiów niż poprzez poznanie opinii na jego temat.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu, mówi:

„Dlaczego zdecydowałam się na Logistykę? Przez długi czas zastanawiałam się jaki właściwie kierunek chciałabym podjąć. Do Logistyki przekonała mnie jej wszechstronność, fakt, że aby być specjalistą w tym fachu, należy opanować w dobrym stopniu kilka pozornie niezależnych od siebie dziedzin nauki. A ja bardzo lubię wyzwania. Tuż po ukończeniu studiów udało mi się zdobyć zatrudnienie w dobrze prosperującej firmie logistycznej, a w przyszłości mam nadzieję na założenie własnej działalności.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia i stopnia

Logistyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Poznań studia stacjonarne

Logistyka Poznań studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Poznaniu

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia