Edytorstwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku edytorstwo

Odkryj kierunek edytorstwo w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Edytorstwo studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku edytorstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku edytorstwo w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Lublinie edytorstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk Humanistycznych UMCS).

 

Studia na kierunku edytorstwo pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu edycji, historii edytorstwa, tekstologii, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej oraz marketingu książki. Ponadto studenci zostaną kompleksowo przygotowani m.in. do edycji dzieł literackich, książek, biuletynów czy dokumentów naukowych.

Absolwenci powyższego kierunku studiów dobrze odnajdą się w roli m.in. redaktorów czasopism, copywriterów, grafików oraz animatorów kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Edytorstwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek EDYTORSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Edytorstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek edytorstwo w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edytorstwo:

 • filozofia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edytorstwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku edytorstwo w Lublinie?

Jeśli posługujesz się nienaganną polszczyzną i chciałbyś wykorzystać tę umiejętność w dalszym kształceniu oraz w życiu zawodowym, to studia na kierunku edytorstwo mogą okazać się dla Ciebie doskonałym wyborem. Kierunek ten pozwala bowiem zagłębić się w tajemnice nauk humanistycznych, a także zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej, dzięki której studenci nauczą się badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na wybór tego kierunku, poznasz tajniki sztuki edytowania różnych rodzajów tekstów, w tym publikacji elektronicznych, jak również skupisz się na szeroko pojętej literaturze i języku polskim.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edytorstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku edytorstwo opanujesz umiejętność profesjonalnej obsługi edytora tekstu, efektywnego wyszukiwania treści w sieci, komputerowego składu publikacji, jak również wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online. Z kolei podczas zajęć nastawionych na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych opanujesz zdolność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się, radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem, prowadzenia dyskusji i rzeczowej argumentacji, a także wypowiadania się przed audytorium.

Co więcej, rozwiniesz też swoje kompetencje retoryczne oraz te dotyczące organizacji i planowania pracy własnej. Ponadto, dzięki uczęszczaniu na przewidziane w planie zajęć lektoraty, rozwiniesz swoją znajomość języka obcego do poziomu biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także zdobędziesz umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku edytorstwo w Lublinie?

Studia na kierunku edytorstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

Edytorstwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku edytorstwo w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku edytorstwo będziesz posiadał umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej, a także nieobce będą Ci tajniki przygotowania publikacji do druku. Z tego względu doskonale odnajdziesz się na stanowisku redaktora czasopism, grafika czy brokera edukacyjnego. Twoje tzw. „lekkie pióro” umożliwi Ci z kolei podjęcie zawodu copywritera.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edytorstwo:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych,
 • copywriter,
 • adiustator,
 • redaktor portali internetowych,
 • twórca stron internetowych,
 • grafik,
 • animator kultury,
 • broker edukacyjny,
 • pracownik agencji reklamowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Lublin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Lublin studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia