Lingwistyka stosowana - Poznań

Lingwistyka stosowana - Poznań

Lingwistyka stosowana - Poznań

Studia w Poznaniu 

lingwistyka stosowana

Odkryj lingiwstykę stosowaną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Lingwistyka stosowana studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższyej w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Lingwistyka stosowana - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek lingwistyka stosowana

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lingwistyka stosowana

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Lingwistyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie lingwistyka stosowana jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana w Poznaniu?

Aby zostać studentem kierunku lingwistyka stosowana powinieneś zdać egzamin maturalny z języka polskiego, wybranych języków obcych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 31.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

LINGWISTYKA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

język obcy, język polski

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LINGWISTYKA STOSOWANA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek lingwistyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku lingiwstyka stosowana w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lingwistyka stosowana w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

Współcześnie, w czasach globalizacji oraz podejmowania współpracy międzynarodowej na różnorodnych polach, znajomość języków obcych stała się atutem docenianym przez pracodawców na całym świecie. Oczywiście, nadal najpopularniejszym i uważanym za uniwersalny kod komunikacyjny językiem, pozostaje angielski, a jego znajomość jest często jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę przez pracodawców. Jednak, aby ugruntować swoją pozycję na rynku pracy, warto poświęcić swój czas na zapoznanie się z jak największą ilością języków obcych. Umożliwia to kierunek lingwistyka stosowana w Poznaniu.

Idealnymi kandydatami na studia filologiczne będą osoby, które z łatwością uczą się nowych języków i lubią poznawać kulturę, obyczaje, historię oraz tradycje różnych krajów. Jeżeli dodatkowo poważnie myślisz o rozpoczęciu kariery w środowisku międzynarodowym, to studia na kierunku lingwistyka stosowana powinny być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lingwistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Program studiów i przedmioty

Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość i otwierania się Polski na rynki międzynarodowe, uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie do swojej oferty studiów filologicznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Obecnie lingwistykę stosowaną można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Kierunek lingwistyka stosowana można podzielić na kilka niezależnych modułów tematycznych. Studenci będą mogli wybrać spośród lingwistyki z wiodącym językiem niemieckim, lingwistyki z wiodącym angielskim oraz lingwistyki komputerowej. Jednak we wszystkich przypadkach, najwięcej zajęć będzie poświęconych praktycznej nauce języka wiodącego i dodatkowego. Jako student, rozwiniesz także swoją wiedzę na temat:

  • gramatyki
  • historii 
  • kultury języka niemieckiego i angielskiego

 

W programie kształcenia przewidziano także realizacje treści dotyczących literatury i sztuki danych kręgów językowych. Oprócz bloku podstawowego, w siatce zajęć znajdą się także ścieżki specjalizacyjne, do których należą: specjalizacja translatorska oraz glottodydaktyczna (nauczycielska).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

Studia w Poznaniu, ze względu na swoją bogatą ofertę nauczania, kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami lingwistyki stosowanej. Twoja ścieżka kariery, po ukończeniu studiów filologicznych, w dużej mierze zależy od wybranej specjalizacji. Kierunek ten przygotuje Cię przede wszystkim do zawodu nauczyciela, który możesz wykonywać w szkołach, przedszkolach lub szkołach językowych. Ponadto, będziesz mógł objąć stanowisko tłumacza w:

  • wydawnictwach
  • mediach
  • biurach tłumaczeniowych
  • i innych miejscach, w którym potrzebna jest określona wiedza specjalistyczna

 

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z branżą turystyczną, między innymi jako pilot lub przewodnik wycieczek zagranicznych, a także kierownik biura podróży.

Absolwenci często decydują się na pracę w różnorodnych instytucjach kultury. Interesującą alternatywę stanowi także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do zdobytego wykształcenia. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich, a w dalszej kolejności także doktoranckich.

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)