Ekonomia studia I stopnia - Łódź

Ekonomia studia I stopnia - Łódź

Ekonomia studia I stopnia - Łódź

Studia I stopnia w Łodzi

ekonomia

Odkryj ekonomię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia I stopnia (licencjackie) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Ekonomia w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia I stopnia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ekonomia +

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział w Kaliszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek ekonomia w Łodzi?

Aby zostać studentem kierunku ekonomia będziesz musiał zaliczyć egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak historia, WOS, geografia lub informatyka. Z powyższego obowiązku zwolnieni są laureaci wybranych olimpiad naukowych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 

 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • język obcy
 • informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ekonomia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
230
II stopnia:
150
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ekonomia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Ekonomia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wydział w Kaliszu
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku Ekonomia (studia I stopnia) w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia (studia I stopnia) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

 

Ekonomia stanowi bardzo ważny element gospodarki, a specjaliści posiadający wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z tego obszaru, mogą liczyć na wiele interesujących oraz rozwijających ofert pracy. Dyscyplina ta jest niezwykle złożona i zróżnicowana, a zapoznanie się z jej poszczególnymi działami wymaga czasu i zaangażowania. Jeżeli jesteś na to przygotowany i zależy Ci na zdobyciu wykształcenia ekonomicznego, to kierunek ekonomia w Łodzi będzie dla ciebie odpowiednim wyborem.

Idealnymi kandydatami na studia ekonomiczne będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach związanych z naukami matematycznymi, gospodarczymi, finansowymi czy socjologicznymi. Dodatkowym atutem będzie umiejętność analitycznego myślenia i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, co niewątpliwie jest pomocne w pracy ekonomisty.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi mają w swoich ofertach wiele interesujących kierunków studiów, w tym ekonomię. W dziale poniżej, znajdziesz dokładną i aktualną listę łódzkich ośrodków akademickich, w których możesz zrealizować ten kierunek. Przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie zapoznaj się z programem poszczególnych uczelni, tak aby wybrać opcje najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb i zainteresowań.

Tematyka zajęć na kierunku ekonomia będzie oscylować wokół nauk:

 • ścisłych
 • gospodarczych
 • finansowych
 • socjologicznych

 

Studenci będą mieli szansę zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu mechanizmów ekonomicznych i metod wykorzystywanych w celu rozwiązywania problemów gospodarczych. Co więcej, rozwiniesz także umiejętności praktyczne związane ze sporządzaniem raportów ekonomicznych, przetwarzaniem informacji czy posługiwaniem się wybranym językiem obcym. W programie studiów przewidziano także obieralne moduły specjalizacyjne, dzięki którym pogłębisz swoją wiedzę i zyskasz nowe, cenne kompetencje zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ekonomia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ekonomia w Łodzi można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny i chcieliby kontynuować kształcenie na uczelni wyższej. W tym przypadku, nauka trwa trzy lata i kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Co warto sprawdzić, idąc na studia I stopnia na kierunku ekonomia?

Jakie przedmioty są brane po uwagę?

Rekrutacja na pierwszy stopień w ramach kierunku ekonomia przewiduje zdawanie przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów, ale także przedmiotów rozszerzonych, które z pewnością zwiększą Twoją szansę na dostanie się na wymarzone studia.

Wśród przedmiotów, które uwzględniane są w rankingu punktowym, cenione są zwłaszcza te obejmujące nauki matematyczno-informatyczne oraz języki obce. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci wybrać właściwe przedmioty maturalne.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Wysoką pozycję na listach zakwalifikowanych możesz zapewnić sobie także poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się zawsze przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Informacje na temat olimpiad, w których warto wziąć udział, znajdziesz na naszej stronie bądź na stronach internetowych uczelni.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Warto sprawdzić najpierw, co jest wymagane, aby proces przyjęcia przebiegł sprawnie.

 

Czy te studia są dla Ciebie?

Studia ekonomiczne są idealne zwłaszcza dla umysłów analitycznych, które chcą zapoznać się z gospodarowaniem różnego rodzaju zasobami przy zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych i dzięki analizie informacji, niezwykle istotnej przy podejmowaniu decyzji operacyjnych.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA?

Studia ekonomiczne kształcą specjalistów, którzy dzięki swojej zróżnicowanej wiedzy i wszechstronnym kompetencjom, bez problemu odnajdują się na obecnym rynku pracy. Po ukończeniu kierunku ekonomia w Łodzi, będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Jako absolwent doskonale poradzisz sobie w branży finansowej, między innymi w:

 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych
 • agencjach kredytowych

 

Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z biurami rachunkowymi, szczególnie w charakterze księgowego. Abiturienci często decydują się na wykonywanie zawodu doradcy finansowego, analityka biznesowego lub specjalisty do spraw sprzedaży i marketingu. Co więcej, możesz rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej, co z pewnością przyniesie Ci wymierne korzyści finansowe. Dobrym pomysłem jest także kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i uzyskanie nowych, ciekawych perspektyw zawodowych.

Czy warto iść na studia I stopnia na kierunku ekonomia?

Studia ekonomiczne w Łodzi należą do jednych z najpopularniejszych, ponieważ gwarantują zdobycie uniwersalnej wiedzy i praktycznych umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców aktualnie działających na rynku pracy.

Ekonomia to kierunek, który nauczy Cię krytycznej analizy i diagnozy zdarzeń, zjawisk i procesów, występujących w mediach ekonomicznych danej firmy i jej otoczenia. Będziesz miał/a okazję także rozwinąć kompetencje w zakresie nieszablonowego rozwiązywania skomplikowanych problemów gospodarczych i społecznych w firmach i instytucjach.

Programy studiów wypełniane są zajęciami obligatoryjnymi, ale i fakultatywnymi oraz specjalizacyjnymi, które pozwolą Ci wybrać ścieżkę kształcenia i dobrać w stosunku do niej praktyki, umożliwiające zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Absolwenci ekonomii bardzo często pracują w charakterze analityków finansowych, specjalistów do spraw ryzyka i analiz kredytowych, przedstawicieli handlowych, doradców biznesowych, doradców ds. leasingu. Z powodzeniem będziesz mógł/mogła prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku ekonomia

Uczelnie w Łodzi zapewniają wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Ekonomię możesz studiować zarówno dziennie, jak i zaocznie. Studia zaoczne odbywają się w weekend w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi.

Musisz jednak pamiętać, że niestacjonarna forma kształcenia jest płatna. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów.

Jeśli chodzi o proces rekrutacji na studia zaoczne, najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez łódzkie placówki akademickie. Jeśli aplikujesz na studia na uczelni niepublicznej, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wielu kandydatów na studia na uczelni publicznej, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie ekonomiczne, gospodarcze, społeczne. Potrafią obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczne, przewidywać skutki decyzji ekonomicznych, sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy.

Komentarze (0)