Wydziały i kierunki

Grupa Uczelni Vistula w Warszawie ×

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303

e-mail: info@vistula.edu.pl;

rekrutacja@vistula.edu.pl

Kierunki studiów - Grupa Uczelni Vistula w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Grupa Uczelni Vistula w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy jest wiek, który ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Studia możesz podjąć w każdym wieku. Jest tylko ograniczenie formalne – musisz spełni warunki rekrutacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Należy dostarczyć wypełniony formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu rekrutacyjnego (dream apply), skany dokumentów, oryginał świadectwa dojrzałości, dowód osobisty, 1 fotografię (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) oraz potwierdzenie wymaganych opłat.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Jeśli aplikujesz na studia I stopnia, wstępnie dołącz w systemie rekrutacyjnym skan świadectwa dojrzałości i skan zdjęcia.
Jeśli starasz się o przyjęcie na studia II stopnia, dołącz skan dyplomu I stopnia i suplement do niego. Kiedy uzyskasz z uczelni pozytywną odpowiedź, zgłoś się z oryginałami dokumentów do Biura Rekrutacji (pok. 28 na parterze), gdzie będą one sprawdzone, a ty zostaniesz zapisany na studia. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy składać osobiście. Może je również złożyć osoba przez ciebie upoważniona, która powinna przedstawi w Biurze Rekrutacji pisemne upoważnienie do złożenia i podpisania dokumentów w twoim imieniu.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Notarialnie poświadczone powinny być wszystkie dokumenty wymagające tłumaczenia na język polski lub angielski: dyplom, transkrypcja ocen oraz inne, które są niezbędne w procesie rekrutacji. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty należy składać osobiście. Może je również złożyć osoba upoważniona, która powinna przedstawić w Biurze Rekrutacji pisemne upoważnienie do złożenia i podpisania dokumentów w twoim imieniu.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W uczelni nie funkcjonuje lista rezerwowa.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

W systemie rekrutacyjnym należy wpisać wyłącznie wynik egzaminu maturalnego z języka obcego. Pozwala to uczelni przypisać cię do grupy językowej o odpowiednim poziomie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Dotyczy to wyłącznie wyniku egzaminu z języka obcego.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Procedura jest taka sama, jak dla innych kandydatów, nie ma specjalnych preferencji.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

W uczelni nie ma żadnych progów punktowych.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Po wypełnieniu aplikacji na stronie rekrutacyjnej i załączeniu skanów niezbędnych dokumentów otrzymasz zwrotny e-mail z decyzją o warunkowym przyjęciu na studia. Oznacza to, że powinieneś zgłosić się z oryginałami dokumentów do Biura Rekrutacji i oficjalnie zapisać się na studia.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W uczelni nie ma limitu miejsc. W przypadku dużej liczby kandydatów na dany kierunek uczelnia tworzy kolejne grupy zajęciowe.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Tak, to znaczy, że spełniasz wymogi rekrutacyjne i ostatnim krokiem, jaki powinieneś podjąć, jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną dają taką podstawę.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Otrzymasz pocztą elektroniczną informację o numerze rachunku uczelni, na który należy dokonać płatności.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko, numer PESEL i kierunek studiów. Opłatę rekrutacyjną możesz wnieść przed złożeniem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną możesz wnieść przed złożeniem dokumentów w Biurze Rekrutacji lub w dniu składania dokumentów w uczelni.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Bez potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej twoje dokumenty nie zostaną przyjęte.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia, kto robi przelew. Ważne, żeby w tytule przelewu wpisać, kto jest płatnikiem – twoje imię i nazwisko, numer PESEL i kierunek.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Nie ma znaczenia, jakie przedmioty zdawałeś na maturze.  Musisz mieć tylko świadectwo dojrzałości. Wyjątek stanowi kierunek Filologia – w tym przypadku musisz mieć zdaną rozszerzoną maturę z języka angielskiego lub certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Możesz aplikować na wszystkie kierunki. Ostateczną decyzję podejmiesz w trakcie rekrutacji na miejscu, w uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Procedura przeniesienia jest dokładnie opisana na stronie uczelni, zobacz w zakładce - Pytania i odpowiedzi: https://www.vistula.edu.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Wymagane jest zdjęcie dowodowe lub paszportowe. Jego skan powinieneś zamieścić w elektronicznej aplikacji. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Grupa Uczelni Vistula - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • O uczelni

  • Biuro karier

  • Stypendia

  • Koła i organizacje

  • Program mentorski

Grupa Uczelni Vistula - kierunki studiów

Opinie (0)