Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet w Białymstoku - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie w Białymstoku będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UWB zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Uniwersytet w Białymstoku najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWB ubiegało się kandydaci złożyli 4901 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet w Białymstoku przygotował 2,5 tys. miejsc na 32 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kryminologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 14 osób. Do popularnych kierunków należały także: filologia angielska z językiem hiszpańskim (ponad 8 osób na miejsce) oraz bezpieczeństwo i prawo (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet w Białymstoku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (33 kierunki) i drugiego (27 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 40 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet w Białymstoku kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet w Białymstoku kierunki studiów - rekrtuacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa UWB
 • Bezpieczeństwo i prawo - Wydział Prawa UWB
 • Biologia - Wydział Biologii UWB
 • Chemia - Wydział Chemii UWB
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa - Wydział Chemii UWB
 • Computer science - Instytut Informatyki UWB
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa - Wydział Prawa UWB
 • Ekobiznes - Wydział Biologii UWB
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Ekonomia - Filia UWB w Wilnie
 • Europeistyka - Filia UWB w Wilnie
 • Filologia - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia obca nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Filologiczny UWB
 • Filozofia - Instytut Filozofii UWB
 • Filozofia i etyka - Instytut Filozofii UWB
 • Fizyka - Wydział Fizyki UWB
 • Historia - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Informatyka - Filia UWB w Wilnie
 • Informatyka - Instytut Informatyki UWB
 • Informatyka i ekonometria - Instytut Informatyki UWB
 • International economic relations - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • International relations - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Chemii UWB
 • Kierunek ekonomiczno-prawny - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Kognitywistyka i komunikacja - Instytut Filozofii UWB
 • Kryminologia - Wydział Prawa UWB
 • Kulturoznawstwo - Instytut Studiów Kulturowych UWB
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny UWB
 • Matematyka - Wydział Matematyki UWB
 • Medical physics - Wydział Fizyki UWB
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomii i Finansów UWB
 • Mikrobiologia - Wydział Biologii UWB
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Praca socjalna - Wydział Nauk o Edukacji UWB
 • Prawo - Wydział Prawa UWB
 • Prawo i podatki w biznesie - Wydział Prawa UWB
 • Socjologia - Instytut Socjologii UWB
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Studia wschodnie - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB
 • Zarządzanie - Instytut Zarządzania UWB

Dowiedz się więcej: www.uwb.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na uwb.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie w Białymstoku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Białymstoku

kierunki studiów w Białymstoku

uczelnie i studia w Białymstoku

 

Nowe kierunki na Uniwersytecie w Białymstoku:

 • lingwistyka stosowana

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie w Białymstoku

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: ekonomia (535), prawo (473), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska (464), zarządzanie (401), kryminologia (367), informatyka (298), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim (247).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kryminologia (14,68), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim (8,23), administracja (6,36), bezpieczeństwo i prawo (5,8), filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska (5,15), zarządzanie (4,56).
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie w Białymstoku:
 • ekonomia: 535 kandydatów 
 • prawo: 473 kandydatów
 • filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska: 464 kandydatów
 • zarządzanie: 401 kandydatów
 • kryminologia: 367 kandydatów
 • informatyka: 298 kandydatów
 • filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim: 247 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 09.07.2024 od 03.06.2024 do 10.09.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 23.07.2024 od 03.06.2024 do 10.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 09.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 23.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 10.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet w Białymstoku: znaleziono 44

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i prawo
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna i sądowa
Wydział Chemii UWB

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Instytut Informatyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Wydział Prawa UWB

II stopnia

niestacjonarne

Ekobiznes
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Filia UWB w Wilnie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Filologia
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia obca nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska
Wydział Filologiczny UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Instytut Filozofii UWB

II stopnia

stacjonarne

Filozofia i etyka
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Filia UWB w Wilnie

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Instytut Informatyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Instytut Informatyki UWB

I stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

II stopnia

stacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Chemii UWB

I stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka i komunikacja
Instytut Filozofii UWB

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Instytut Studiów Kulturowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UWB

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Medical physics
Wydział Fizyki UWB

I stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomii i Finansów UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii UWB

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk o Edukacji UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa UWB

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo i podatki w biznesie
Wydział Prawa UWB

I stopnia

niestacjonarne

Socjologia
Instytut Socjologii UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UWB

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Instytut Zarządzania UWB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)