Budownictwo podziemne studia - kierunek studiów

Istnieją zawody, które wymagają od ludzi siły charakteru, wspartej dodatkowo na całkowitej odpowiedzialności, żelaznych nerwach i umiejętności podejmowania decyzji w kryzysowych sytuacjach. Nie ma chyba osoby, która nie przypisałaby tych cech osobom na co dzień związanym z górnictwem. Jeśli skutecznie stawiasz czoła trudnym wyzwaniom, nie przeraża Cię pełnienie odpowiedzialnych funkcji, interesujesz się geografią (w szczególności przemysłem i geologią) a Twój charakter wyróżniają takie cechy, jak spokój, rzeczowość oraz umiejętność przewidywania i planowania, studia na kierunku budownictwo podziemne powinny wpisać się w Twoje predyspozycje.

Przyszły pracownik pionu górniczego w toku studiów zdobywa rozległą wiedzę, potrzebną do rozumienia sposobów funkcjonowania każdego szczebla struktury wyrobiska, kopalni czy innej podziemnej budowy, z którą wiąże się z określonym ryzykiem. Opanowuje podstawy geomechaniki i geotechniki, potrafi prognozować wpływ górnictwa na przyrodę a także zna i wykorzystuje przepisy chroniące środowisko naturalne. Studia te kształcą projektantów i budowniczych, specjalizujących się w tworzeniu obiektów podziemnych, służących zarówno górnictwu, jak i infrastrukturze miast.

Studia na kierunku budownictwo podziemne to nie tylko dobry start dla rozwijania kariery w górnictwie, ale także punkt wyjścia dla tych, którzy chcieliby wykorzystywać technologie górnicze w realizowaniu nowoczesnych projektów budowlanych, zakładających chociażby rozrastanie się miast w dół, pod powierzchnię ziemi. Absolwenci budownictwa podziemnego pracują jako nadzorcy ruchu kopalni lub kierownicy przedsiębiorstw wykonujących podziemne wyrobiska górnicze, zajmują się projektowaniem szybów, metra, tuneli i składowisk, zdobywają uprawnienia geotechników lub prowadzą własne badania w instytucjach naukowych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując budownictwo podziemne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i eksploatowania wyrobisk podziemnych
  • prognozowania wpływu górnictwa na teren i ochrony środowiska naturalnego
  • funkcjonowania zakładu górniczego na każdym szczeblu i etapie wykonawczym
  • wykorzystania technik górniczych w budownictwie wodnym i lądowym
  • podstaw geomechaniki i geotechniki
  • tendencji we współczesnym górnictwie – modernizacji i rekonstrukcji kopalń
  • zagrożeń związanych z eksploatacją wyrobisk podziemnych

 

Jaka praca,czyli gdzie będziesz pracował po kierunku budownictwo podziemne?

Absolwent kierunku budownictwo podziemne znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik placówek naukowo-badawczych
  • pracownik zakładów górnictwa podziemnego i odkrywkowego
  • dozorca ruchu kopalni
  • kierownik kopalni
  • pracownik górniczego biura projektowego
  • pracownik działu geologicznego kopalni
  • pracownik przedsiębiorstwa robót górniczych
  • projektant budowli podziemnych (np. parkingów, garaży metra, tuneli)
  • geotechnik
  • operator maszyn

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na budownictwo podziemne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka (poziom podstawowy), jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka.

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BUDOWNICTWO PODZIEMNE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Budownictwo podziemne

BUDOWNICTWO PODZIEMNE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek budownictwo podziemne prowadzony jest przez:

Wydział Budownictwa PŚ

Komentarze (0)