Gospodarka przestrzenna - Lublin

Gospodarka przestrzenna - Lublin

Gospodarka przestrzenna - Lublin

Studia w Lublinie

gospodarka przestrzenna

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Gospodarka przestrzenna studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Gospodarka przestrzenna Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Lublinie gospodarkę przestrzenną możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Wymagania rekrutacyjne, jakie należy bądź warto spełnić, aby dostać się na gospodarkę przestrzenną, zależą od wyboru konkretnej uczelni, stopnia oraz trybu kształcenia. Jeśli zamierzasz realizować studia pierwszego stopnia, powinieneś zadbać o uzyskanie możliwie wysokich wyników maturalnych.

Jeżeli aplikujesz na studia magisterskie, warto, abyś uzyskał zadowalające oceny na dyplomie, bowiem mogą, acz nie muszą, mieć decydujące znaczenie w procesie rekrutacyjnym.

Pamiętaj, aby zapoznać się w sposób szczegółowy ze stroną internetową wybranej uczelni w Lublinie. W ten sposób zyskasz szeroką wiedzę na temat przyszłej nauki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Gospodarka przestrzenna to bardzo chętnie wybierany kierunek, dlatego znajduje się w ofercie wielu uczelni wyższych, w tym kilku lubelskich. Jakim przymiotom studia te zawdzięczają swoją popularność? Studenci doceniają możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy i dobrze ugruntowanych umiejętności, które okazują się poszukiwane przez współczesnych pracodawców.

Jeżeli ciekawią cię zasady działania infrastruktury miejskiej i komunikacji, chciałbyś zgłębić najważniejsze techniki ochrony środowiska, które są stosowane podczas gospodarowania przestrzenią miejską, a ponadto interesujesz się dziedzinami geograficznymi, ekonomicznymi, społecznymi i technicznymi, to gospodarka przestrzenna w Lublinie będzie kierunkiem dla ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie mogą być realizowane zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia inżynierskie stacjonarne trwają najczęściej 3,5 roku, natomiast kształcenie niestacjonarne zwykle potrwa 4 lata. Na ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia poświęcisz do 1,5 roku do 2 lat.

Organizacja twojej edukacji będzie w dużej mierze uzależniona od wyboru trybu kształcenia. Studia stacjonarne są wybierane bardzo chętnie, ponieważ zazwyczaj są bezpłatne oraz umożliwiają rozłożenie materiału kierunkowego równomiernie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci gospodarki przestrzennej w Lublinie uczą się technik planowania przestrzennego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Poznają metody komputerowego wspomagania projektowania oraz zdobywają wiedzę na temat prezentowania efektów prowadzonych badań i analiz.

Szczególny nacisk jest kładziony na umiejętności praktyczne. Dlatego przyszli absolwenci dowiadują się, w jaki sposób projektować i wcielać w życie plany dotyczące tworzenia miejsc posiadających walory użytkowe i estetyczne.

Każda z uczelni w Lublinie może realizować nieco inną siatkę kształcenia, dlatego jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zajrzyj na wybraną stronę internetową.

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Gospodarka przestrzenna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Absolwenci lubelskiej gospodarki przestrzennej często podkreślają, że niewątpliwym atutem tego kierunku jest szeroki wachlarz możliwości zawodowych, atrakcyjnych finansowo i rozwijających intelektualnie.

Jeżeli ukończysz ten kierunek, będziesz mógł pomyśleć o podjęciu pracy w biurach projektowych, związanych z przestrzennym gospodarowaniem terenów zielonych, miejskich i rekreacyjnych. Osoby zainteresowane działalnością administracyjną odnajdą się w pracy dla niektórych jednostek rządowych i samorządowych.

Absolwenci ceniący sobie kontakt z drugim człowiekiem mogą zatrudniać się w rozmaitych firmach konsultingowych i doradczych, a najbardziej przedsiębiorczy założą własną działalność gospodarczą lub podejmą współpracę z firmami z otoczenia biznesu.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna:

  • Biura projektowe związane z gospodarowaniem przestrzennym,

  • Wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej,

  • Agencje rozwoju,

  • Firmy konsultingowe i doradcze,

  • Firmy otoczenia biznesu.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować gospodarkę przestrzenną:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek gospodarka przestrzenna w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Lublin studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Lublin studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia