Ekonomia - Szczecin

Ekonomia - Szczecin

Studia na kierunku ekonomia w Szczecinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Ekonomia - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Ekonomia w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na ekonomii w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 3600 zł za pierwszy rok studiów.

Ekonomia - Szczecin
Studia na kierunku ekonomia w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Ekonomia Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, bo to dziedzina, która łączy w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku mogą kształcić się m.in. na takich specjalnościach jak: analityk gospodarczy, ekobiznes czy wycena i obrót nieruchomościami. Wielowymiarowa wiedza, którą zdobywa się podczas studiów na kierunku ekonomia, ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.

Będąc absolwentem ekonomii można szukać zatrudnienia w agencjach konsultingowych, instytucjach finansowych czy biurach maklerskich. Ekonomista znajdzie pracę w firmach z każdej branży, ponieważ ich wiedza i analityczny umysł przydatne są także w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają także pole do założenia własnej działalności gospodarczej.

 
Uczelnie
W Szczecinie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych:
Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Szczecinie: analityk gospodarczyekobiznes, ekonomia menedżerskarachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych... specjalności na ekonomii w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, matematyka, fizyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3600 zł do 4680 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci ekonomii muszą wykazywać się zdolnościami analitycznymi i matematycznymi. Oznacza to, że kandydaci na ten kierunek powinni umieścić na liście przedmiotów maturalnych m.in. matematykę czy fizykę. Wśród ekonomistów cenione są także zdolności językowe oraz znajomość podstawowych procesów społeczno-gospodarczych. Dlatego przyszli studenci szkół wyższych w Szczecinie powinni otrzymać wysokie wyniki w egzaminach z geografii czy wiedzy o społeczeństwie.

W procesie rekrutacji na studia na ekonomię najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia
 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Szczecinie

Ekonomia to dziedzina, która przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy na każdym szczeblu zatrudnienia w różnych firmach i instytucjach. Absolwenci ekonomii mogą liczyć na stabilne zatrudnienie zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Szkoły wyższe w Szczecinie dostosowują program tego kierunku do aktualnych trendów i potrzeb współczesnych pracodawców i przedsiębiorców.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Ekonomiści wyróżniają się analitycznym podejściem do rozwiązywania problemów natury ekonomiczno-społecznej i są otwarci na innowacyjne rozwiązania współczesnej gospodarki. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organizacjach i instytucjach z branży ekonomicznej lub założyć własną działalność gospodarczą. Studenci ekonomii w Szczecinie biorą udział w praktycznych ćwiczeniach organizowanych przez doświadczonych przedsiębiorców, a w swojej pracy wykorzystują nowoczesne narzędzia multimedialne.
 


Wiedza

Studenci ekonomii zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę zakresu m.in.: rachunkowości, zarządzania, globalizacji, ekonomii menadżerskiej i logistyki. Uczestnicy zajęć uczą się sporządzania oraz interpretowania różnorodnych umów, a także poznają zasady ich zawierania z partnerami krajowymi lub zagranicznymi. Studenci poznają strukturę instytucjonalną kraju oraz charakterystykę gospodarki lokalnej i regionalnej.

Przyszli ekonomiści analizują najpowszechniejsze problemy współczesnych przedsiębiorców i szkolą się w zakresie ich rozwiązywania. W trakcie nauki studenci wykorzystują profesjonalne narzędzia technologiczne i multimedialne, ułatwiające przedstawianie wyników przeprowadzonych analiz. Absolwenci ekonomii bez problemu posługują się matematycznymi, rachunkowymi i statystycznymi metodami w swojej pracy.


Wiedza, którą mają absolwenci ekonomii:

 • znają podstawy m.in.: rachunkowości, zarządzania, globalizacji, ekonomii menadżerskiej, logistyki
 • sporządzają i interpretują umowy o różnorodnym charakterze
 • zawierają umowy zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi partnerami
 • znają strukturę instytucjonalną kraju oraz charakterystykę gospodarki lokalnej i regionalnej
 • analizują i rozwiązują najpowszechniejsze problemy współczesnych przedsiębiorców
 • wykorzystują nowoczesne narzędzia technologiczne i multimedialne w celu prezentowania wyników analiz
 • posługują się matematycznymi, rachunkowymi i statystycznymi metodami

 


Umiejętności

Studenci ekonomii analizują oraz prognozują zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz gospodarce lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Przyszli ekonomiści przygotowywani są gruntownie do sprawnego podejmowania decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach lub urzędach, a także są gotowi do założenia własnej działalności gospodarczej w dowolnej skali

Absolwenci ekonomii dokonują trafnej oceny w zakresie funkcjonowania, efektywności i wartości przedsiębiorstw, inwestycji, raportowania społecznego, rynku informacji i technologii czy konkurencyjności. Ekonomiści przygotowani są także do wspomagania procesów decyzyjnych menadżerów i kontrolowania działalności gospodarczej i administracji skarbowej. Studenci tego kierunku uczą się m.in. dokonywania wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz rozliczeń międzynarodowych.
 

Umiejętności, które mają absolwenci ekonomii:

 • analizują i prognozują zjawiska ekonomiczne przedsiębiorstw i gospodarki
 • sprawnie podejmują decyzje operacyjne
 • są gotowi do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • dokonują oceny funkcjonowania, efektywności i wartości podmiotów gospodarczych
 • wspomagają procesy decyzyjne menadżerów
 • kontrolują działalność gospodarczą oraz administrację skarbową
 • dokonują wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych
 • dokonują rozliczeń międzynarodowych


 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, program studiów II stopnia przewiduje 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka daje studentom szansę na rozwinięcie własnych zainteresowań i profesjonalnych kompetencji na terenie uczelni. Studenci stacjonarni częściej realizują duże projekty i uczestniczą w życiu uczelnianym. Stacjonarne studia mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni mogą rozpocząć studia bez obaw o możliwość pracy na pełnym etacie. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci ekonomii w trakcie nauki zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą m.in.: polskiej i międzynarodowej gospodarki, prawnych i społecznych czynników kształtujących działalność współczesnych przedsiębiorców czy najważniejszych narzędzi stosowanych przez ekonomistów. W programie tego kierunku przewidywane są liczne przedmioty poświęcone zarówno ogólnym, jak i specjalizacyjnym aspektom ekonomii.

Dzięki temu przyszli specjaliści mogą rozwijać uniwersalne kompetencje niezbędne do prowadzenia działań doradczych, zarządzania przedsiębiorstwem lub prognozowania zjawisk i procesów ekonomiczno-gospodarczych.

 W trakcie swojej nauki napotkasz z dużym prawdopodobieństwem:

 • Mikro i makroekonomię
 • Logikę
 • Matematykę
 • Zarządzanie
 • Prawo
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia matematyczna

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci ekonomii muszą być bardzo zorganizowani i uważni. Kandydaci na ten kierunek powinni lubić matematykę i wyróżniać się zmysłem analitycznym. Dobrze też, by interesowali się oni rynkiem i znaczeniem pieniądza w gospodarce. Wśród przyszłych ekonomistów cenione są także zdolności językowe i umiejętność prezentowania.

Studenci ekonomii powinni mieć zdolności zarządcze i umieć myśleć logicznie. Ekonomiści muszą być komunikatywni i umieć podejmować poważne decyzje. Kandydaci na te studia powinni być odporni na stres i presję czasu.

Predyspozycje kandydatów na studia na ekonomię:

 • zorganizowanie, umiejętność skoncentrowania uwagi
 • zdolności analityczne i matematyczne
 • zdolność logicznego myślenia i przewidywania
 • zainteresowanie rynkiem i gospodarką
 • znajomość języków obcych, umiejętność autoprezentacji
 • zdolności zarządcze, komunikatywność
 • umiejętność podejmowania poważnych decyzji
 • odporność na stres, zdolność pracy pod presją czasu

Uczelnie w Szczecinie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Szczecinie

Program studiów na kierunku ekonomia w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci ekonomii studiów I stopnia przez 6 semestrów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu m.in.: finansów, gospodarki, prawa, administracji, zarządzania czy logistyki. W tym czasie poznają oni niezbędne w pracy ekonomisty narzędzia statystyczne i rozwijają praktyczne umiejętności dotyczące np. rachunkowości, księgowości czy prognozowania zjawisk ekonomicznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować studia II stopnia lub rozpocząć karierę zawodową.

Studenci II stopnia przez kolejne 4 semestry rozwijają nabyte już kompetencje ekonomiczne i stosują je w praktyce, rozwiązując powszechne problemy współczesnych przedsiębiorców. W ten sposób młodzi specjaliści nie tylko poznają funkcje ekonomii w różnorodnych branżach, ale także zdobywają wczesne doświadczenie zawodowe.

Ekonomia w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Szczecinie

Każdy ekonomista po ukończeniu swojej edukacji będzie mógł liczyć na zatrudnienie w następujących sektorach współczesnego rynku pracy:

 • Bankach
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Prywatnych przedsiębiorstwach
 • Biurach ubezpieczeniowych
 • Firmach leasingowych
 • Księgowości
 • Urzędach skarbowych
 • Własnej działalności gospodarczej

Specjaliści tej dziedziny mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: konsultant, kontroler, urzędnik, negocjator, mediator czy dyrektor. Niektórzy ekonomiści mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą – zarówno w skali terytorialnej, jak i krajowej czy międzynarodowej.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz niepubliczne (prywatnej) szkole wyższej: Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Szczeciński. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT, USZ oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3600 zł do 4680 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek ekonomia - uczelnie w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Ekonomia studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Ekonomia studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie
 
Ekonomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Szczecinie, które oferują ekonomię, podobnie jak pozostałe szkoły wyższe w innych miastach, ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów.

Jak wybierani są przyszli studenci ekonomii w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw, to dlatego na studia mogą dostać się tylko najlepsi spośród kandydatów.    

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ekonomię w Szczecinie, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.  

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 70   
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 120  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Ekonomia w Szczecinie w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na ekonomię w Szczecinie.

Ekonomia studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680 zł 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 3600 zł   

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po etapie rejestrowania się na poszczególne kierunki studiów, w tym przypadku na ekonomię w Szczecinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy ogłoszenia wyników na ekonomię w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie – zazwyczaj odbywa się to do połowy lipca. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na ekonomię w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (jest to Internetowa Rekrutacja Kandydatów).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Moment składania dokumentów rekrutacyjnych, jest bardzo ważny dla każdego z przyszłych studentów, bowiem jest to ostatni krok do oficjalnego zostania studentem. Po ogłoszeniu wyników na ekonomię w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na ekonomię musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również inna opcja, która obejmuje wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Jakie dokumenty są niezbędne? Są to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szczecińskich uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy kandydaci na ekonomię mogą składać dokumenty? Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na ekonomię w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Uczelnie w Szczecinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, a kandydaci mają zwykle tylko około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata może on wtedy zostać skreślony z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Ekonomii?

Ekonomia jest kierunkiem, który może zagwarantować absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe, ponieważ pozyskane wykształcenie otwiera szerokie pole możliwości. Co warto zaznaczyć, kształcenie pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy i odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca. A ile zarabiają absolwenci Ekonomii?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • doradca finansowy – 4300 złotych
 • analityk finansowy – 6000 złotych
 • analityk biznesowy – 7500 złotych
 • fakturzysta – 3400 złotych
 • audytor wewnętrzny – 7500 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Ekonomia jest kierunkiem chętnie wybieranym i śmiało można powiedzieć, że zainteresowanie tą propozycją kształcenia nigdy drastycznie nie spadnie, ponieważ oferuje pozyskanie wykształcenia, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów. To, co wydaje się w tych studiach najistotniejsze to fakt, że studenci rozwijają konkretne umiejętności, wśród których wyróżnić można między innymi umiejętności analizowania zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwach oraz gospodarce lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, posługiwania się rozmaitymi technikami i metodami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach, jak również zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia w Szczecinie, zainteresowani studiami ekonomicznymi, mogą skorzystać z dwóch ofert edukacyjnych, Obie pochodzą z uczelni publicznych.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Program studiów i przedmioty

Kształcenie na kierunku Ekonomia umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, a także rozwinięcie warsztatu, w tym umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, analizowania i prezentowania danych empirycznych, pozwalających na przygotowywanie analiz ekonomicznych. W programach nauczania odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza portfela klientów,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • modele biznesowe,
 • statystyka,
 • ekonometria

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie posiadają różne procedury rekrutacyjne, najczęściej ściśle uzależnione od ich specyfiki. Zgłębienie szczegółów tego procesu jest warunkiem otrzymania możliwości ubiegania się o zasilenie grona studentów wybranego przez siebie kierunku. Zanim rekrutujesz na Ekonomię, powinieneś zastanowić się, czy interdyscyplinarność tego kierunku w dostateczny sposób odpowie na twoje potrzeby i zainteresowania.

Doskonałą alternatywą dla osiągnięcia wystarczających do pokonania konkurencji wyników z egzaminu maturalnego lub ocen ukończenia pierwszego stopnia studiów będzie otrzymanie tytułu finalisty lub laureata jednego z konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Warto rozważyć przede wszystkim:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Wiedzy o Świecie
 • Olimpiadę Geograficzną

 

Proces rekrutacji

Zanim będziesz mógł myśleć o sobie jako o studencie Ekonomii na jednej z szczecińskich uczelni, oczywistym jest, że musisz zgłosić swoją kandydaturę, a wraz z nią zainteresowanie podjęciem tego kierunku. W tym celu odwiedzisz stronę internetową wybranej uczelni, gdzie znajdziesz przejrzyste instrukcje, które poprowadzą cię aż do końca procesu rekrutacji.

Teraz pozostanie ci już tylko przebrnąć przez trudny czas oczekiwania na werdykt i ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia cię na Ekonomię w Szczecinie.

 

Potrzebne dokumenty

Tuż po ogłoszeniu list przyjętych na opisywany kierunek studiów będziesz mógł zorientować się, czy udało ci się znaleźć wśród grona szczęśliwców, którzy rozpoczną wymarzone studia już w październiku. Jeśli decyzja będzie dla ciebie pozytywna, to do zwieńczenia całego procesu konieczne będzie dostarczenie jedynie kilku niezbędnych dokumentów. Fotografia do legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dokument tożsamości zapewni ci wstęp na Ekonomię na wybranej uczelni.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Szczecinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Szczecinie

Studia na kierunku ekonomia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym można podjąć na dwóch uczelniach publicznych w Szczecinie: na Uniwersytecie Szczecińskim lub na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Ekonomię studiować można również stacjonarnie lub niestacjonarnie na jednej prywatnej uczelni w tym mieście – w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku ekonomia oferują dwie uczelnie publiczne w Szczecinie: Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych.

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku ekonomia oferują trzy uczelnie szczecińskie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia są płatne we wszystkich szczecińskich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3600 zł do 4680 zł. ceny - ekonomia Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na kierunku ekonomia są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na ekonomii oferują jedynie dwie uczelnie publiczne w trybie stacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Szczecin studia i stopnia

Ekonomia Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Szczecin studia stacjonarne

Ekonomia Szczecin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ekonomia w Szczecinie

 • Ekonomia w Szczecinie - studia niestacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Szczecinie - studia niestacjonarne na kierunku ekonomia

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Szczeciński

  Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

  Specjalności na kierunku ekonomia

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Szczecinie?

Studia ekonomiczne w Szczecinie od lat cieszą się wspaniałą renomą, którą potwierdzają opinie praktyków tego kierunku. Jedną z nich przeczytasz poniżej.

Małgorzata, studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w Szczecinie, mówi:

„Ekonomia okazała się spełnieniem moich ukrytych marzeń. Trudno uwierzyć, że na samym początku wcale nie chciałam studiować tego kierunku! Obecnie kończę studia magisterskie, jednocześnie pracując w zawodzie. Nie mogłam wyobrazić sobie lepszego życia, dlatego każdemu polecam taką decyzję!”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek EKONOMIA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia