European Politics and Economics - Warszawa

European Politics and Economics - Warszawa

European Politics and Economics - Warszawa
Dodaj do ulubionych

15.02.2023

European Politics and Economics studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku European Politics and Economics to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 do 3,5 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku european politics and economics w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Warszawie european politics and economics możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwerystecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).
 

Opis kierunku

Studia prowadzone są w języku angielskim. W trakcie studiów na kierunku European Politics and Economics studenci mają możliwość zdobycia wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także o integracji ekonomicznej i politycznej. To kierunek studiów dla osób, które są zainteresowane polityką i ekonomią europejską.

Praca po studiach

Absolwenci tych studiów mają możliwość pracy w firmach konsultingowych czy w administracji publicznej, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. Możliwa jest również praca w instytucjach kulturalnych i medialnych. Absolwenci mogą też założyć własną działalność gospodarczą, która będzie funkcjonować na rynku Unii Europejskiej.

czytaj dalej wszystko o European Politics and Economics - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

European politics and economics stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku European Politics and Economics, muszą przede wszystkim wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Jest to podstawowa kwestia, którą zakłada rekrutacja na studia.

Rekrutacja na studia w Warszawie na tym kierunku zakłada posiadanie przez kandydata odpowiedniego wyniku z egzaminu maturalnego albo certyfikatu potwierdzającego poziom języka angielskiego. To niezbędny warunek w przypadku rekrutacji na kierunki studiów, które prowadzone są po angielsku.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku European Politics and Economics:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • historia,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS?

Studia w Warszawie na kierunku European Politics and Economics dają możliwość zdobycia wiedzy przede wszystkim o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z uwzględnieniem integracji ekonomicznej i politycznej.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, co daje studentom szansę zdobycia wiedzy zarówno z zakresu ekonomii, jak i nauk politycznych. Inne kierunki studiów w Warszawie nie są tak skoncentrowane na tych obydwu dziedzinach jednocześnie, dlatego European Politics and Economics może okazać się kierunkiem odpowiednim dla osób chcących rozwijać się w ekonomii i w polityce.

Oprócz zajęć teoretycznych, studenci mogą uczestniczyć także w symulacjach pracy instytucji unijnych czy zajęciach warsztatowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku European Politics and Economis to studia I stopnia (licencjackie), realizowane w trybie stacjonarnym.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

European Politics and Economics to jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie w Warszawie. Program studiów zakłada zdobycie przez studentów wiedzy o integracji europejskiej w różnych wymiarach. Poza tym, na tym kierunku studenci analizują teksty historyczne czy różne koncepcje rozwoju Unii Europejskiej.

Wiedza z zakresu historii i działalności Unii Europejskiej w połączeniu z wiedzą o ekonomii międzynarodowej oraz rynkach walutowych daje studentom szansę na zdobycie pracy w różnego rodzaju instytucjach, także międzynarodowych, np. w firmach lobbingowych czy instytucjach kulturalnych.

Student tego kierunku oferowanego przez szkoły wyższe w Warszawie ma szansę nauczyć się i zrozumieć procesy zachodzące wewnątrz Unii Europejskiej oraz pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Poza tym, program zakłada również zdobycie wiedzy o najważniejszych aktach prawnych, które dotyczą UE.

Dzięki temu, że studia na kierunku European Politics and Economics prowadzone są w języku angielskim, ich absolwent ma możliwość zdobycia pracy nie tylko w kraju, ale również poza nim.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS?

Studia na kierunku European Politics and Economics trwają 3 lata (studia I stopnia).

European politics and economics w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej oraz odpowiednich umiejętności językowych do tego, aby zdobyć pracę w instytucjach Unii Europejskiej i innych miejscach, które związane są z polityką międzynarodową. Absolwenci mogą również założyć własną działalność gospodarczą funkcjonującą na rynku europejskim.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku European Politics and Economics

 • firmy lobbingowe;
 • firmy konsultingowe;
 • administracja publiczna;
 • organizacje pozarządowe;
 • media;
 • instytucje kulturalne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

European politics and economics Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

European politics and economics Warszawa studia stacjonarne

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia