Informatyka studia I stopnia - Wrocław

Informatyka studia I stopnia - Wrocław

Informatyka studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

informatyka

Odkryj informatykę we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Informatyka studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bioinformatyka

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformatyka

Pokaż więcej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka we Wrocławiu?

Kandydaci na kierunek informatyka we Wrocławiu muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Musisz oczywiście zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, ale ważne są także egzaminy dodatkowe, które warto jak najlepiej zdać na poziomie rozszerzonym. Rozważ informatykę, matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, język obcy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka..

W przypadku uczelni prywatnych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym przez uczelnię terminie. Szczegóły rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 24.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 04.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
3-3,5 roku
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5-4 lata
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
160
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki informatyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Alan Kay stwierdził: „Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej wynalezienie”. Informatyka tworzy przyszłość i w znaczący sposób ułatwia życie człowieka. To właśnie oprogramowania informatyczne, grafika, aplikacje są znaczącym elementem nie tylko ludzkiej egzystencji, ale wszelkich technologii, które człowiek tworzy lub zamierza stworzyć. Informatyka z powodzeniem kreuje teraźniejszość i przyszłość, dlatego też zawsze jest na nią popyt.

Ponieważ projektowanie graficzne czy programowanie staną się Twoją codziennością, warto się tym interesować. Bycie na czasie z informatycznymi trendami i językami programowania jest bardzo istotne w postępowym świecie. Nie możesz mieć problemów z naukami ścisłymi, ponieważ matematyka, fizyka czy stricte informatyka to podłoże programu kształcenia. Kierunek wymaga myślenia analitycznego, ale również abstrakcyjnego.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Informatyka to nauka, która w obecnych czasach rozwija się najprężniej, ale co za tym idzie – szybko się dezaktualizuje. Wymaga ona doskonałej znajomości najnowszych technologii, ale także znajomości nauk takich jak matematyka, które stanowią informatyczną podstawę bez względu na wybraną ścieżkę zawodową. Przez wzgląd na różnorodny charakter uczelni kształcenie na informatyce może mieć rozmaite wymiary.

W programie kształcenia znajdziesz uniwersalne dla studiów informatycznych przedmioty takie jak programowanie, grafika komputerowa czy sieci komputerowe. Studenci uczęszczają między innymi na:

 • algorytmikę i strukturę danych
 • programowanie obiektowe
 • programowanie aplikacji mobilnych
 • matematykę dyskretną
 • zarządzanie projektami informatycznymi

 

W zależności od wybranej uczelni plany zajęć mogą się nieco różnić. Konstruowane są z przedmiotów obowiązkowych i specjalizacyjnych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia informatyczne we Wrocławiu możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranej uczelni pierwszy stopień trwa od siedmiu do ośmiu semestrów i kończy się egzaminem, który zapewnia dyplom inżyniera. Studia inżynierskie dają możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej i kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak informatyka dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. Tak naprawdę rynek pracy nieustannie poszukuje wykształconych specjalistów informatycznych, programistów, analityków czy grafików komputerowych. Absolwenci zatrudniani są w charakterze projektantów serwisów multimedialnych, projektantów gier komputerowych, pracowników działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów sieci informatycznych.

Studia we Wrocławiu takie jak informatyka są niezwykle opłacalne, a zdobywane umiejętności wpływają na konkurencyjność sylwetki absolwenta. Absolwenci pracują w: 

 • zespołach, które realizują projekty portali i stron WWW
 • zespołach projektantów i administratorów baz danych
 • zespołach projektantów i administratorów sieci teleinformatycznych
 • firmach zajmujących się usługami komputerowymi, produkcją oprogramowania i sprzętu komputerowego
 • instytucjach, w których stosowane są systemy informatyczne i teleinformatyczne

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (0)