Psychologia studia jednolite magisterskie - Lublin

Psychologia studia jednolite magisterskie - Lublin

Psychologia studia jednolite magisterskie - Lublin

Studia jednolite w Lublinie

psychologia

Odkryj kierunek psychologia w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

18.06.2021

Psychologia studia jednolite magisterskie Lublin 2021 | woj. lubelskie 

Studia na kierunku Psychologia w Lublinie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku psychologia w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia jednolite magisterskie - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Psychologia dla magistrów stopień: (Jednolite), czas trwania: 3 lub 4 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia dla magistrów

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • matematyka

 

Śledząc rankingi najchętniej wybieranych kierunków studiów, nie sposób nie zauważyć psychologii. Chętnych do zdobycia wykształcenia, pozwalającego na podjęcie rozwojowej pracy zawodowej oraz dającego zastosowanie w codziennym życiu, nie brakuje.

Matematyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz biologia to przedmioty, do których powinni przygotować się przyszli kandydaci na psychologię.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Lublinie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

 

Carl Rogers, jeden z najwybitniejszych psychologów wszech czasów, powiedział kiedyś „osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału”, podkreślając tym samym istotę psychiki każdego człowieka – jest ona zmienna, a na jej wpływ mają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i procesy mające miejsce wewnątrz organizmu. Studia psychologiczne są odpowiedzią na niesłabnące zainteresowanie człowiekiem jako zbiorem emocji, zachowań i uczuć oraz zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy – obecnie bowiem coraz więcej ludzi wymaga profesjonalnej opieki psychologicznej.

O popularności psychologii nie trzeba nikogo przekonywać – wystarczy spojrzeć na liczbę chętnych do jej podjęcia – zazwyczaj jest ona nawet kilkukrotnie wyższa, niż liczba dostępnych miejsc. Większe szanse na zyskanie możliwości zgłębiania tego niezwykle ciekawego kierunku będą miały osoby empatyczne, z wrodzoną wrażliwością i umiejętnością wysłuchania problemów rozmówcy. Jeżeli ponadto interesujesz się naukami społecznymi i humanistycznymi, a nauka biologii daje ci wiele radości, z czystym sumieniem powinieneś rozważyć aplikację na studia w Lublinie na kierunku psychologia!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie)

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Lublinie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lubliniektóre zdecydowały się na zaproponowanie przyszłym studentom podjęcia kształcenia na kierunku psychologia, opracowały program kształcenia w taki sposób, aby dzięki niemu było możliwe uzyskanie szerokich i dobrze ugruntowanych kompetencji. W zależności od wybranej specjalności, twoja ścieżka edukacji będzie wyglądała nieco inaczej. Psychologia kliniczna, doradztwa zawodowego, coachingu oraz rodziny to propozycje, które będziesz mógł rozważyć podczas kształcenia. Podstawowymi przedmiotami, od których najprawdopodobniej rozpoczniesz swoją przygodę z psychologią, będą między innymi:

 • historia myśli psychologicznej
 • podstawy filozofii
 • logika
 • podstawy statystyki
 • biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka

Ile trwają studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Lublinie?

Studia na kierunku Psychologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Wyjątkowy charakter, jakie prezentują psychologiczne kierunki studiów w Lublinie, jest widoczny nie tylko w szczególnym zainteresowaniu człowiekiem i niesieniu profesjonalnej pomocy potrzebującym. Na uwagę zasługuje również czas trwania psychologii. Są to bowiem studia jednolite magisterskie, a ich ukończenie wymaga pozytywne zaliczenie każdego z dziesięciu semestrów. Po upływie pięciu lat studenci stają do obrony pracy magisterskiej, bez której nie mogliby podjąć pracy na stanowisku psychologa.

Psychologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Szerokie spektrum możliwości zawodowych, które pojawia się przed absolwentami lubelskiej psychologii, pozwala na dopasowanie specyfiki pracy do własnych predyspozycji i zainteresowań. Jeśli ukończysz studia psychologiczne, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • przychodniach
 • placówkach doradczych i związanych z coachingiem
 • domach dziecka
 • domach pomocy społecznej
 • własnym gabinecie psychologicznym
 • placówkach oświatowych
 • szkolnictwie wyższym

Gdzie studiować na kierunku psychologia (studia jednolite) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (studia jednolite) w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk Medycznych UMLUB) stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Nauk o Człowieku WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Lublinie

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)