Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie - uczelnie publiczne


16.01.2024

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa
Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie rozpocznie się 7 czerwca 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych UKSW).
 
Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia, które między innymi przygotowują do pracy w administracji urzędowej, jak i poza nią. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego poruszania się w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, jak i opracowywania czy dystrybucji materiałów archiwalnych. Program kształcenia dostarcza studentom także wiedzy na temat metod zachowania materiałów archiwalnych, technik ich przechowywania oraz umiejętności prowadzenia badań w zasobach archiwalnych. Dzięki temu studenci zostaną specjalistami ds. selekcji i analizy dokumentów. W planie zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak metodyka kształtowania zasobu archiwalnego źródłoznawstwo XIX i XX w., a także profilaktyka i konserwacja zbiorów archiwalnych, prawodawstwo archiwalne świeckie, metodyka opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego.

 

Praca po studiach

Absolwenci dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom będą mogli pracować między innymi na takich stanowiskach jak archiwista historyczny, działający w placówkach różnego rodzaju, pracownik w sektorze prywatnym, archiwista zakładowy, organizator pracy biurowej, specjalista do spraw zarządzania dokumentacją w urzędach i kancelariach czy specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych. Ponadto, absolwenci odnajdą się w roli bibliotekarzy i kuratorów muzealnych. Studia te dają bardzo wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie realizował się najlepiej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • Geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są to studia, które dostarczają studentom wiedzy między innymi z zakresu podstaw zarządzania dokumentacją w instytucji, postępowania administracyjnego, rękopisu bibliotecznego i muzealnego czy podstaw archiwistyki.

Studia te skupiają się przede wszystkim na naukach humanistycznych oraz historycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach, dzięki czemu zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu historii oraz regulacji prawnych i działania archiwów, potrzebną do podjęcia pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możemy podzielić na:

 Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia dostarczające wiedzy między innymi z zakresu projektowania badań archiwistycznych, formułowania i analizy problemów badawczych, funkcjonowania instytucji publicznych, norm prawnych, które warunkują funkcjonowanie archiwów oraz postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach. Studenci dowiedzą się również o gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji dotyczących archiwistyki, o kierunku rozwoju archiwistyki, nauczą się rozpoznawać źródła z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz będą potrafili dokonać analiz i interpretacji, a także poznają terminologię, metodologię oraz teorię dotyczącą procesów rozwojowych w obszarze badań nad materiałami archiwalnymi.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwent studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją przygotowany jest do podjęcia pracy nie tylko jako archiwista czy specjalista do spraw zarządzania dokumentacją, ale i między innymi jako organizator pracy biurowej, archiwista historyczny działający przy placówkach IPN lub archiwach kościelnych, pracownik w sektorze prywatnym lub specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej
 • organizator pracy biurowej
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach
 • archiwista w instytucjach kultury, np. w muzeach 
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych)
 • ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • własna działalność gospodarcza – usługi archiwalno-kancelaryjne
 • pracownik archiwów społecznych
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa studia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w miastach

Nadchodzące wydarzenia