Analityka medyczna - Toruń

Analityka medyczna - Toruń

Analityka medyczna - Toruń

Studia w Toruniu

Analityka medyczna

Odkryj kierunek Analityka medyczna w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Analityka medyczna studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Analityka medyczna Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu analitykę medyczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku analityka medyczna w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku analityka medyczna w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Kierunek analityka medyczna w Toruniu to bardzo interesująca i niezwykle innowacyjna dziedzina nauk medycznych, a dodatkowo uchodzi za jeden z najpopularniejszych propozycji wśród studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę i astronomię, fizykę, biologię lub chemię.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka medyczna w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Analityka medyczna to niezwykle zajmujący kierunek studiów przeznaczony dla osób, które niekoniecznie chcą być lekarzami lub farmaceutami, ale chętnie będą z nimi współpracować i pragną dbać o zdrowie pacjentów, weryfikując laboratoryjnie ich problemy zdrowotne. Praca analityka wiąże się z pracą w laboratorium, ale jest to zawód niezwykle ważny, ponieważ sięga do korzeni chorób i narastających schorzeń.

Idealni kandydaci na studia medyczne w tym zakresie powinni żywo interesować się tematyką medyczną, a przedmioty ścisłe nie powinny sprawiać im problemów. Jeśli masz analityczny umysł i jesteś wyczulony/a na detale, a w praktyce zawodowej pragniesz dążyć do dbania o zdrowie i życie pacjentów, kierunek analityka medyczna w Toruniu jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak analityka medyczna możesz realizować na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić studentom najwyższą jakość kształcenia w różnych dziedzinach medycznych.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w Toruniu na kierunku analityka medyczna zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci chętnie są zatrudniani w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w placówkach ochrony zdrowia, w instytucjach naukowo-badawczych, decydują się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej, a firmy, które tworzą, zajmują się przeprowadzaniem badań z diagnostyki laboratoryjnej.

Studenci w trakcie całego procesu kształcenia skupiają się na planowaniu i przeprowadzaniu laboratoryjnej strategii diagnostycznej, wykonywaniu i wykorzystywaniu badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia, konsultacji w procesie diagnostycznym, zarządzaniu i kierowaniu zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia medyczna,
 • psychologia z elementami komunikacji klinicznej,
 • immunologia,
 • diagnostyka parazytologiczna,
 • prawo medyczne i ochrona danych osobowych,
 • higiena i epidemiologia,
 • diagnostyka mikrobiologiczna,
 • immunopatologia z immunodiagnostyką,
 • chemia kliniczna,
 • analityka ogólna i techniki pobierania materiału,
 • biologia molekularna,
 • systemy jakości i akredytacja laboratoriów.
 • genetyka medyczna,
 • hematologia laboratoryjna
 • i wiele innych.

 

Studenci kształcą niezbędne umiejętności, które przysłużą się: wykonywaniu i wykorzystywaniu badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia; konsultacjom, które prowadzone będą w procesie diagnostycznym; planowaniu i przeprowadzaniu laboratoryjnej strategii diagnostycznej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne, zdolności analityczne i językowe. Zdobywają także niezbędną do pracy wiedzę z zakresu medycyny, zwłaszcza funkcjonowania człowieka, a szczegółowo z zakresu analityki medycznej. Praktyczne umiejętności i wiedza pozwalają na prowadzenie badań laboratoryjnych przy użyciu najnowszych technik i wykorzystaniu autoryzacji i interpretacji uzyskanych wyników. Komunikatywność pozwoli na współpracę zawodową z lekarzami, farmaceutami oraz z pozostałym personelem medycznym. Interdyscyplinarny poziom kształcenia pozwala na rozwijanie się w bardzo wielu dziedzinach.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak analityka medyczna realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat i kończą się egzaminem magisterskim. Dziesięcioletnia edukacja umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy medycznej oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w przypadku analityki medycznej.

Uczelnie w Toruniu analitykę medyczną oferują w języku polskim lub języku angielskim jako wykładowym. W przypadku jednolitych studiów magisterskich studenci mogą kontynuować edukację w ramach studiów doktoranckich bądź studiów podyplomowych. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu i odbyciu odpowiedniego stażu absolwenci mogą otworzyć specjalizację w różnych dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, na przykład w zakresie mikrobiologii, genetyki medycznej, toksykologii lub transfuzjologii.

Analityka medyczna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Kierunek analityka medyczna w Toruniu zapewnia absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych, w przemyśle, w instytucjach naukowo-badawczych. Wielu absolwentów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, a prowadzone przez nich firmy zajmują się przeprowadzaniem badań z diagnostyki laboratoryjnej.

Absolwenci potrafią pobierać i przygotowywać materiał do badań laboratoryjnych; wykonywać badania laboratoryjne i dokonywać laboratoryjnej interpretacji wyników badań. Studenci uczą się jak organizować i nadzorować pracę medycznego laboratorium diagnostycznego, jak współpracować z lekarzami w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych lub też monitorowania oraz prognozowania choroby, w jaki sposób ocenić koszty badań laboratoryjnych.

Absolwenci zajmują się diagnostyką laboratoryjną w obszarze serologii, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej mikrobiologii, transfuzjologii czy koagulologii. Wykonują badania laboratoryjne zarówno przy zastosowaniu technik manualnych, jak i z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu diagnostycznego dzięki laboratoryjnym algorytmom postępowania. Rozpoznają także jednostki chorobowe i interpretują wyniki prowadzonych przez siebie badań. W pracy analityków medycznych bardzo ważna jest poprawna komunikacja z lekarzami i farmaceutami czy też innymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia. Studia medyczne w Toruniu w zakresie analityki medycznej są niezwykle zajmującą kategorią medyczną, która prężnie się rozwija i kształci najlepszych specjalistów, którzy mają ogromny wpływ na postępowania lekarzy w przypadku podejmowanych prób leczenia chorób i schorzeń pacjentów.

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku analityka medyczna, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 108 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Analityka medyczna studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Analityka medyczna studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek analityka medyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka medyczna w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie analityki medycznej to bardzo intrygująca propozycja szczególnie dla fanów badań laboratoryjnych. Kierunek nie jest jednak odpowiedni dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy swoją przyszłość wiążesz z naukami medycznymi, ale niekoniecznie chcesz zostać lekarzem lub farmaceutą?
 • Czy jesteś osobą uważną i masz analityczny umysł?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz fizykę i astronomię, fizykę, biologię lub chemię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku analityka medyczna i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

ANALITYKA MEDYCZNA - ważne informacje

analityka medyczna studia

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku analityka medyczna w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie analityki medycznej uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Ania, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Praca w laboratorium jest niezwykle ciekawa i niemniej ważna od pracy innych specjalistów w zakresie medycyny. Przy zastosowaniu najnowszych technik i poprawnej interpretacji wyników możemy spokojnie przeprowadzać badania, które mają kluczowe znaczenie dla lekarzy i ich pacjentów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Toruń studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia