Gospodarka i ekonomia w dziejach - Poznań

Gospodarka i ekonomia w dziejach - Poznań

Gospodarka i ekonomia w dziejach - Poznań
Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Gospodarka i ekonomia w dziejach studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu gospodarkę i ekonomię w dziejach możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii UAM).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii gospodarczej, historii cywilizacji, socjologii czy ekonomii.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako analitycy rynkowi i specjaliści ds. gromadzenia i przetwarzania danych, w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym.

 

czytaj dalej wszystko o Gospodarka i ekonomia w dziejach - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka i ekonomia w dziejach stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Gospodarka i ekonomia w dziejach wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach:

 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH?

Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zapoznania się m.in. z etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, a także historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Gospodarka i ekonomia w dziejach dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu np. gromadzenia, analizy czy interpretacji danych gospodarczych i społecznych w kontekście wiedzy ekonomicznej i historycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Gospodarka i ekonomia w dziejach umożliwiają studentom zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi gospodarującego człowieka oraz naukowej refleksji nad procesami gospodarowania, a także metod analizy ilościowej i jakościowej procesów gospodarczych i społecznych. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętność analizy danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Studenci kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach mogą zdobyć także szeroką wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych, prawnych podstaw gospodarowania oraz teorii ekonomicznych. Wiedza i umiejętności, które mogą zdobyć studenci tego kierunku, dotyczy także przemian środowiska naturalnego i gospodarowania jego zasobami, demografii historycznej czy historii pieniądza i historii techniki. Mogą także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi socjologii, gospodarki preindustrialnej czy historii samorządności na ziemiach polskich.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach: kryzysy gospodarcze w dziejach, główne nurty współczesnej ekonomii, finanse publiczne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH?

Studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Gospodarka i ekonomia w dziejach w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Studia na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, mediach czy agencjach marketingowych. Mogą znaleźć zatrudnienie także jako analitycy rynkowi i specjaliści ds. gromadzenia i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w instytucjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach:

 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • sektor ubezpieczeniowy i bankowy,
 • media,
 • agencje marketingowe,
 • analityk rynkowy,
 • specjalista ds. gromadzenia i przetwarzania danych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 • instytucje pozarządowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka i ekonomia w dziejach Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka i ekonomia w dziejach Poznań studia stacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu

finance
Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia