Psychologia studia niestacjonarne Poznań

Psychologia studia niestacjonarne Poznań

Psychologia studia niestacjonarne Poznań

Studia niestacjonarne w Poznaniu

na kierunku psychologia 

Odkryj psychologię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

08.12.2022

Psychologia - studia niestacjonarne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiwiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Opis kierunku

Na czym polegają procesy zachodzące w psychice człowieka? Jaki wpływ na ludzkie zachowania mają emocje? Tego można dowiedzieć się, wybierając studia psychologiczne. Program obejmuje zazwyczaj m.in.: podstawy psychiatrii, etykę zawodową, czy procesy poznawcze. Zajęcia przygotowują studentów do diagnozowania oraz wyboru odpowiedniej techniki pomocy psychologicznej. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 wahają się od 4900 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Psycholodzy pracują zazwyczaj w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy szpitalach, gdzie udzielają pomocy, np. prowadząc terapię. Mogą jednak obrać inną ścieżkę kariery – ich wiedza sprawdzi się np. w działach zarządzania zasobami ludzkimi w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach. 

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Psychologia w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Ile kosztują studia na kierunku Psychologia w Poznaniu

Niestacjonarne studia w Poznaniu powstały po to, aby zwiększyć komfort edukacji tych studentów, którzy z jakichś powodów chcieliby uniknąć zdobywania wykształcenia kierunkowego w tygodniu, ponieważ, na przykład, myślą o równoległym podjęciu pracy zawodowej lub innej angażującej aktywności, wymagającej dużych zasobów czasowych.

Podjęcie Psychologii niestacjonarnej wiąże się z obowiązkiem opłacania czesnego. Wysokość opłat różni się w zależności od wybranej uczelni, liczby rat oraz ewentualnych promocji. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Poznaniu - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku psychologia (niestacjonarne) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia (niestajconarne) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Jak wyglądają studia niestacjonarne na kierunku Psychologia w Poznaniu

Wielu ludzi niejednokrotnie stanęło przed próbą wyjaśnienia nieracjonalnych z ich punktu widzenia zachowań i odczuć najbliższych sobie osób. Jak się okazuje, w praktyce nic nie jest tak oczywiste i jednoznaczne. Każdy człowiek jest wypadkową przeżytych doświadczeń, napotkanych na swojej drodze ludzi oraz wrodzonych cech i predyspozycji.

Między innymi dlatego, że psychika człowieka jest niesamowicie złożona, stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy oraz ludzi niezwiązanych zawodowo z psychologią. Opisywana dziedzina jest najchętniej obieraną tematyką studiów wyższych, o czym świadczą statystyki publikowane przez wiele uczelni.

Przyszli studenci Psychologii będą mieli szansę na dokonanie najlepszego dla siebie wyboru w kwestii miejsca studiowania, gdyż niemal każde miasto akademickie oferuje możliwość podjęcia tego kierunku. Jednym z większych jest niewątpliwie Poznań.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program studiów na Psychologii najpewniej będzie się różnił w zależności od wybranej uczelni w Poznaniu, jednak elementarne treści programowe pozostaną niezmienne. Studenci podczas swojej edukacyjnej przygody z opisywanym kierunkiem spotkają na swojej drodze między innymi następujące przedmioty:

 • historię myśli psychologicznej,
 • psychologię procesów poznawczych,
 • podstawy statystyki,
 • logikę,
 • psychologię twórczości,
 • teoria manipulacji.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Każdy, kto choć przez chwilę pomyślał o aplikacji na studia psychologiczne z pewnością wie, jak popularny jest ten kierunek i jak ogromną liczbę chętnych przyciąga każdego roku. Ze względu na konkurencję oraz samą specyfikę kształcenia, warto, aby każdy z potencjalnych aplikantów dobrze rozważył swoją przyszłą aplikację, aby oszczędzić sobie ewentualnych rozczarowań, wynikających z wyboru niewłaściwej ścieżki kształcenia.

Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu edukacji na Psychologii w trybie niestacjonarnym, przemyśl, czy twoja empatia pozwala ci na zrozumienie problemów większości otaczających cię osób, rozumiesz, że motywy zachowania mogą nie być jednoznaczne, a pochodzić z głęboko zakorzenionych przekonań, a ponadto rozmowa z ludźmi jest dla ciebie źródłem przyjemności, to prawdopodobnie interesujesz się właściwą dziedziną nauki.

Głównym czynnikiem odróżniającym charakter studiów niestacjonarnych od dziennych jest specyfika programu kształcenia. Studenci stają przed obowiązkiem regularnego uczęszczania na weekendowe zjazdy, które odbywają się zgodnie z harmonogramem danej uczelni, ustalonej między innymi na podstawie terminarzu świąt i dni ustawowo wolnych w danym miesiącu. Największym trudem zdobywania kierunkowego wykształcenia w tym trybie są całodzienne zajęcia, podczas których studenci muszą zgłębić wszystkie przewidziane treści programowe.

 

4. Program studiów

Chociaż Psychologia jest zaliczana do kanonu nauk z pogranicza humanistycznych i społecznych, to praktyka pokazuje, że w programie studiów tworzonych przez większość uczelni, można bez trudu znaleźć zagadnienia z takich dziedzin, jak historia, biologia, a nawet matematyka, ze szczególnym uwzględnieniem treści statystycznych. Interdyscyplinarne kształcenie może okazać się trudne, jednak jest jedyną drogą do uzyskania pełni kompetencji, które są niezbędne do wykonywania odpowiedzialnej pracy w zawodzie.

Jako student tego popularnego kierunku, będziesz miał okazję poznać biologiczne podstawy kształtowania charakteru osobowości oraz nastroju, poznasz podstawy filozofii i logiki, które wprowadzą cię w świat kształtowania współczesnej myśli psychologicznej, a także nauczysz się konkretnych technik diagnostycznych i interwencyjnych, niezbędnych podczas pracy z przyszłymi klientami, zmagającymi się z różnymi przypadłościami natury emocjonalnej i psychologicznej.

Ile trwają studia niestacjonarne na kierunku Psychologia w Poznaniu

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite magisterskie).

Wyjątkowość Psychologii przejawia się między innymi w charakterze edukacji i wynikającego z niej czasu trwania, jakim cechuje się ta dziedzina edukacji. Psychologia należy do kanonu kierunków jednolitych magisterskich, co w praktyce oznacza, że studenci poświęcają pięć lat na przyswojenie kierunkowych treści programowych, dzięki którym zyskują uprawnienia do rozpoczęcia pracy zawodowej.

Podsumowując – zdobycie pełni kompetencji związanych z psychologią, wymaga przejścia przez dziesięć semestrów, czyli pięć lat, złożonych, interdyscyplinarnych treści programowych. Studia na kierunku psychologia mogą również trwać 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

Psychologia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia w Poznaniu

Takie kierunki studiów w Poznaniu jak Psychologia, niewątpliwie cieszą się dużą popularnością. Kandydaci kierują się nie tylko chęcią poznania uniwersalnych prawd o ludzkich charakterach, motywacjach i zachowaniach, ale również perspektywami na ukształtowanie swojej przyszłości zawodowej. Absolwenci warszawskiej Psychologii cieszą się możliwością wszechstronnego zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Jeżeli pasjonuje cię kliniczny aspekt zgłębianego kierunku, powinieneś rozważyć zatrudnienie się w szpitalach psychiatrycznych lub wyposażonych w oddział odpowiadający ukończonej przez ciebie specjalności. Psychologowie kliniczni mogą ponadto pracować w pracowniach diagnostycznych, placówkach związanych z rehabilitacją funkcji poznawczych i niesprawności neurologicznych.

Absolwenci Psychologii o specjalności związanej z doradztwem zawodowym najlepiej odnajdą się w placówkach odnoszących się do udzielania porad niezdecydowanym przyszłym maturzystom, ludziom poszukującym idealnej ścieżki rozwoju zawodowego, a także we wszelkich instytucjach doradczych i związanych z rozwojem osobistym.

Psychologowie mogą również znaleźć zatrudnienie w więziennictwie, zakładach karnych i poprawczych, sądownictwie, domach pomocy społecznej, domach dziecka, świetlicach szkolnych i środowiskowych, placówkach oświatowych, a najbardziej przedsiębiorczy z pewnością najlepiej odnajdą się we własnym gabinecie diagnostycznym, terapeutycznym lub psychologicznym.

Spektrum możliwości zawodowych oferowanych przez zdobycie tytułu magistra Psychologii nie kończą się na powyższych. Psychologowie okażą się cennym wsparciem dla wydawnictw prasowych i książkowych, twórców audycji radiowych i programów telewizyjnych, a ich publikacje mogą znaleźć duże grono czytelników blogów i różnorakich stron internetowych. Jak widać, możliwości zawodowe psychologów są niezwykle szerokie, a dokonanie ostatecznego wyboru zależy jedynie od ich planów na przyszłość.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Poznaniu

W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Choć mogłoby się zdawać, że możliwość rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym jest znacznie łatwiej dostępna, niż w przypadku studiów stacjonarnych, to w przypadku Psychologii sprawa nie jest tak jednoznaczna. W przypadku dużej ilości chętnych uczelnie mogą przyjąć kandydatów ze względu na kolejność zgłoszeń lub uruchomić konkurs świadectw maturalnych.

Jeśli chcesz mieć duże szanse na zostanie psychologiem, postaraj się o uzyskanie wysokich wyników z: biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii, historii, informatyki, języka greckiego i kultury antycznej, języka obcego, języka polskiego, języka regionalnego, języka łacińskiego i kultury antycznej, matematyki. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są w ramach limitu miejsc. Podczas postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa - w przypadku pojawienia się zbyt wielu aplikacji na dany kierunek studiów, uczelnia może zdecydować się na przeprowadzenie konkursu, którego zasady są zbliżone do zasad obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 180

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe są zazwyczaj płatne.

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4900 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 7000 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej. Informacje na temat tego, czy kandydat dostał się na wybrane kierunki studiów, przekazywane są mu poprzez jego prywatny profil w systemie rekrutacyjnym. Niektóre szkoły wyższe oferują kandydatom możliwość otrzymania powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji na studia za pomocą udostępnionej drogi kontaktu (np. SMS).

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 02.09.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którym udało się pomyślnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w formie, która zgodna jest z zasadami rekrutacji przyjętymi przez wybraną szkołę wyższą. Zazwyczaj dokumentację można dostarczyć osobiście do siedziby uczelni, jednak niektóre uczelnie decydują się także na przyjmowanie plików wysłanych za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Przed dopełnieniem formalności należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi kandydatów aplikujących do danej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym można doręczyć dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj etap ten rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego i trwa on kilka dni. Kandydaci powinni pamiętać o tym, żeby dostarczany przez nich zestaw dokumentów był kompletny – złożenie dokumentacji w niepoprawnej formie oraz spóźnienie mogą skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 21.10.2022

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM) niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu nakładają na przyszłych kandydatów na Psychologię obowiązek udziału w procedurze rekrutacyjnej, na drodze której zostają wyłaniani studenci, mogący rozpocząć kształcenie już w październiku. Większość uczelni prywatnych rezygnuje z konkursu świadectw maturalnych, stawiając na kwalifikację kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń, natomiast uczelnie publiczne kwalifikują przyszłych studentów na podstawie dostarczonych dokumentów, takich jak świadectwo maturalne, zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej, czy dowód osobisty.

Psychologia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na większości publicznych uczelni. Z tego względu uczelnie wyłaniają najlepszych kandydatów na podstawie konkursu świadectw. Przedmiotami biorącymi udział w procesie rekrutacji dla większości placówek edukacyjnych będą najprawdopodobniej: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia.

Dodatkowym sposobem na zyskanie cennych punktów rekrutacyjnych, a niejednokrotnie nawet pierwszeństwa w kolejności przyjęć na studia, są konkursy i olimpiady przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Ponadprzeciętnie uzdolnieni mogą przemyśleć udział w:

 • Olimpiadzie Matematycznej,
 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Geograficznej.

 

Zapisy na studia

Aby zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia Psychologii w Poznaniu, należy wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów. Pierwszym krokiem tego procesu jest utworzenie profilu aplikanta za pośrednictwem formularza zawartego na internetowej stronie uczelni. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz odnalezieniu swojego nazwiska na liście przyjętych, należy terminowo dostarczyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • formularz aplikacyjny,
 • kserokopię świadectwa maturalnego,
 • fotografię do legitymacji.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne na kierunku Psychologia w Poznaniu

Kierunek Psychologia nie bez powodu znajduje się na szczytach hierarchii najczęściej wybieranych kierunków studiów – jest ona niezwykle interesującą propozycją edukacyjną, której tajniki chce poznać coraz więcej młodych ludzi.

Sylwia, studentka czwartego roku Psychologii w Poznaniu, mówi:

„Jestem dumna, że studiuję Psychologię, ponieważ wiem, jak wielu chętnych jest na moje miejsce. To niesamowicie rozwijający kierunek, który tak naprawdę daje nam wiele informacji o nas samych oraz ludziach z najbliższego otoczenia. Psychologia jest na tyle uniwersalna, że zaciekawi prawie każdego.”

Kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)