BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe

   Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia skierowane są m.in. do pracowników uczelni wyższych, pracowników działów administracji publicznej związanych z propagowaniem nauki oraz osób zainteresowanych tematem komercjalizacji nauki i pozyskiwaniem środków grantowych na realizację projektów badawczych.

    

   JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

   W celu rekrutacji na kierunek broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni się legitymować dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata. O akceptacji chętnych na studia może decydować kolejność zgłoszeń. W grupach mogą obowiązywać limity miejsc. Warto więc wcześniej zapoznać się z terminami rekrutacji oraz zadbać o poprawność dokumentów. Studia mogą się także wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

   Kierunek broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć w wykładach, na których zdobywają wiedzę teoretyczną oraz ćwiczeniach, mających formę m.in. warsztatów i case study. Mają również możliwość networkingu i nawiązania nowych kontaktów. Zajęcia prowadzone są zwykle przez pracowników akademickich uczelni oraz praktyków m.in. z zakresu komercjalizacji. Postępy w nauce mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Studia mogą być zakończone obroną samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki możemy podzielić na:

   1. Typ                                                                   

    

   2. Tryb:

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki zdobywają wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy przy projektach naukowo-badawczych. Mogą dowiedzieć się, jak zarządzać innowacyjnością i rozwojem i nauczyć się stosować podejście projektowe. Zapoznają się także zwykle z zewnętrznymi źródłami finansowania działalności badawczej. Słuchacze uczą się również często przeprowadzać analizę rynkową i patentową. Mogą dowiedzieć się, jak ważny w realizacji projektów jest networking i budowanie sieci kontaktów. W trakcie studiów mogą się pojawić zajęcia omawiające problematykę i podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Studenci mogą zdobyć informacje na temat realizacji zamówień publicznych oraz rozliczania otrzymanych grantów.

   Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki, to np.:

   • przedsiębiorczość akademicka, know-how i proof concept
   • transfer wiedzy i technologii
   • wycena własności intelektualnej
   • zlecone usługi badawcze

    

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

   Studia na kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BROKER INNOWACJI - SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI NAUKI?

   Absolwenci kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki są przygotowani do pracy w zawodzie. Mogą zostać zatrudnieni m.in. w ośrodkach i instytucjach badawczych oraz placówkach edukacyjnych np. uczelniach wyższych. Mogą szukać pracy zarówno w jednostkach prywatnych, jak i publicznych. Absolwenci mają możliwość prowadzenia działalności naukowej także w firmach, które chcą rozwijać w tym kierunku. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą także pomóc w pozyskaniu funduszy na własne projekty badawcze.

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki to m.in.:

   • uczelnie wyższe
   • ośrodki naukowo-badawcze
   • centra transferu technologii

    

   Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)