Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

mechanika i budowa maszyn

Odkryj mechanikę i budowę maszyn we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Kandydaci na studia inżynierskie we Wrocławiu w ramach mechaniki i budowy maszyn muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Listy rankingowe uwzględniają ilość punktów uzyskanych z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów, a także wyniki z przedmiotów dodatkowych takich jak matematyka lub fizyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski, 
 • matematyka

 

Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. W ramach rekrutacji na studia techniczne często należy wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Mieście wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się, w jaki sposób połączyć wiedzę odnoszącą się do mechaniki, materiałoznawstwa czy konstrukcji maszyn, odpowiedzią będzie kierunek mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu. Studia inżynierskie w tym zakresie gwarantują praktyczne wykształcenie techniczne, które umożliwi zajmowanie się konstrukcją maszyn, urządzeń, pojazdów przy wykorzystaniu różnego rodzaju technologii i systemów wytwórczych.

Kandydaci powinni wykazywać się analitycznym, a jednocześnie kreatywnym myśleniem. Kierunek skupia się na najnowszych technologiach, komputerowych technikach wspomagania, technikach wytwórczych, które sprowadzają się do umiejętności projektowania procesów technologicznych, doboru materiałów, wytwarzania maszyn i urządzeń. Teraźniejszość i przyszłość stawiają na innowację, dlatego warto wybrać kierunek inżynierski w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak mechanika i budowa maszyn umożliwia studentom zdobycie umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Ważny z punktu widzenia rynku pracy kierunek jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami oraz doświadczoną kadrą akademicką, dlatego w ustalonym programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy automatyki
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • podstawy organizacji produkcji
 • napęd hybrydowy w pojazdach roboczych
 • uszczelnienia i technika uszczelniania

 

Interdyscyplinarne studia inżynierskie łączą wiedzę z zakresu mechaniki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, napędów oraz maszynoznawstwa. W siatce zajęć znajdziesz przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne, a są one realizowane w trakcie ćwiczeń, wykładów, seminariów, ale także laboratoriów. Kierunki techniczne stawiają na praktykę.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Mechanikę i budowę maszyn możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które w zależności od trybu kształcenia (stacjonarny/niestacjonarny) trwają od siedmiu do ośmiu semestrów. Dyplom inżyniera umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie, a także dalsze kształcenie na studiach magisterskich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Kierunek mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu umożliwia zdobycie rzetelnego wykształcenia i potrzebnych umiejętności. Absolwenci potrafią dokonać syntezy elementów i zespołów w układach maszynowych, a także dobierają odpowiednią technologię łączenia oraz podstawowe parametry procesu oraz projektują proces spajania wyrobów. Potrafią projektować procesy technologiczne, dobierać materiały, wytwarzać maszyny i urządzenia.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach konstruktorów, technologów, eksploratorów w zakładach przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Pracują także w:

 • zakładach urządzeń gospodarstwa domowego
 • zakładach przemysłu wydobywczego
 • bazach transportowych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych
 • firmach konsultingowych

Gdzie studiować na kierunku mechnika i budowa maszyn (studia I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

architektura
elektronika
mechatronika
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)