Prawo - Katowice i Gliwice

Prawo - Katowice i Gliwice

Prawo - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Pasjonaci nauk humanistycznych borykają się z trudnym wyborem, jeśli chodzi o odpowiedni, a co najważniejsze opłacalny, w mniemaniu dzisiejszego świata, kierunek. Prawo jest opcją uniwersalną, ale wciąż potrzebną i obleganą. Ponadto uchodzi za kierunek elitarny, który pozwala przyszłym abiturientom oswoić się z przepisami i kodeksami, a także zdobyć niezbędną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną dla dalszej kariery zawodowej.

Jest to idealna opcja dla osób, które oglądając Suits lub The Judge marzyły o pracy w sądzie, prokuraturze lub kancelarii adwokackiej czy chociażby notarialnej. Studia prawnicze w Katowicach nie należą do najłatwiejszych i gwarantują godziny spędzone w bibliotece, ale także satysfakcję, której dostarczy bronienie nie tylko prawa, ale i sprawiedliwości dla osób poszkodowanych w wyniku jego łamania.

 

Program studiów

Studia w Katowicach na kierunku Prawo są dostępne nie tylko na Uniwersytecie Śląskim, chociaż to z pewnością jeden z najpopularniejszych kierunków, który UŚ oferuje. Kierunek ten można studiować także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego.

Programy kształcenia każdego ośrodka akademickiego mogą się nieznacznie różnić, ale ogólny trzon siatki programowej jest zbliżony. W programie studiów stacjonarnych przeważają przedmioty podstawowe dla kierunku jakim jest prawo. W programie zajęć nie zabraknie w takim razie prawa cywilnego czy karnego, ale także filozofii, logiki czy ekonomii. Program przewiduje także przedmioty uzupełniające oraz interdyscyplinarne. Niektóre przedmioty są obowiązkowe, inne fakultatywne (obierane na podstawie zainteresowań czy konkretnych zamierzeń zawodowych). Siatka zajęciowa skupia się na zajęciach warsztatowych i wykładach.


Praca po studiach

Ukończenie studiów prawniczych umożliwia odbycie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej czy radcowskiej. Ukończenie aplikacji, zakończonej odpowiednim egzaminem, upoważnia do zatrudnienia na wybranym stanowisku, na przykład prokuratora czy radcy prawnego. Abiturienci mogą uzyskać zatrudnienie także w bankowości czy izbach skarbowych, a także instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Wielu absolwentów decyduje się na kontynuowanie ścieżki naukowej na studiach doktoranckich lub na otworzenie własnej działalności, to jest kancelarii prawniczej. Kierunek ten w takim razie otwiera drzwi do kariery w wymiarze sprawiedliwości, administracji rządowej i pozarządowej, ale również w sektorze prywatnym.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania należy spełnić podczas rekrutacji na kierunku prawo w Katowicach?

Studia prawnicze są kierunkiem wciąż obleganym, stąd walka o miejsce jest zacięta. Przyszli studenci powinni postarać się o jak najlepsze wyniki maturalne z przedmiotów: język polski, matematyka, historia. By zwiększyć swoje szanse, warto wskazane przedmioty zdać na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę brane są także olimpiady, uczelnie przewidują konkurs świadectw dojrzałości. Warto przeanalizować ścieżkę kariery już teraz, ponieważ im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłego egzaminu dojrzałości, tym lepsze wyniki uda Ci się uzyskać.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Uczelnie w Katowicach starają się dostosować program zajęć do potrzeb przyszłych studentów, dlatego kierunek oferują zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Oznacza to, że studenci mogą uczyć się w trybie dziennym lub weekendowym, z tym że tryb weekendowy może wiązać się z uiszczaniem dodatkowej opłaty. Program studiów przewiduje szereg przedmiotów obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, m.in.:

 • prawo rzymskie;
 • prawo Unii Europejskiej;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne;
 • prawo pracy;
 • prawo administracyjne;
 • teoria i filozofia prawa;
 • terminologia łacińska dla prawników;
 • logika;
 • ekonomia.

 

Porgram studiów i przedmioty

Siatka programowa poszczególnych uczelni jest zbliżona, ale minimalnie może różnić się w swojej ofercie.

Kierunki studiów w Katowicach takie jak prawo przewidują kształcenie na poziomie teoretycznym, ale i praktycznym, co jest równoznaczne, z tym że studenci będą uczestniczyli nie tylko w wykładach, ale i ćwiczeniach. Wszystko sprowadza się do zdobycia niezbędnej wiedzy z różnych kategorii prawa, z filozofii i ekonomii. Zdobyte umiejętności powinny zapewnić zdobycie pracy w zawodach prawniczych, w działach aparatu wiedzy publicznej czy innych podmiotów gospodarczych. Rzetelna wiedza przygotowana w porozumieniu z kompetentną kadrą naukową, a nawet, jak w przypadku GWSH, z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii Universite de Valenciennes we Francji, pomoże oswoić się z orzecznictwem, aktualnie obowiązującymi ustawami, a także udoskonali umiejętności analityczne i ekonomiczne, które są niezbędne w wybranych zawodach prawniczych.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego oferuje trzy bloki specjalizacyjne:

 • gospodarczo-finansowy;
 • administracyjno-samorządowy;
 • prawno-międzynarodowy.

Ponadto uczelnia ta umożliwia zaliczenie części programu studiów w jednej z partnerskich uczelni poza granicami państwa. W swojej ofercie ma to także Uniwersytet Śląski.

Studia te i wszelkie praktyki studenckie mają:

 • rozwinąć umiejętność wykorzystywania wiedzy zaczerpniętej na studiach;
 • zapoznać studentów ze środowiskiem zawodowym;
 • wyrobić poczucie etyki zawodowej;
 • zapoznać studenta z zasadami organizacji pracy i podziałem kompetencji.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KATOWICE STUDIA STACJONARNE

PRAWO KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

 

prawo studia Katowice śląskie

 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia prawnicze w Katowicach przebiegają w trybie jednolitym. Oznacza to, że są one realizowane w ciągu pięciu lat, a kończą stopniem magistra. Jest to spowodowane tym, że pierwsze trzy lata zapewniają jedynie podstawy kształcenia, które pozwalają na kontynuowanie zdobywania wiedzy kierunkowej. Seminarium magisterskie studenci rozpoczynają dopiero na czwartym i piątym roku, a ma ono pomóc w napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Katowicach?

Studia prawnicze to kierunek uchodzący za niezwykle prestiżowy, dlatego nieustannie cieszy się zainteresowaniem. Nim zdecydujesz się na ofertę uczelni w Katowicach w tym obszarze, warto zastanowić się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych, a zwłaszcza historii, nie sprawia Ci problemu?
 • Czy interesują Cię aspekty związane z prawem, polityką i administracją?
 • Czy cechuje Cię duża uwaga i chęć respektowania prawa dla dobra społecznego?
 • Czy jesteś gotowy poświęcić wiele lat na naukę przepisów i kodeksów prawnych?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, być może prawo jest kierunkiem właśnie dla Ciebie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Najważniejsze jest jednak spełnienie podstawowych wymogów rekrutacyjnych i to na jak najlepszym poziomie. Jedynie najlepsze wyniki pozwolą na przyjęcie na kierunek tak oblegany, jakim jest prawo. Najwyżej punktowane będą przedmioty zdawane w stopniu rozszerzonym, a im ich więcej, tym lepiej. Pod uwagę brane są przede wszystkim: historia, WOS, język polski, język nowożytny, matematyka.

Co ważne jednak, jeśli kandydat zdawał dany przedmiot na obydwu poziomach, uczelnia bierze pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kwalifikacja na studia stacjonarne bierze pod uwagę także konkurs świadectw dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Warto także rozważyć wcześniejszy udział w olimpiadach czy konkursach, bowiem laureat czy finalista olimpiady stopnia centralnego (z historii lub wiedzy o prawach człowieka) oraz laureaci konkursów międzynarodowych (Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna) i ogólnopolskich będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Pod uwagę można wziąć takie olimpiady jak na przykład:

 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olipmiada z języka obcego, np. olimpiada z języka angielskiego.

Rekrutacja na prawo w stopniu niestacjonarnym przebiega na podstawie złożonych dokumentów po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

Ostatnim etapem rekrutacji jest najczęściej terminowe złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście osób przyjętych. Dobrze jest zorientować się jakie dokumenty są potrzebne w pierwszej kolejności. Na ogół są to zdjęcia do legitymacji, świadectwo dojrzałości, skan dowodu osobistego oraz plik podstawowych, poprawnie wypełnionych podań, które potwierdzą chęć studiowania na wymarzonym kierunku.

zasady rekrutacji na studia

 

prawo studia Katowice śląskie

 

Jaka praca po studiach prawniczych w Katowicach?

Kierunek prawniczy w Katowicach zapewnia swoim absolwentom zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie i tym podobne. Praca ta wymaga niejednokrotnie wielu wyrzeczeń, jest nastawiona na nieustanne dokształcanie się w kwestiach ustawowo-prawnych, wymaga także otwartego i obiektywnego umysłu. Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia aplikacji, która kończy się odpowiednim egzaminem. Można rozważyć aplikację:

 • sędziowską;
 • prokuratorską;
 • adwokacką;
 • komorniczą;
 • notarialną;
 • radcowską.

Egzamin kończący wybraną aplikację umożliwia zatrudnienie na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego, komornika, a także rozpoczęcie praktyki adwokackiej czy notarialnej.

Abiturienci znajdują zatrudnienie także w bankowości, izbach skarbowych, placówkach dyplomatycznych. Wielu z nich otwiera własną działalność, tj. kancelarie prawnicze i przedsiębiorstwa.

Kierunek prawo w Katowicach oferuje szereg możliwości łącznie z szansą pozostania na uczelni w celu rozwinięcia kariery naukowej na studiach doktoranckich.


Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia na kierunku prawo gwarantują prestiżowe i stabilne zatrudnienie.

Bartosz, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, stwierdza:

Polecam, ale tylko osobom zdeterminowanym. Studia prawnicze to długa i trudna droga, a także dziesiątki nieprzespanych nocy. Ale jaka jest satysfakcja! Mówią, że rynek jest już przesycony prawnikami. Najlepsi jednak zawsze znajdą miejsce dla siebie.
 

KIERUNKI PRAWNICZE W KATOWICACH I GLIWICACH

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)