Informatyka studia II stopnia - Wrocław

Informatyka studia II stopnia - Wrocław

Informatyka studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

informatyka

Odkryj informatykę we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Informatyka studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacyjnym na kierunek informatyka we Wrocławiu mogą wziąć udział absolwenci studiów licencjackich bądź inżynierskich w zakresie nauk ścisłych bądź technicznych. Kandydaci muszą zdać egzamin wstępny, który składa się z trzech części, a bazuje na wiedzy z najważniejszych dla informatyki przedmiotów.

Jeśli kandydat zdawał na studiach dany przedmiot, może ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu wstępnego. Postępowanie kwalifikacyjne zależy od wybranej uczelni. Uwzględniane są także oceny uzyskane na dyplomie ukończenia pierwszego stopnia studiów informatycznych bądź im pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 04.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 28.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
3-3,5 roku
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5-4 lata
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
160
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki informatyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Informatyka to prawdopodobnie najprężniej rozwijająca się dziedzina nauki i techniki, dlatego dokształcanie się w jej zakresie jest wręcz wskazane. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę informatyczną, uczą się analitycznego, a nawet algorytmicznego myślenia, zapoznają się z najnowszymi technologiami i wchodzącymi w życie oprogramowaniami informatycznymi.

Studia we Wrocławiu na kierunku informatyka są idealne dla ścisłowców, którzy mogą poszczycić się tytułem licencjata lub inżyniera. Drugi etap kształcenia informatycznego pozwala rozwijać karierę naukową, poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie programowania, przetwarzania danych, działania w ramach grafiki komputerowej. Przyszłość dzieje się teraz, dlatego warto stawiać na praktyczne, rozwojowe kierunki studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kontynuowanie edukacji na studiach informatycznych umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji dzięki realizacji specjalności oraz rozszerzonej wersji programu kształcenia. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • algorytmy tekstowe
 • matematyczne metody grafiki komputerowej
 • sieci neuronowe
 • optymalizacja kombinatoryczna
 • wstęp do rachunku lambda

 

Wiele zajęć stanowi rozwinięcie dla przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia, ale są także zupełnie nowe zagadnienia, które pozwalają rozwijać się w zakresie informatyki i nauk jej pokrewnych. Zajęcia realizowane są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych, a program kształcenia opiera się na przedmiotach obowiązkowych, obieralnych, ale także specjalizacyjnych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak informatyka mogą być kontynuowane na studiach magisterskich w trakcie trzech lub czterech semestrów w zależności od długości trwania pierwszego stopnia. Półtoraroczne lub dwuletnie kształcenie kończy się tytułem magistra i pozwala działać zawodowo w zakresie informatyki z możliwością awansu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Studia informatyczne mają to do siebie, że praca po nich dosłownie szuka człowieka. Specjaliści, którzy mogą poszczycić się umiejętnościami informatycznymi, znajomością nowych technologii i oprogramowań informatycznych, są poszukiwani na rynku pracy. Obejmowane przez nich stanowiska często uzależnione są od realizowanej specjalizacji, która umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji. Rozwijają także predyspozycje kierownicze oraz zakładają własne działalności gospodarcze.

Absolwenci odbywają praktyki w najlepszych polskich firmach, chociażby Neurosoft, Datax, Ten Square Games, a kontakty, które wypracowują podczas staży, rzutują na rozpoczynającą się karierę zawodową. Zatrudniani są w:

 • zespołach projektantów i administratorów baz danych
 • zespołach projektantów i administratorów sieci teleinformatycznych
 • firmach zajmujących się usługami komputerowymi, produkcją oprogramowania i sprzętu komputerowego

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (0)