EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 15 KV - STUDIA PODYPLOMOWE

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 15 KV - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania

   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

   Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV to propozycja kształcenia podyplomowego, dzięki której można dokładnie zapoznać się z zagadnieniami miernictwa elektrycznego, podstaw elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego, sieci i instalacji elektrycznych czy też systemu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyrobów oraz bezpieczeństwa i organizacji prac elektroenergetycznych. Ponadto, ukończenie studiów daje uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 15 kV, po zdaniu egzaminu przed komisją SEP.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Studia podyplomowe to poziom kształcenia przeznaczony wyłącznie dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich. Oznacza to, że kandydaci na kierunek Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV muszą posiadać jeden z tych dokumentów.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV?

   Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV to kierunek, którego program zakłada dwa semestry nauki, złożone z wykładów i ćwiczeń.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV poruszają się po zagadnieniach miernictwa elektrycznego, przepisów budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej czy bezpieczeństwa i organizacji prac elektroenergetycznych. Oprócz tego, uczestniczą w zajęciach, które poświęcone są pomiarom w obwodach prądu stałego i przemiennego, badaniom i pomiarom elektroenergetycznym, pomiarom i ocenie stanu oświetlenia elektrycznego oraz pomiarom i ocenie zagrożenia stanowisk pracy polami elektromagnetycznymi.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV:

   • ogólne zasady eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
   • maszyny i napęd elektryczny
   • bezpieczeństwo i organizacja prac elektroenergetycznych
   • pomiary elektroenergetyczne
   • system zapewniania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów

    

   Ile trwają studia na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV?

   Kształcenie na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV?

   Wiedza i umiejętności pozyskane na studiach podyplomowych przydatne będą przede wszystkim tym osobom, których obecna lub przyszła praca zawodowa związana jest z procesami produkcyjnymi na etapie projektowania, wytwarzania bądź eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Do grona tych zaliczyć można między innymi: szefów produkcji, kierowników wydziałów, projektantów urządzeń technicznych oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę energetyczną zakładu, ochronę przeciwporażeniową i ochronę odgromową.

    

   Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   kalkulator maturalny

   matura 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2024

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)