Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

Zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W Trójmieście zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Politechnice Gdańskiej (PG), Uniwersytecie Gdańskim (UG), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Kierunek zarządzanie w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie potrzebnych umiejętności i wiedzy w odniesieniu do zarządzania zespołem i skutecznej komunikacji menedżerskiej. Nauczysz się rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, tworzyć i realizować biznesplan, a także zakładać i prowadzić działalność gospodarczą.

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Trójmieście: ekonomia menedżerska, gospodarowanie nieruchomościami, informatyka gospodarcza, informatyka w zarządzaniu, international business, junior project manager – program przygotowujący do certyfikatu pmi, maritime economics and logistics, marketing, marketing i social media.

Absolwenci zatrudniani są w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w firmach, które zajmują się doradztwem personalnym, działach HR, w jednostkach, które zajmują się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli, mogą prowadzić także własną działalność gospodarcza.

 

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 29 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 1 tys. osób) chciało studiować zarządzanie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Business and languages stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku business and languages

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Pokaż więcej
Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo morskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo morskie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Aby otrzymać upragniony indeks, należy wziąć udział w konkursie świadectw. Przedmiotami, z których należy mieć jak najlepsze wyniki są m.in. : język polski, matematyka, język obcy, geografia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • geografia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

Droga do sukcesu jest bardzo często kręta i wyboista, a na sam efekt finalny składa się łączna praca wszystkich członków zespołu. Jednak nie wszyscy wiedzą, że wyspecjalizowanie fachowców zajmujących się daną dziedziną nauki czy gospodarki nie wystarczy – do efektywnego przejścia przez natłok zadań i przytłaczający deadline potrzeba wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, potrzebnej obecnie niemal w każdej działalności gospodarczej.

Zarządzać można wszystkim, nawet czasem, ale żeby przynosiło ono efekty, należy znać strategie, zasady, metody. W XXI wieku, w którym jak nigdy przedtem funkcjonuje zasada „czas to pieniądz”, zarządzaniem musi zajmować się specjalista, potrafiący przewidywać konsekwencje swoich działań. Specjalistów w tej dziedzinie kształci się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. A w którym mieście? W Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Należy pamiętać, że Zarządzanie stało się w ostatnim czasie bardzo popularnym kierunkiem studiów, co implikuje pojawienie się szerokiego grona konkurencji, którą trzeba pokonać, aby móc wkroczyć w szeregi studentów i rozpocząć zdobywanie upragnionej wiedzy kierunkowej. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów powinien zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi i przysiąść do nauki jak najszybciej.

 

Dowiedz się więcej

studia zarządzanie w Gdańsku

studia zarządzanie w Gdyni

studia zarządzanie w Sopocie

studia zarządzanie w Trójmieście

zarządzanie studia w Gdyni

zarządzanie studia w Gdańsku

uczelnie w Trójmieście

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku zakłada przygotowanie do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Ilość oraz rodzaje specjalności świadczą o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje ekspertów w konkretnych dyscyplinach, dlatego w Gdańsku kandydaci mogą wybierać spośród:

 • Inwestycji i nieruchomości,
 • Marketingu,
 • Zarządzania jakością i środowiskiem. 

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku to nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w związku z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Ponadto, zakłada naukę komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Pozycja prawdziwego lidera na dowolnie wybranym stanowisku to ogromna odpowiedzialność, której niełatwo sprostać. Nawet sumienne zgłębianie specjalistycznej wiedzy kierunkowej nie zagwarantuje sukcesu, jeśli przyszły absolwent nie posiada szeregu cenionych predyspozycji osobistych. Wobec tego jaka jest sylwetka idealnego kandydata na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jeśli jesteś charyzmatyczny, a zajmowanie przez ciebie pozycji lidera to źródło ogromnej przyjemności i gwarancja osiągnięcia przez grupę sukcesu, ponadto umiesz argumentować swoje stanowisko i nie boisz się krytyki, potrafisz w doskonały sposób organizować sobie czas pracy i przestrzeń wokół siebie, a na dodatek chciałbyś zarządzać ludźmi i ich zasobami, to śmiało aplikuj na Zarządzanie – ten kierunek potrzebuje podobnych do ciebie ludzi!

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie charakteryzują się ogromną różnorodnością w zakresie szczegółowego toku studiów, wykładanych przedmiotów i wielu innych kwestii. Ciekawi cię, jak dokładnie wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Warto, abyś pamiętał, że wybór trybu studiów nie pociągnie za sobą żadnych istotnych konsekwencji w kwestii wyglądu programu nauczania – ten będzie taki sam niezależnie od wielu czynników. Tryb studiów będzie determinował jedynie możliwość podjęcia zobowiązań wymagających poświęcenia dużej ilości czasu – w takim przypadku idealną opcją okażą się studia niestacjonarne, które będą odbywały się weekendowo, pozostawiając studentom możliwość podjęcia dowolnych zobowiązań na pozostałe dni tygodnia.

 

4. Program studiów

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie edukacji na Zarządzaniu w Trójmieście nie ograniczy się do jednej jedynej dziedziny nauki. Interdyscyplinarność tych studiów jest ich niewątpliwym atutem, jednak może przysporzyć nieco trudności ze względu na szerokie spektrum koniecznej do przyswojenia wiedzy. Zarządzanie należy do grona kierunków ekonomicznych, a ekonomia, jak pewnie wiesz, jest niesamowicie szeroką dziedziną społeczną, posługującą się aparatem nauk ścisłych.

Stąd prosty wniosek, że edukacja na Zarządzaniu będzie polegała na równoległym zdobywaniu szerokich kompetencji z dziedziny matematyki, statystyki oraz nauk humanistycznych, geograficznych, a nawet społecznych.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na jednolite magisterskie i takie, które składają się z dwóch komplementarnych etapów. Zarządzanie należy do tego drugiego, znacznie szerszego grona. Co to oznacza w praktyce? Że na ukończenie pierwszego etapu studiów będziesz musiał poświęcić trzy lata, a po tym czasie pochwalisz się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia drugiego stopnia, czyli magisterskie, będą trwały półtora roku lub dwa lata. 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nasuwa się niemal samoistnie – pragmatyczną, dobrze płatną, rozwijającą i niesamowicie potrzebną na współczesnym, ciągle rozwijającym się rynku gospodarczym. Wybór przyszłego zawodu będzie w dużym stopniu predysponowany przez specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie swojej edukacji.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, gdzie staną przed trudnym i wymagającym zadaniem organizowania prawidłowego przepływu surowców oraz dynamiki pracy każdego z zatrudnionych.

Praca w instytucjach administracji państwowej i samorządowej pozwoli wykorzystać nabyte i udoskonalone podczas studiów kompetencje przy okazji rozwiązywania problemów organizacyjnych, związanych poniekąd z polityką państwa lub mniejszego obszaru geograficznego.

Jeśli cenisz sobie pracę z ludźmi i nie boisz się interakcji z kapryśnymi klientami, to zatrudnienie w:

 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach szkoleniowych

 

powinno okazać się idealnym rozwiązaniem. Ponadto każdy z absolwentów, czujący się na siłach do udźwignięcia ciężaru odpowiedzialności za własną działalność gospodarczą, będzie mógł otworzyć firmę – studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie dają odpowiednie ku temu kwalifikacje.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Zarządzanie?

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Niektóre zawody są oczywiście uzależnione od ukończonej uprzednio specjalności, jednak większość absolwentów decyduje się spróbować swoich sił m.in. w bankach, agencjach reklamowych lub marketingowych, firmach konsultingowych lub deweloperskich, a nawet w firmach kosmetycznych. Do najczęściej wybieranych stanowisk możemy zaliczyć np. specjalistę do spraw HR, doradcę personalnego, maklera oraz analityka finansowego. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Analityk finansowy

Może on podjąć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych, bankach oraz we wszystkich firmach, które zajmują się finansami. Analityk finansowy na co dzień zajmuje się analizowaniem sytuacji finansowych swoich klientów, a także analizowaniem ryzyka finansowego podejmowanych inwestycji. Co za tym idzie, doradza swoim klientom odpowiednie działania i inwestycje. Mediana zarobków analityka finansowego wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw HR

Specjaliści do spraw HR pracują zazwyczaj w działach związanych z HR oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i w kadrach. Specjalista do spraw HR zajmuje się prowadzenie dokumentacji pracowników, sporządzaniem umów, ewidencją czasu pracy, a także prowadzeniem rekrutacji. Mediana zarobków specjalisty do spraw HR wynosi około 5500 zł brutto miesięcznie.

Makler

Maklerzy papierów wartościowych pracują w bankach oraz domach maklerskich. Odpowiadają oni za obrót papierami wartościowymi swoich klientów, a także przyjmują zlecenia i wykonują je na giełdzie. Maklerzy mogą również doradzać swoim klientom w zakresie inwestycji. Mediana zarobków maklera wynosi około 7600 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca personalny

Doradca personalny może podjąć zatrudnienie m.in. firmach szkoleniowych, działach zajmujących się rekrutacją, zasobami ludzkimi, a także w kadrach. Zajmuje się on prowadzeniem rekrutacji, a co za tym idzie, rozmów z kandydatami na dane stanowisko. Zajmuje się również wdrażaniem nowych pracowników i może także prowadzić szkolenia, Mediana zarobków doradcy personalnego wynosi około 4220 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, jako specjalność w Sopockiej Szkole Wyższej, jako specjalność w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 205 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, PG, UMG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim podejmiesz studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie, powinieneś zgłębić nieco informacji, dzięki którym cała aplikacja będzie zdecydowanie łatwiejsza, a ty unikniesz niepotrzebnych stresów, związanych z niepewnością w kwestii procedur rekrutacyjnych. Z pewnością wiesz już, że przedmioty wiodące dla opisywanego kierunku, czyli matematykę, geografię, język obcy oraz historię i wiedzę o społeczeństwie warto zdać na rozszerzeniu – nawet wysoki wynik z podstawowej matury może być niewystarczający, aby pokonać konkurencję.

Furtka możliwości otworzy się szeroko przez laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu.

 

Procedura rekrutacyjna

Kiedy wybierzesz już uczelnię, której zechcesz powierzyć swoje wykształcenie, powinieneś zgłosić swoją kandydaturę poprzez zamieszczony na stronie internetowej formularz. Za jego pośrednictwem pochwalisz się  osiągniętymi wynikami na maturze lub ocenami z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Po upływie jakiegoś czasu, poświęconego na wybór najlepszych kandydatów, będziesz mógł ujrzeć swoje nazwisko na liście przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie powinieneś dostarczyć na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie celem finalizacji całokształtu postępowania rekrutacyjnego, to najprawdopodobniej:

 • Świadectwo maturalne
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopia jednego z powyższych dokumentów, w zależności od stopnia studiów, na które kandydujesz
 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni lub dziekanatu.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Karolina, studentka ostatniego roku Zarządzania w Trójmieście, mówi:

„Dzisiaj, chcąc pełnić istotne funkcje w biznesie, musisz być mistrzem zarządzania. Wszystko powinno mieć swój plan, harmonogram, zakres działania; bez tego, po prostu, ani rusz. Wiążę swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem, a żeby nie być przeciętnym szaraczkiem, tylko prawdziwym liderem, studiuję Zarządzanie. A studiuję w Trójmieście.”  

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)