Dodaj do ulubionych

GEODEZJA I KATASTER studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geodezja i kataster to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci, którzy aplikują na kierunek geodezja i kataster zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu geografii, inżynierii środowiska, architektury oraz gospodarki przestrzennej. Ponadto nauczą się projektowania przestrzennego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i technologii komputerowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, budowlanych oraz administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej przejść przez proces rekrutacji na kierunek geodezja i kataster, kandydaci powinni zapoznać się z wymogami i zasadami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i kataster to:

  • matematyka
  • fizyka
  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • geografia

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studió wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEODEZJA I KATASTER

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kataster stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kataster

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Geodezja i kataster to studia, które wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i rozwinąć wiedzę z zakresu nauk geograficznych, ścisłych czy technicznych. Program nauczania zakłada także realizacje wielu ciekawych warsztatów, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kataster możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia ( inżynierskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek geodezja i kataster będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, geografii czy inżynierii lądowej. W planie zajęć znajdą się także przedmioty związane z naukami ścisłymi, w tym z matematyką, fizyką czy informatyką. Ze względu na praktyczny wymiar studiów na powyższym kierunku, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania pomiarów geodezyjnych czy zasad planowania przestrzeni.

Ponadto rozwiną zdolności z obszaru projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów CAD. Ważnym elementem kształcenia będzie również doskonalenie kompetencji związanych z wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zakładać i prowadzić kataster oraz wykonywać wycen nieruchomości. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KATASTER STUDIA NIESTACJONARNE

GEODEZJA I KATASTER STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Studia na kierunek geodezja i kataster trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku geodezja i kataster na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I KATASTER STUDIA I STOPNIA

GEODEZJA I KATASTER STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geodezja i kataster na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geodezja i kataster na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geodezja i kataster na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER?

Absolwenci kierunku geodezja i kataster nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim mogą związać swoją zawodową przyszłość z firmami geodezyjnymi. Równie ciekawą opcję będzie praca w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w firmach budowlanych oraz biurach projektowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kataster:

  • biura projektowe
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej
  • przedsiębiorstwa geodezyjne
  • firmy budowlane

Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności, które umożliwią im założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KATASTER

Komentarze (0)