Chemia - studia doktoranckie

Chemia - studia doktoranckie

Chemia - studia doktoranckie studia - kierunek studiów

Każdy, kto w toku swojej edukacji zetknął się z chemią powinien wiedzieć, że niemal wszystko, co nas otacza, pod wpływem odpowiednich bodźców jej ulega. Można posunąć się do stwierdzenia, że większość występujących w przyrodzie zjawisk i zależności da się sprowadzić do postaci równania chemicznego. Mogłoby się zdawać, że obszar naukowy kreślony przez chemię jest bardzo wąski - sprowadza się bowiem do badania i opisu zależności między substancjami oraz opisywaniu budowy świata na poziomie cząsteczkowym. Nic bardziej mylnego. Gdyby nie dorobek naukowy najwprawniejszych chemików, nigdy nie powstałyby nauki takie, jak biotechnologia, szeroko rozumiany przemysł i transport, a także medycyna. W dobie dynamicznego rozwoju techniki, rośnie zapotrzebowanie na chemików, których praca może przyczynić się do odkrycia nowych substancji mogących zrewolucjonizować przemysł. Studia na kierunku chemia - studia doktoranckie poszerzają wiedzę zdobytą w toku nauki na studiach magisterskich o specjalistyczne zagadnienia chemiczne. Jeśli chciałbyś zasilić grono przyszłych badaczy otaczających nas substancji, zagłębić wiązania między atomami w poszczególnych przedmiotach codziennego użytku, a być może także przyczynić się do odkryć na światową skalę- studia na kierunku chemia - studia doktoranckie są dla ciebie!

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku chemia - studia doktoranckie? Opanujesz fizykę i matematykę w stopniu pozwalającym ci na swobodne poruszanie się wśród chemicznych równań. Od pierwszego semestru zajmiesz się planowaniem, realizacją i opisywaniem doświadczeń, przez co z praktycznego punktu widzenia opanujesz chemię organiczną i nieorganiczną. Początkowo wykwalifikowani chemicy będą nadzorować twoją działalność w laboratoriach - zależy im bowiem na tym, aby budynek pozostał w całości. W toku późniejszej edukacji, kiedy będziesz uposażony w dostateczną dawkę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy z materiałami toksycznymi i wybuchowymi, wszystkim zajmiesz się sam.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku chemia - studia doktoranckie? Możliwości jest bardzo wiele. Będziesz mógł zająć się branżą spożywczą, począwszy od nadzoru procesów wytwarzania i przetwarzania żywności, kończąc na jej dystrybucji. Z łatwością zostaniesz pracownikiem branży związanej z kontrolą jakości pożywienia oraz produktów kosmetycznych. Zasilisz grono pracowników laboratoriów badawczych, znajdziesz zatrudnienie w placówkach biotechnologicznych, w zakładach produkcyjnych czy szkołach na stanowisku nauczyciela chemii. Ilość branży związanych z przemysłem chemicznym generuje wiele ścieżek, jakimi możesz iść jako absolwent studiów na kierunku chemia - studia doktoranckie.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie w Politechnice Łódzkiej następują w trybie konkursowego postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje indywidualną rozmowę kwalifikacyjną i ocenę ukończenia studiów magisterskich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunek chemia - studia doktoranckie prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny PŁ

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia - studia doktoranckie

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, przeprowadzania i opisywania doświadczeń chemicznych
 • obsługi programów komputerowych dla chemików
 • bezpiecznej pracy z odczynnikami toksycznymi, wybuchowymi i łatwopalnymi
 • budowy atomowej substancji chemicznych
 • interakcji między pierwiastkami
 • opisywania zjawisk chemicznych zachodzących w przyrodzie

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia - studia doktoranckie

Absolwent kierunku chemia - studia doktoranckie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel
 • pracownik laboratoriów naukowych
 • pracownik placówek biotechnologicznych
 • zakładach produkcji
 • przemyśle przetwórstwa żywności
 • pracownik kontroli jakości pożywienia
 • branży kosmetycznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Komentarze (0)