ANALITYKA CHEMICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

ANALITYKA CHEMICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Analityka chemiczna - studia podyplomowe

Studia na kierunku analityka chemiczna to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku analityka chemiczna - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analityka chemiczna - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | analityka chemiczna - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia są kierowane do wszystkich, którzy chcieliby zacząć karierę analityka chemicznego lub już pracują w zawodzie, ale chcą podnieść swoje kompetencje. Kierunek ma pomóc studentom w zrozumieniu procesu analitycznego, a także zapoznać ich z nowoczesnymi metodami prowadzenia analiz i trendami w środowisku analizy chemicznej.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Na studia na kierunku analityka chemiczna przeważnie może się zgłosić każdy, kto legitymuje się tytułem magistra, licencjata lub inżyniera. Niektóre uczelnie mogą mieć jednak wymagania odnoszące się do tematyki ukończonych studiów i chętniej przyjmować absolwentów np. chemii, biologii, farmacji i kierunków pokrewnych. O akceptacji kandydata może decydować kolejność zgłoszeń, dlatego warto wcześniej zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Przyszli studenci powinni także dostarczyć odpowiednie dokumenty i uiścić wymagane opłaty np. czesne. Miejsca na kierunku mogą być limitowane.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA CHEMICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA?

Kierunek analityka chemiczna realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mogą mieć formę zarówno teoretycznych wykładów, jak i praktycznych ćwiczeń ugruntowujących zdobytą wiedze. Studenci mają także możliwość uczestnictwa w laboratoriach komputerowych, na których mogą się bliżej zapoznać z narzędziami i programami wspierającymi pracę analityka. Program jest zwykle realizowany przez wykładowców akademickich, którzy mają za zadanie wspierać studentów i przekazać im wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. W niektórych przypadkach studenci mogą mieć także dostęp do dodatkowych materiałów w formie elektronicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka chemiczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku analityka chemiczna zdobywają szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia analizy chemicznej. Poznają zasady metrologii w pomiarach oraz uczą się jak dobierać odpowiednie procedury i metody postępowania do potrzeb analizy. Podczas zajęć mogą poznać parametry, którymi określane są próbki w procesie procedur pomiarowych. W programie przewidziano także zajęcia, które pozwolą słuchaczom na sprawdzenie swoich umiejętności wykonywania badań różnymi metodami np. spektroskopową. Studenci mogą się nauczyć jak interpretować i wizualizować dane za pomocą metod chemometrycznych.

Przedmioty, które mogę się znaleźć w programi kierunku analityka chemiczna, to np.:

  • problemy metodyczne technik spektrometrii atomowej
  • system do specjacji: HPLC-ICP-MS, system do analizy próbek stałych: LA- ICP-MS
  • metody chromatograficzne: GC, HPLC, HPLC-ESI-MS/MS
  • podstawowe metody statystyczne

W programie zwykle przewidziane są zajęcia omawiające zagadnienia związane ze statystyką. Słuchacze mogą się nauczyć prowadzić testy statystyczne i dobierać metody w zależności od prowadzonych badań. Możliwe jest także, że studenci będą uczestniczyć w zajęciach pokazujących, jak tworzyć i korzystać z baz danych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA?

Studia na kierunku analityka chemiczna trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA CHEMICZNA?

Absolwenci kierunku analityka chemiczna są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z analityką środowiskową, żywności czy kliniczną. Mogą podjąć pracę m.in. w laboratoriach analizy chemicznej. Studia mogą pomóc w ugruntowaniu swojej pozycji na rynku pracy i stworzyć nowe możliwości. Ciągły rozwój i nauka często są też dla pracodawcy sygnałem, że pracownik poważnie traktuje swoje obowiązki, co może przyczynić się do uzyskania awansu czy podwyżki.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku analityka chemiczna to m.in.:

  • analityk chemiczny

 

Zobacz inne kierunki Chemiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia