Chemia zrównoważonego rozwoju

Chemia zrównoważonego rozwoju

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia - kierunek studiów

Współcześnie świat zmaga się z wyzwaniem, jaki rzucił na niego cień rozwoju przemysłowego i nieustającego skoku cywilizacyjnego. Skażenie środowiska, smog, znaczne ocieplenie klimatu, zbyt znaczna eksploracja środowiska naturalnego – to tylko część z problemów narastających przez ostatnie dziesięciolecia. W dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się głosy, pokazujące, że znaczy rozwój ekonomiczny nie zawsze przyczynia się do dbania o środowisko naturalne. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich cywilizacyjnych zdobyczy potrzebna jest symbioza pomiędzy tym, co naturalne a tym, co zostało wytworzone przez człowieka w drodze rozwoju. Wciąż brakuje specjalistów, którzy w profesjonalny sposób mogliby się przyczynić do zmian, mających na celu przywrócenie tej utraconej równowagi. Polskie uczenie dostrzegają ten problem, stąd na rynku akademickim pojawiają się kierunki takie jak chemia zrównoważonego rozwoju. Tego typu studia stanowią gwarant stabilnego zatrudnienia w czasach, gdy tak wiele zostaje podejmowanych działań na rzecz poprawienia kondycji środowiska. 
Wybierając ten kierunek, studenci muszą mieć świadomość jego specjalistycznego charakteru.
 
Program studiów i przedmioty
Cały tok kształcenia obejmuje blok przedmiotów podstawowych, kursy kierunkowe oraz bloki przedmiotów ogólnych. Z tego wynika, że podstawy chemii, matematyki i fizyki będą się bezpośrednio łączyć z przedmiotami wysoko specjalistycznymi takimi jak zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, monitoring środowiska. Studenci tego kierunku będą mieć szansę na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z analizą i oceną ryzyka skażenia środowiska. Ważnym elementem tego kierunku jest także nauka zarządzania ryzykiem środowiskowym. Studenci podczas cyklu kształcenia zgłębią istotę gospodarowania odpadów i ich odnawialnego potencjału. Naczelnym celem przyświecającym temu kierunkowi jest poznanie takich technologii chemicznych, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
 
Praca po studiach
Absolwent chemii zrównoważonego rozwoju będzie mieć szansę na wyjątkowo stabilne zatrudnienie, ponieważ teraz każda z prężnie rozwijających się korporacji przemysłowych musi dostosowywać się do wytycznych, jakie obowiązują w sprawie wytwarzania dwutlenku węgla. Wciąż poszukiwani są specjaliści w laboratoriach chemicznych, które specjalizują się w pracach nad badaniem jakości środowiska. Wszelkiego rodzaju instytucje zajmujące się monitorowaniem i ochroną ekosystemu, inspektoraty BHP, organy PIP, korporacje działające w sektorze modernizacji energetyki – to obszary, w których abiturient tego kierunku może liczyć na pracę dostosowaną do posiadanych kwalifikacji.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Przedmioty, które są brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji, to przede wszystkim matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • podstawy chemii, matematyki, fizyki
 • chemię analityczną, fizyczną, organiczną
 • elektrochemię
 • zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku
 • bezpieczeństwo środowiska pracy
 • chemię i technologię materiałów funkcjonalnych
 • monitoring środowiska
 • analizę ryzyka środowiskowego
 • recykling i zagospodarowanie odpadów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STUDIA I STOPNIA

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • laboratoria analityczne, zajmujące się monitorowaniem środowiska
 • stacje monitoringu
 • jednostki ochrony środowiska
 • inspektoraty BHP
 • organy PIP
 • jednostki produkujące i testujące innowacyjne materiały, wpływające na jakość środowiska
 • sektor modernizacji środowiska
 • przemysł chemiczny

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Komentarze (0)