Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

25.06.2024

Finanse i rachunkowość studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Finanse i rachunkowość we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 16 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi doradcy finansowego czy księgowego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rynków finansowych czy analizy finansowej.

Finanse i rachunkowość - Wrocław
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych oraz przeprowadzania sprawozdań finansowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach maklerskich. Ukończenie finansów i rachunkowości daje możliwość rozpoczęcia kariery jako biegły rewident, analityk biznesowy czy makler.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu rozpocznie się 21 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Finanse i rachunkowość Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 5580 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UEW wyniósł 165 punktów.

 

Gdzie studiować kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu

We Wrocławiu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR), Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5580 zł do 6828 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. finanse i rachunkowość Wrocław - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość powinni przede wszystkim umiejętnie liczyć. Przyszłym specjalistom niezbędne będą także zdolności językowe oraz zdolności komunikacyjne. Dobrze więc, by kandydat na te studia uzyskał bardzo wysoki wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Ponadto powinien on przygotować się do wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość to kierunek, który czerpie w szczególności z matematycznych i ekonomicznych zagadnień. Oznacza to, że studenci tego kierunku powinni być przygotowani do przedmiotów o charakterze ścisłym. Wiele zadań, które uczestnicy zajęć będą wykonywać, opierać się będzie na skomplikowanych obliczeniach i analizach.

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu:

 • analiza instrumentów finansowych;
 • statystyka;
 • standardy sprawozdawczości finansowej;
 • polityka pieniężna;
 • rynek finansowy;
 • zarządzanie finansami;
 • rachunkowość i podatki;
 • rachunkowość i auditing;
 • finanse międzynarodowe;
 • finanse publiczne;
 • matematyka finansowa;
 • rachunkowość finansowa;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Finansiści mają specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarki. Absolwenci tego kierunku w trakcie zajęć zdobywają cenne umiejętności związane m.in. z analizą rynku czy zarządzaniem i kontrolowaniem przebiegu procesów finansowych i rachunkowych.

 

Nabywane umiejętności

Studenci finansów i rachunkowości przygotowywani są m.in. do przygotowywania dokumentacji finansowo-księgowej do celów ewidencyjno-decyzyjnych organizacji, a także oceniania przyczyn i skutków występowania określonych zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Przyszli finansiści szkoleni są w zakresie czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem.

W pierwszych latach przyszli finansiści uczą się stosowania profesjonalnych narzędzi niezbędnych m.in. do prowadzenia analiz, planowania strategii ekonomicznych czy minimalizowania ryzyka finansowego .Studenci mogą wybrać jedną ze ścieżek specjalizacyjnych, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, zastosowanie swojej dziedziny w biznesie międzynarodowym czy sposób zarządzania giełdami finansowymi.

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają kompleksowe przygotowanie m.in. do realizowania strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami finansowymi czy materialnymi podmiotów gospodarczych, a także prognozowania rynku ekonomiczno-gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Finansiści mogą związać swoją karierę zawodową np. z księgowością, inwestycjami, nieruchomościami czy doradztwem podatkowym. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na finansach i rachunkowości we Wrocławiu

Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu: biegły rewidentdoradztwo podatkowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowaanalityk danych biznesowychstudia menedżersko-prawne... 

Sprawdź specjalności na finansach i rachunkowości we Wrocławiu

 

Po jakim profilu na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu najlepiej odnajdą się absolwenci klas szkół średnich o profilu matematyczno-ekonomicznym. Posiadają oni obszerną wiedzę i umiejętność swobodnego posługiwania się matematyką, która jest podstawą wszystkich zagadnień związanych z tymi studiami.

Uczniowie po klasach o profilu matematyczno-informatycznym również będą doskonałymi kandydatami na finanse i rachunkowość we Wrocławiu. Absolwenci takich klas ukończą szkołę średnią wyposażeni w ogrom wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i informatyki, co z pewnością ułatwi im dalszy rozwój edukacyjny.

Jednakże należy zaznaczyć, że najistotniejszym elementem w procesie rekrutacji na studia są wyniki z egzaminu maturalnego.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu są trudne

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mogą być wymagające. Wymagają one przyswojenia zaawansowanej wiedzy z zakresu matematyki finansowej, ekonomii, prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości. Jednakże trudność studiów zależy również od indywidualnych predyspozycji i zaangażowania studenta.

Z pewnością na tych studiach doskonale odnajdą się osoby posiadające rozwinięte umiejętności z zakresu matematyki. Finanse i rachunkowość są idealnym wyborem dla absolwentów szkół średnich interesujących się ekonomią czy rynkami finansowymi. Idealny kandydat na ten kierunek powinien mieć rozwiniętą umiejętność logicznego myślenia i analitycznego podejścia do złożonych problemów.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na finansach i rachunkowości we Wrocławiu

Najtrudniejszy przedmiot na finansach i rachunkowości może być różny dla różnych osób, ponieważ zależy to od indywidualnych preferencji i umiejętności. Jednakże często studenci wskazują na przedmioty takie jak matematyka finansowa, zaawansowana rachunkowość czy analiza finansowa jako te, które mogą być szczególnie wymagające.

Studentom sporo problemów przysparzają również przedmioty: rachunek różniczkowy i całkowy, bowiem wymaga rozwiniętych umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy matematycznej, a także statystyka, w której problematycznymi są zazwyczaj interpretacja i zastosowanie wyników analiz statystycznych w praktyce. Ponadto, w programie kształcenia możemy spodziewać się przedmiotów takich jak: finanse międzynarodowe, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rachunkowość i podatki czy standardy sprawozdawczości finansowej

 

Czy studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu są często uważane za studia z przyszłością, ponieważ otwierają one szeroki wachlarz możliwości zawodowych w sektorze finansowym, bankowym, audytorskim, czy też w korporacjach. Znając zasady rachunkowości, analizując rynek finansowy i rozumiejąc instrumenty finansowe, absolwenci mogą znaleźć atrakcyjne oferty pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Absolwenci tego kierunku zajmują stanowiska takie jak m.in.: księgowy, audytor, analityk finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy, makler papierów wartościowych, specjalista ds. kontroli wewnętrznej czy dyrektor finansowy.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na finansach i rachunkowości we Wrocławiu

Trudność w dostaniu się na studia na finansach i rachunkowości we Wrocławiu zależy głównie od konkurencji oraz wymagań stawianych przez uczelnie. Wartościowe wyniki w nauce, szczególnie z matematyki i ekonomii, mogą być istotne podczas rekrutacji. Jednakże każdy rok i uczelnia mogą mieć różne wskaźniki przyjęć, dlatego trudność w dostaniu się może się różnić.

W zeszłorocznym procesie rekrutacji we Wrocławiu finanse i rachunkowość znalazły się na liście najczęściej wybieranych kierunków przez absolwentów szkół średnich. Właśnie dlatego można przypuszczać, że w tym roku sytuacja może się powtórzyć. Kandydaci muszą przygotować się na sporą konkurencję.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu jest matematyka

Tak, na studiach na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu matematyka odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w przypadku przedmiotów takich jak matematyka finansowa, statystyka czy modelowanie ekonomiczne. Zrozumienie podstawowych i zaawansowanych zagadnień matematycznych jest kluczowe dla analizy finansowej, oceny ryzyka czy tworzenia modeli ekonomicznych.

Dobra umiejętność posługiwania się matematyką jest jednych z kluczowym wymogów owocnych studiów na tym kierunku. Warto zaznaczyć, że wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki rozszerzonej liczą się w procesie rekrutacyjnym. Istotne jest, aby kandydat swobodnie posługiwał się tą nauką ścisłą. Wśród przedmiotów maturalnych mogą znaleźć się również: geografia, historia lub informatyka oraz język obcy nowożytni.

 

 

Czy warto iść na studia z finansów i rachunkowości

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Tak szeroka i specjalistyczna wiedza to przepustka do wykonywania wielu zawodów, które uchodzą za prestiżowe i dobrze płatne, a zatem rynek wyraźnie podpowiada, że wybór kształcenia w tym obszarze może być wyłącznie słuszny.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Finanse i rachunkowość studia podyplomowe we Wrocławiu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie).

Sprawdź

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po finansach i rachunkowości

Absolwenci finansów i rachunkowości dostarczają prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej. Niektórzy absolwenci mogą zdecydować się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej jaka praca po finansach i rachunkowości

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po finansach i rachunkowości we Wrocławiu

Trudność w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu zależy od wielu czynników, takich jak obecna sytuacja na rynku pracy, umiejętności i doświadczenie absolwenta oraz specjalizacja. Jednakże zwykle studenci z tego kierunku mają dobre perspektywy zawodowe, zwłaszcza jeśli zdobyli praktyczne doświadczenie w trakcie studiów poprzez praktyki czy staże.

Absolwenci pracują m.in. w: bankach, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach. Zajmują stanowiska takie jak m.in.: księgowy, audytor, analityk finansowy, doradca podatkowy, kontroler finansowy, makler papierów wartościowych, specjalista ds. kontroli wewnętrznej czy dyrektor finansowy.

 

 

Ile zarabia się po finansach i rachunkowości

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą pochwalić się jasno określoną wiedzą praktyczną, w szczególności z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych oraz analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Posiadane przez nich wykształcenie stanowi przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych na rozmaitych stanowiskach: księgowego, audytora, czy doradcy podatkowego. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2024 roku:

 • analityk finansowy: 7300 złotych
 • analityk biznesowy: 7900 złotych
 • doradca finansowy: 4700 złotych
 • samodzielny księgowy: 5700 złotych
 • kierownik do spraw finansów i controllingu: 11000 złotych

Jak wygląda rekrutacja na finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Finanse i rachunkowość to kierunek przeznaczony dla tych studentów, którzy pragną zdobyć kompetencje w zakresie m.in. bezbłędnego analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomicznych – zarówno w skali makro, jak i mikro. Ta ekonomiczna dyscyplina pozwala przyszłym specjalistom zrozumieć procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych – w tym procesy m.in.: produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.

Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).

Finanse i rachunkowość - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie przedmioty liczą się na finansach i rachunkowości we Wrocławiu

Przedmioty maturalne liczące się na rekrutację na finanse i rachunkowość we Wrocławiu mogą obejmować przedmioty obligatoryjne takie jak: matematyka oraz język obcy nowożytny. Ponadto, kandydat zobowiązany jest do wyboru jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Im wyższe wyniki z egzaminu dojrzałości, tym większe masz szanse na studia w zakresie dziedziny swoich marzeń. Dlatego bardzo ważne jest, aby przyszli zdający podejmowali świadome decyzje przy wyborze egzaminów maturalnych. Dodatkowym atutem może być uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych oraz udział w konkursach i olimpiadach.

 

 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Finanse i rachunkowość we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu aplikowało 1161 kandydatów.

 

Jakie progi na finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 165 punktów.

czytaj dalej: 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, a także listy rankingowe na poszczególnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują wszystkie najważniejsze informacje na temat rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać m.in.. liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji na studia.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci dostarczają komplety najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre uczelnie jednak dopuszczają możliwość doręczenia plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Komplety dokumentów rekrutacyjnych można zazwyczaj składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – terminy przeznaczone na dostarczenie plików są ustalane indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18 do 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy marzą o rozwijaniu umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości mogą rozpocząć naukę między innymi w uczelni publicznej, czyli takiej, która za studia stacjonarne nie pobiera żadnych opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

dowiedz się więcej

 

W stolicy Dolnego Śląska funkcjonują dwie uczelnie niepubliczne, które oferują kształcenie w ramach finansów i rachunkowości. Proponowane przez nie programy nauczania nastawione są na zdobywanie wiedzy praktycznej, jednak należy pamiętać o tym, że za każdą formę kształcenia pobierane są opłaty.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu? Ceny w 2024 roku wahają się od 5580 zł do 6828 zł za pierwszy rok studiów. 

Kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu ceny 2024

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – od 6828 zł
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu - 5580 zł
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych – od 5950 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Wrocław studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to przede wszystkim czas intensywnej nauki.

Grzegorz, student drugiego roku, mówi:

Początkowo zajęcia z matematyki były dla mnie bardzo trudne, jednak każdy student tego kierunku musi się z nimi uporać. Dziś zaczynam rozumieć sens tej nauki. Bez niej byłoby mi ciężko zrozumieć cokolwiek innego. Jednak przy odrobinie determinacji wszystko można przetrwać i do tego lubić to, co się robi!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

Adrianna odpowiedz

Myślałam nad różnymi opcjami, ale jednak finanse i rachunkowość , to jest kierunek, na który ostatecznie się zdecydowałam. Postanowiłam zaaplikować na WSKZ i udało się. Wybrałam akurat tę uczelnię, ponieważ mają studia online, więc nie ma zjazdów, a przy tym można swobodnie przerabiać materiał, kiedy nam pasuje, więc nie będę musiała rezygnować z pracy.

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia