Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław

Finanse i rachunkowość - Wrocław
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Finanse i rachunkowość studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE WROC), Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowość to kierunek przeznaczony dla tych studentów, którzy pragną zdobyć kompetencje w zakresie m.in. bezbłędnego analizowania zjawisk gospodarczych i ekonomicznych – zarówno w skali makro, jak i mikro. Ta ekonomiczna dyscyplina pozwala przyszłym specjalistom zrozumieć procesy gromadzenia, podziału oraz wydatkowania zasobów pieniężnych – w tym procesy m.in.: produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu: rachunkowość i audyt wewnętrzny, rachunkowość i podatki, rynki finansowe, specjalista kadr i płac ... specjalności na finansach i rachunkowości we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5100 zł do 5960 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu >
 
Praca po studiach
Absolwenci finansów i rachunkowości dostarczają prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia m.in. w: biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej. Niektórzy absolwenci mogą zdecydować się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.
 

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość powinni przede wszystkim umiejętnie liczyć. Przyszłym specjalistom niezbędne będą także zdolności językowe oraz zdolności komunikacyjne. Dobrze więc, by kandydat na te studia uzyskał bardzo wysoki wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Ponadto powinien on przygotować się do wybranych przez siebie przedmiotów rozszerzonych.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachnukowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają cenną wiedzę oraz umiejętności z zakresu dziedzin ekonomicznych – w trakcie studiów rozwijają swoje kompetencje m.in. w aspekcie księgowości i bankowości. Analizują oni podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuacje ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Kierunek ten pozwala absolwentom podjęcie zawodu np.: księgowego, doradcy podatkowego, audytora, kontrolera czy specjalisty.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki.
Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.


 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni pracują pod okiem doświadczonych ekspertów różnorodnych dziedzin, a także mają szansę uczestniczyć aktywnie w życiu uczelnianym, dołączając do kół naukowych lub organizacji studenckich.

Studia stacjonarne na większości uczelni publicznych są bezpłatne. Prywatna nauka w tym trybie najczęściej wiąże się z dodatkowymi opłatami. Studiowanie stacjonarne może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka pozwala studentom połączyć naukę z życiem prywatnym lub zawodowym. Studenci niestacjonarni bez problemu mogą podjąć pracę na pełnym etacie, jednak powinni oni systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Powinni potrafić pracować samodzielnie i uzupełniać wiedzę także we własnym zakresie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Finanse i rachunkowość to kierunek, który czerpie w szczególności z matematycznych i ekonomicznych zagadnień. Oznacza to, że studenci tego kierunku powinni być przygotowani do przedmiotów o charakterze ścisłym. Wiele zadań, które uczestnicy zajęć będą wykonywać, opierać się będzie na skomplikowanych obliczeniach i analizach.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu:

 • analiza instrumentów finansowych;
 • statystyka;
 • standardy sprawozdawczości finansowej;
 • polityka pieniężna;
 • rynek finansowy;
 • zarządzanie finansami;
 • rachunkowość i podatki;
 • rachunkowość i auditing.

 

Finansiści mają specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarki. Absolwenci tego kierunku w trakcie zajęć zdobywają cenne umiejętności związane m.in. z analizą rynku czy zarządzaniem i kontrolowaniem przebiegu procesów finansowych i rachunkowych.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość nie mogą bać się matematyki – na tych studiach niezbędne będą zdolności matematyczne i analityczne. Dobrze, by interesowali się oni zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi. Studenci tego kierunku są zorganizowani i odporni na stres. Muszą umiejętnie podejmować istotne decyzje i poprawnie zarządzać działaniem zarówno własnym, jak i swojego zespołu. Współcześni finansiści powinni umiejętnie komunikować się nie tylko w języku polskim, ale i obcym. Przydatna także będzie dobra pamięć.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu:

 • zdolności matematyczne i analityczne
 • zainteresowanie zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi
 • dobra pamięć
 • zorganizowanie
 • odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • zarządzanie pracą własną oraz zespołową
 • komunikatywność, zdolności językowe

 

Wiedza i umiejętności:

Zdolności oraz specjalistyczna wiedza specjalistów dziedziny finanse i rachunkowość cenione są w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach czy organach administracji publicznej i prywatnej. Finansiści przygotowani są m.in. do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub nawiązania współpracy z międzynarodowymi korporacjami, instytucjami finansowymi czy biurami rachunkowymi.

 

Wiedza

W trakcie nauki przyszli finansiści starają się zrozumieć przyczyny i skutki występowania różnorodnych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Zyskują także wiedzę dotyczącą m.in.: zasad i procedur rachunkowości i sprawozdawczości finansowej czy przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby analizy finansowej i auditingu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Absolwenci tego kierunku odnajdują i analizują materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, a także różnych segmentów rynku finansowego i instrumentów finansowych w nich występujących. Dokonują trafnego opisu instytucji działających na rynku finansowym (np. banków komercyjnych lub inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, funduszów inwestycyjnych itp.). Studenci poznają polskie i unijne regulacje prawa bilansowego i podatkowego, a także poszczególne etapy procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych.
 

Wiedza, którą nabywają studenci finansów i rachunkowości:

 • znają sposób funkcjonowania instytucji finansowych i banków
 • rozumieją przyczyny i skutki występowania różnorodnych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowych
 • odnajdują i analizują materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości
 • opisują instytucje działające na rynku finansowym
 • znają i stosują polskie oraz unijne regulacje prawa bilansowego i podatkowego
 • znają procedury opodatkowania i ubezpieczeń społecznych
 • znają i stosują zasady i procedury rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • przygotowują informacje ekonomiczne na potrzeby analizy finansowej i auditingu

 


Umiejętności

Finansiści przygotowani są do identyfikacji, analizy i weryfikacji potrzeb biznesowych. Studenci tego kierunku prowadzą badania, oceniają i dokumentują modele biznesowe. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in. planowania strategii i rozwoju polityki biznesowej. Absolwenci tych studiów przygotowują budżet podmiotu gospodarczego i przeprowadzają poprawną kontrolę jego realizacji. Ponadto potrafią oni wyceniać inwestycje czy mierzyć rentowność i ryzyko jednostek gospodarczych, instytucji finansowych lub jednostek sektora publicznego.

Studenci finansów i rachunkowości przygotowują analizy i rekomendacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Uczą się tego, w jaki sposób kontrolować i oceniać poprawność formalną i merytoryczną systemu ewidencji i dokumentacji, a także jak prowadzić kompleksową obsługę klienta w procesie sprzedaży.
 

Umiejętności, które nabywają studenci finansów i rachunkowości:

 • identyfikują, analizują i weryfikują potrzeby biznesowe
 • prowadzą badania
 • oceniają i dokumentują modele biznesowe
 • planują strategie i rozwój polityki biznesowej
 • przygotowują budżet podmiotu gospodarczego i kontrolują proces jego realizacji
 • prawidłowo wyceniają inwestycje oraz ryzyko
 • przygotowują analizy i rekomendacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • kontrolują i oceniają poprawność formalną i merytoryczną systemu ewidencji i dokumentacji
 • prowadzą kompleksową obsługę klienta
Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie).

Studia I stopnia przygotowują studentów tego kierunku do pełnienia obowiązków finansisty przez 6 semestrów. W tym czasie studenci poznają podstawowe teorie oraz metody m.in. analizy finansowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą liczyć na uzyskanie dyplomu licencjata.

Finansowość i rachunkowość to nie prosta dziedzina – przyszli eksperci powinni zdobyć specjalistyczne kompetencje, które pozwolą im na rozwinięcie kariery zawodowej w jednym z zawodów związanych z finansami, bankowością lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

W tym celu licencjaci mogą udać się na studia II stopnia. Po 4 semestrach mają szansę zawalczyć o tytuł magistra.

Finanse i rachunkowość w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Absolwenci tego kierunku umiejętnie analizują wszelkie zjawiska ekonomiczno-gospodarcze – znają zasady rachunkowości i stosują prawo finansowe w praktyce. Finansiści redukują koszty w firmie i mądrze inwestują pieniądze.

Nic więc dziwnego w tym, że specjaliści finansów i rachunkowości cenieni są nie tylko w biurach rachunkowych czy biurach doradztwa podatkowego, ale także we wszelkich przedsiębiorstwach, departamentach planowania i budżetowania, a nawet w administracji publicznej i prywatnej.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość:

 • biura maklerskie
 • departamenty planowania i budżetowania
 • biura rachunkowe
 • biura doradztwa rachunkowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • administracja publiczna i prywatna
 • własna działalność gospodarcza

 

Zdolności obliczeniowe, a także znajomość specyfiki i potrzeb współczesnego rynku gospodarczego sprawiają, że absolwenci finansów i rachunkowości mogą aplikować na różnorodne stanowiska związane z zarządzaniem, analizowaniem lub kontrolą różnorodnych procesów ekonomiczno-gospodarczych.

 

Przykładowe stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci finansów i rachunkowości:

 • analityk biznesowy, finansowy, giełdowy, kredytowy itp.
 • biegły rewident
 • doradca ds. leasingu
 • doradca finansowy, inwestycyjny, podatkowy itp.
 • dyrektor finansowy
 • specjalista ds. rachunkowości podatkowej
 • księgowy
 • makler papierów wartościowych

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość?

Absolwenci Finansów i rachunkowości mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Najczęściej wybieranymi zawodami wśród absolwentów są zawody takie jak: księgowy, doradca finansowy, makler papierów wartościowych czy analityk finansowy. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają miesięcznie?

 

Księgowy

Odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych dokumentów. Do jego obowiązków zalicza się również przesyłanie do systemu księgowego danych, ich analizowanie i wyciągnie wniosków istotnych dla prowadzonej firmy. Księgowy pilnuje, aby wszystkie obowiązki podatkowe wobec Urzędu Skarbowego i innych instytucji zostały spełnione. Mediana zarobków wynosi około 4820 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca finansowy

Zajmuje się doradzaniem klientom przy wyborze usług finansowych, gromadzi i weryfikuje dokumentację, a także współpracuje z bankami. Do obowiązków doradcy finansowego należy także dbanie o kontakt z klientami. Mediana zarobków wynosi około 4810 zł brutto miesięcznie.

 

Makler papierów wartościowych

Do obowiązków maklera papierów wartościowych należą transakcje kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na zlecenia swoich klientów, rozliczanie operacji, przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków klientów. Mediana zarobków to 7600 zł brutto miesięcznie.

 

Analityk finansowy

Zajmuje się sporządzaniem analiz i raportów finansowych, tworzeniem arkuszy analitycznych oraz sporządzaniem terminowych raportów z dokonywanych analiz. Odpowiada również za ocenę projektów inwestycyjnych od strony finansowej, tworzenie prognoz ekonomicznych i ich weryfikację, a także analizę ryzyka ekonomicznego. Mediana zarobków wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

Pamiętaj, że podane kwoty są orientacyjne i mogą się różnić, na co wpływa wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków obcych, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenia mogą być zależne od danego województwa lub miasta.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publiczncyh: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5100 zł do 5960 zł za pierwszy rok studiów.

 

Finanse i rachunkowość studia we Wrocławiu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc na poszczególnych kierunkach. Przyjmowani są ci kandydaci, którzy zajęli odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Stacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest bezpłatna – za studia niestacjonarne z kolei należy zapłacić. Płatne są również studia oferowane przez znaczą większą część prywatnych szkół wyższych.

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – od 5400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 5960 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – od 5400 zł
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – od 5100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, a także listy rankingowe na poszczególnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują wszystkie najważniejsze informacje na temat rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać m.in.. liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji na studia.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać należy w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Kandydaci dostarczają komplety najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre uczelnie jednak dopuszczają możliwość doręczenia plików za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Komplety dokumentów rekrutacyjnych można zazwyczaj składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – terminy przeznaczone na dostarczenie plików są ustalane indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 14.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia ekonomiczne we Wrocławiu stanowią atrakcyjną propozycję dla wielu absolwentów szkół średnich. Mogą oni kształcić się w jednym z bardziej prestiżowych miast akademickich. Jednak rozpoczęcie studiów na kierunku takim jak finanse i rachunkowość powinno być wyjątkowo świadome, ponieważ nauka z nim związana jest bardzo intensywna. Zatem zastanów się, czy jesteś osobą, która:

 • nigdy nie miała problemów z nauką matematyki;
 • charakteryzuje się analitycznym myśleniem;
 • lubi twórczo rozwiązywać różnego rodzaju problemy logiczne;
 • interesuje się aktualnymi zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odnajdujesz się w tej krótkiej charakterystyce, to możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Jednak zanim znajdziesz się na liście osób przyjętych, to najpierw musisz przejść przez procedurę rekrutacyjną. Twoją jedyną bronią mogą być jak najlepsze wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości, zatem przygotuj się do niego bardzo dobrze.

W swoich planach maturalnych uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, język obcy nowożytni, WOS, czy geografia. Studia na tym kierunku są wyjątkowo ścisłe w znaczeniu ujęcia tej dyscypliny, więc już na poziomie rekrutacji oceniane są bardzo konkretne umiejętności kandydatów.

Zastanów się także, czy twoja wiedza pozwala ci na wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych osób. Najważniejszą nagrodą dla laureatów i finalistów takich olimpiad jest dostanie się na listę osób przyjętych na studia poza kolejnością. W przypadku finansów i rachunkowości rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej;
 • dowolną olimpiadę języka obcego itd.

 

Nie zapomnij także, by terminowo dokonać wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ jest to niezwykle ważne. Oprócz tego zorientuj się, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć w pierwszej kolejności. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych informacji, jednak na ogół są to podstawowe dokumenty takie jak: świadectwo maturalne, skany dowodu, czy zdjęcia do legitymacji studenckiej.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość we Wrocławiu?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to przede wszystkim czas intensywnej nauki.

Grzegorz, student drugiego roku, mówi:

Początkowo zajęcia z matematyki były dla mnie bardzo trudne, jednak każdy student tego kierunku musi się z nimi uporać. Dziś zaczynam rozumieć sens tej nauki. Bez niej byłoby mi ciężko zrozumieć cokolwiek innego. Jednak przy odrobinie determinacji wszystko można przetrwać i do tego lubić to, co się robi!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Wrocław studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu