Studia stacjonarne w Lublinie

Studia stacjonarne w Lublinie

Studia stacjonarne w Lublinie

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Lublinie

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Lublinie 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 218

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura informacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Biobiznes II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bussiness analytics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Economics II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia, jednolite stacjonarne
Graphic arts II stopnia stacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
Informatics I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interior design I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
It cyber security II stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Journalism and social communication I stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Nursing I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne
Philosophy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Portugalistyka II stopnia stacjonarne
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia stacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Romanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rusycystyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Społeczeństwo informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia stacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Technical physics I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne
Theology jednolite stacjonarne
Tourism management I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)