Filozofia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku filozofia

Odkryj kierunek filozofia w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Filozofia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filozofia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie filozofię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Filozofii KUL).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku filozofia przygotowują studentów zarówno do rozwijania umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, jak i do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych. W trakcie kształcenia studenci zdobędą również uporządkowaną, zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. logiki formalnej i pragmatycznej, epistemologii, ontologii, etyki czy estetyki.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, redakcjach, a także w różnego rodzaju instytucjach naukowych, kulturalnych, oświatowych i administracyjnych.

czytaj dalej wszystko o Filozofia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek FILOZOFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filozofia w Lublinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filozofia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filozofia w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku filozofia w Lublinie?

Studia na kierunku filozofia umożliwiają studentom poznanie miejsca i znaczenia filozofii w systemie nauk, a także jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej przyszli filozofie będą mieli okazję zaznajomić się z podstawową terminologią filozoficzną oraz zgłębić główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne. Dodatkowo dowiedzą się, w jaki sposób merytorycznie dyskutować na tematy filozoficzne. Będą też w stanie planować i organizować pracę indywidualną i zespołową także w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Co ważne, studenci zrozumieją rolę idei filozoficznych w powstawaniu i funkcjonowaniu zarówno dzieł jak i instytucji kultury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filozofia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku filozofia studenci będą mieli okazję zdobyć zdolności analityczne, krytycznej oceny czy spojrzenia na problem z różnych perspektyw, które są bardzo cenione w wielu branżach i dużych, międzynarodowych firmach. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, nauczą się zajmowania i uzasadniania stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych, a także zyskają umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi. Dodatkowo studenci poznają sposoby organizowania pracy własnej oraz zdobędą kompetencje przydatne na rynku doradztwa, np. w dziedzinie bioetyki czy tworzenia kodeksów etycznych dla firm.

 

Ile trwają studia na kierunku filozofia w Lublinie?

Studia na kierunku filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filozofia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filozofia w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku filozofia z powodzeniem będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych, agencjach reklamowych oraz wydawnictwach. Dodatkowo świetnie sprawdzisz się na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji, wdrożenia czy oceniania efektów pracy i szkolenia pracowników. Co więcej, zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na podjęcie pracy w sektorach publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (public relations), a także w działach personalnych i zarządzania kadrami (human resources).

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filozofia:

 • szkolnictwo,
 • wydawnictwa,
 • doradztwo,
 • instytucje kulturalne,
 • agencje reklamowe.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Lublin studia i stopnia

Filozofia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Lublin studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia