Ekonomia - Gdańsk

Ekonomia - Gdańsk

Ekonomia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

25.10.2022

Ekonomia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Ekonomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku ekonomia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Ekonomia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych i powiązań między nimi.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Ekonomia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji publicznej, bankach, działach finansowych przedsiębiorstw, na stanowiskach takich jak np. analityk finansowy czy doradca biznesowy.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Ekonomia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekonomia:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Ekonomia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku, adresowany przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarówno w wymiarze makro-, jak i mikroekonomicznym. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą również wiedzę m.in. o rodzajach podmiotów i organizacji publicznych oraz instytucji publicznych, a także o relacjach między nimi.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Ekonomia dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Ekonomia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli konkretnych podmiotów rynkowych oraz powiązań pomiędzy nimi. Studenci tego kierunku mogą również poznać metody i narzędzia, m.in. techniki statystyczne, które pozwalają opisywać podmioty gospodarcze i instytucje publiczne.

Kierunki studiów takie jak Ekonomia dają studentom także możliwość zdobycia umiejętności analizy procesów ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz rozwiązywania problemów makro- i mikroekonomicznych. Mogą też zdobyć wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, zarządzania kapitałem ludzkim czy prawa gospodarczego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Ekonomia: rynek pieniężny i kapitałowy, korporacje globalne, system emerytalny, polityka ekonomiczna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Studia na kierunku Ekonomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ekonomia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA

Studia na kierunku Ekonomia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach finansowych przedsiębiorstw różnych branż, działach zajmujących się sprzedażą i relacjami biznesowymi, logistyką, marketingiem lub kadrami. Mogą także znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, w doradztwie inwestycyjnym czy w sektorze bankowym.

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zajmować takie stanowiska jak np. analityk finansowy, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, przedstawiciel handlowy, analityk rynku czy agent ubezpieczeniowy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia:

 • działy finansowe przedsiębiorstw,
 • działy zajmujące się sprzedażą, relacjami biznesowymi, logistyką albo marketingiem,
 • działy HR przedsiębiorstw,
 • jednostki administracji publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • sektor bankowy,
 • analityk finansowy,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • przedstawiciel handlowy,
 • analityk rynku,
 • agent ubezpieczeniowy.

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty Wydziału Zarządzania UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/522e8-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • ul. Brzozowa 5/7, 93-101 Łódź https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFy2teXE1GkcRUVauYZRU7fE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/83312-wsb-studia-lodz.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Powsta%C5%84c%C3%B3w%20Wielkopolskich%205%2061-895%20Pozna%C5%84%20 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/c5b54-wsb-poznan.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3, 70-224 Szczecin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJnbyF40gJqkcRIk5QCQHjzdk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/868cd-wsb-szczecin.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d80b0-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku