Studia matematyczne Łódź

Studia matematyczne Łódź

Studia matematyczne Łódź

Największy wybór studiów

matematycznych w Łodzi

Odkryj kierunki matematyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia matematyczne w Łodzi | woj. łódzkie

Studia matematyczne w Łodzi to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia matematyczne Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia matematyczne w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia matematyczne w Łodzi

Studia matematyczne w Łodzi to propozycja kształcenia, dzięki której można pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu gałęzi współczesnej matematyki, jak również dowiedzieć się w jakich obszarach ma zastosowanie. Ponadto, studenci studiów matematycznych w Łodzi nabywają umiejętności w zakresie technik informatycznych, a także umiejętności sprawnego poruszania się po zagadnieniach prognozowania w biznesie, rynków finansowych, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Najpopularniejsze kierunki matematyczne w Łodzi: Matematyka, Matematyka stosowana.

Współczesne studia matematyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach matematycznych

Absolwenci studiów matematycznych odnajdują się w różnych zawodach. Pracują między innymi jako: nauczyciele, analitycy giełdowi, doradcy ubezpieczeniowi, analitycy kredytowi, analitycy baz danych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną matematyką wahają się od 3000 zł do 7800 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia matematyczne w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA MATEMATYCZNE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analiza danych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Matematyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Matematyka stosowana stacjonarne I stopnia, II stopnia
Mathematical methods in data analysis stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia matematyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki matematyczne:

ANALIZA DANYCH
MATEMATYKA

Politechnika Łódzka

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MATEMATYCZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia matematyczne w Łodzi

Studia matematyczne to nie lada wyzwanie, które wciąga bez pytania. Jak już zdacie bardzo dobrze matematykę, informatykę czy fizykę, to śmiało składajcie dokumenty rekrutacyjne.

Wysokie wyniki gwarantują dobre wieści o powodzeniu Waszych starań i możliwości spotkania z królową! Fizyka jest przedmiotem fakultatywnym, głównie pod uwagę brana jest matematyka i informatyka, bardzo duże znaczenie ma również język obcy, bez którego bodajże żadna specjalność Was nie wpuści!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W ŁODZI POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI MATEMATYCZNE W ŁODZI

STUDIA MATEMATYCZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia matematyczne w Łodzi

Algebra liniowa z geometrią analityczną nie jest Wam obca? A może lubujecie się w probabilistyce i statystyce, teoriach miar i całek oraz funkcji zespolonych? Jeśli takie pojęcia nie są Wam straszne to Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego czy Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej czekają na Wasze sprytne umysły!

Matematycy to królowie dryfujący wśród nauk, pojmując na czym polega życie tej jednej jedynej – królowej nauk. Matematyka to taka dziedzina wiedzy, która stwarza świat, ponoć wszystko jest matematyką i każdą rzecz, zjawisko można obliczyć, a jeśli tak się nie stanie – wtedy wszyscy mówią o cudzie i boskiej mocy – ale i na to mówi się, że po prostu potrzeba matematycznego geniusza, który rozgryzie zagadkę istnienia danych zjawisk.

Matematyka na Uniwersytecie cechuje się praktycznym podejściem, wykładowcy pokazują swoim studentom, gdzie mogą znaleźć dla siebie miejsce, posiadając szeroką wiedzę z tego zakresu. Na Wydziale możecie podjąć studia analizy danych, które to przygotują Was do pracy w branży finansowej i bankowej – tu nauczycie się nawet podstaw programowania i przygotowywania specjalistycznych arkuszy obliczeniowych.

Po studiach matematycznych żadne algorytmy nie będą Wam straszne, a rachunki prawdopodobieństwa będziecie wykonywać w trakcie jazdy samochodem, a to z pewnością przełoży się na Wasz sukces zawodowy po ukończonych studiach matematycznych w Łodzi.

 

Studia matematyczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia matematyczne w Łodzi możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na pierwszym i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy lata i kończą się egzaminem, który umożliwi Ci posługiwanie się tytułem licencjata.

Studia drugiego stopnia rozwijają zagadnienia zgłębiane na studiach pierwszego stopnia. Są to studia magisterskie trwające dwa lata. Dla ciekawskich i tych żądnych wiedzy uczelnie przygotowały studia doktorskie i studia podyplomowe. Kierunki podyplomowe rozwijają najbardziej interesujące studentów zagadnienia. Kształcenie na nich trwa od dwóch do trzech semestrów i odbywa się w formie niestacjonarnej.

Poszczególne kierunki matematyczne możesz realizować dziennie (stacjonarnie), czyli od poniedziałku do piątku, bądź zaocznie (niestacjonarnie), to znaczy w weekendy. Wybór trybu kształcenia związany jest z potrzebami studentów, którzy niejednokrotnie starają się połączyć życie osobiste i naukowe z zawodowym.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

 

Kierunki studiów matematycznych w Łodzi

 

Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie kierunki matematyczne takie jak matematyka, matematyka stosowana czy analiza danych. Kształcenie na nich odbywa się stacjonarnie lub niestacjonarnie w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Możesz także wybrać szereg kierunków podyplomowych, które pozwolą Ci zdobyć dodatkowe umiejętności odnoszące się do nauczania matematyki czy szczegółowego zajmowania się analityką matematyczną. Właśnie dlatego nie brakuje takich propozycji jak: nauczanie matematyki w szkole, matematyka w szkole podstawowej, matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, analiza danych i data mining.

 

Dodatkowe kształcenie w ramach studiów matematycznych to dla Ciebie okazja, by sprecyzować to, czym chcesz zajmować się w życiu zawodowym. Jeśli chcesz uczyć matematyki, poszczególne placówki zagwarantują Ci szkolenie pedagogiczne, jeśli zaś pragniesz pracować w gronie matematyków i statystyków, możesz rozpocząć działalność naukowo-badawczą bądź analityczną.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów matematycznych:

 

 • analiza danych
 • matematyka
 • matematyka stosowana
 • finanse i rachunkowość
 • mechatronika

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

 

Gdzie studiować kierunki matematyczne w Łodzi?

 

Studia matematyczne możesz realizować na dwóch najpopularniejszych i największych uczelniach w Łodzi, to znaczy na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej. Wydziały Matematyki i Informatyki poszczególnych placówek edukacyjnych działają bardzo prężnie naukowo i praktycznie. Uczelnie dbają o wysoką jakość kształcenia, którą można osiągnąć dzięki nowatorskim programom studiów i kadrze praktyków, bardzo chętnie dzielącej się opinią i doświadczeniem.

 

Musisz sprecyzować, czym chcesz zajmować się w przyszłości. Matematykę stosowaną, modelowanie matematyczne czy matematyczne metody analizy danych biznesowych z pewnością znajdziesz na Politechnice. Uniwersytet z kolei umożliwi Ci zajmowanie się analizą finansową, matematyką finansową i aktuarialną, a także matematyków teoretyczną i ogólną.

 

Nowoczesne pracownie komputerowe i sale laboratoryjne, a także szereg ciekawych wykładów umożliwi Ci zdobycie gruntownej wiedzy, niezwykle cennej w rzeczywistości nie tylko badawczej, ale i w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki matematyczne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

 

Jak wybrać studia matematyczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Studia matematyczne to tak naprawdę bardzo dużo teoretycznej podstawy, którą można w sposób praktyczny wykorzystać w trakcie rozwiązywania różnego typu problemów. Zazwyczaj nie zastanawiamy się, ile z naszych codziennych działań ma podłoże matematyczne.

 

Pracujemy na komputerach, wykorzystujemy telefony, korzystamy z różnego rodzaju technologicznego sprzętu, który przecież w dużej mierze opiera się na obliczeniach. Pamiętaj, że nawet finanse i rachunkowość bądź mechatronika należą do grupy kierunków matematycznych, a jak dobrze wiemy, kierunki te budowane są na liczbach.

 

Abiturienci studiów matematycznych zatrudniani są w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, w ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe). Mogą zajmować się matematyką ogólną i finansową, co oznacza, że pracują w zakresie matematyki bankowej, inwestycji finansowych (analiza portfelowa, analiza techniczna), oceny ryzyka inwestycyjnego.

 

Zatrudniani są jako analitycy giełdowi, analitycy kredytowi, doradcy emerytalni, analitycy baz danych, analitycy ubezpieczeniowi, doradcy ubezpieczeniowi, pracownicy instytucji finansowych.

 

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • aktuariusz
 • quant
 • analityk ryzyka
 • analityk finansowy
 • analityk danych
 • statystyk
 • analityk bankowy
 • programista
 • nauczyciel matematyki
 • badacz-naukowiec

 

Wybrać odpowiedni kierunek studiów nie jest łatwo. Studia matematyczne, podobnie jak te fizyczne, cieszą się dużym powodzeniem wśród osób, które celebrują nauki ścisłe i chcą zdobyć jak najwięcej wiedzy w tym zakresie.

 

Warto weryfikować zmiany na rynku pracy, ponieważ to współcześni pracodawcy są wyznacznikami opłacalnego kształcenia. Możesz być jednak pewien/pewna, że dla osób, które mają wykształcenie matematyczne, ofert nie brakuje.

 

Współczesne uczelnie podchodzą do edukacji w sposób interdyscyplinarny. Oznacza to, że treści ważne dla różnych kierunków są niejako ze sobą zespalane. Właśnie dlatego z powodzeniem możesz zajmować się programowaniem, finansami, rachunkowością, a nawet zarządzaniem. Niezależnie od tego, co będziesz studiować, ważne jest, abyś czuł/a się w tym dobra. Największy sukces osiągają osoby pewne swych umiejętności.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Zdania odnoszące się do najlepszego ośrodka akademickiego w Łodzi są podzielone. Jedni są zwolennikami praktycznego kształcenia na politechnice, inni wolą teoretyczne podejście uniwersyteckie. Studia matematyczne są prowadzone zróżnicowanie i mają w swojej ofercie różnorodne kierunki i specjalizacje.
Najważniejszy powinien być fakt, że zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnika Łódzka cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Jest to spowodowane faktem, że władze uczelni dbają o dobór wyspecjalizowanej kadry akademickiej, odpowiednio dobierają wszelkie programy stażowe, a także troszczą się o nowoczesne wyposażenie pracowni naukowych i komputerowych.
Wybór odpowiedniej placówki może być uwarunkowany kierunkiem studiów, ponieważ nie każde kształcenie znajdziesz na każdej uczelni. O ile Politechnika umożliwi Ci studiowanie matematyki stosowanej, Uniwersytet zaproponuje Ci matematykę teoretyczną. Przed podjęciem decyzji możesz zapoznać się z opinią obecnych studentów bądź abiturientów poszczególnych kierunków matematycznych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia matematyczne w Łodzi?

Dobrze jest studiować kierunki matematyczne w Łodzi. Uczelnie organizują różnego rodzaju wydarzenia i konkursy matematyczne, które zachęcają maturzystów i studentów do sprawdzania swoich sił w szeregach armii królowej nauk. Dzień liczby Pi na Politechnice Łódzkiej to zawsze duże wydarzenie, obfitujące w warsztaty, wykłady i pokazy kół naukowych.

 

Młodzież szkolna i studenci mają wtedy okazję zapoznać się z wynalazkami starszych kolegów, biorą udział w wybuchowych doświadczeniach i zapoznają się z nowoczesnymi technologiami. Całość wieńczona jest biciem rekordu Guinnessa w zakresie najdłuższego rozwinięcia liczby Pi złożonego z osób.

 

Wydarzeń matematycznych jest oczywiście dużo więcej. Uczelnie w Łodzi zachęcają swoich podpieczonych do inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Nie brakuje kół naukowych, konferencji naukowych, pomysłów na granty badawcze i doktoraty. Studenci mają również okazję brać udział w wymianach krajowych i zagranicznych, które zdecydowanie poszerzają naukową przygodę o nowe doświadczenia badawcze i kulturowe.

 

Łódź jest miastem otwartym i bardzo chętnie przyjmuje różnego rodzaju osoby do grona młodych naukowców i biznesmenów. Władze uczelni w porozumieniu z władzami miasta organizują targi pracy i tworzą biuro karier, które ułatwia start absolwentom, wkraczającym w dorosłe życie. Różnorodne oferty stażowe i propozycje praktyk to idealna okazja, by zweryfikować, czy to, co studiujemy, jest rzeczywiście tym, czym chcemy zajmować się w życiu zawodowym.

 

Młodzi w Łodzi nie mogą narzekać na nudę. Miasto dba o rozwój kulturowy i sportowy, ale także organizuje różnego rodzaju imprezy masowe, sprawiające, że studenckie lata staną się niezapomniane. Kiedy, jak nie w trakcie zdobywania wyższego kształcenia, powinieneś/powinnaś poznawać nowych ludzi i zdobywać kluczowe dla kariery zawodowej kontakty? Studia matematyczne pozwolą Ci uzyskać gruntowne wykształcenie i niezbędne do pracy kompetencje, a kompleksowy charakter prowadzonych zajęć umożliwi Ci rozwinięcie dotąd nieznanych umiejętności.

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach matematycznych w Łodzi

Kończąc specjalizację nauczycielską sprawa jest jasna i oczywista – będziecie pracować w szkole, w świetlicy, czy prowadząc prywatne zajęcia. Jeśli tylko czujecie powołanie i macie sporą dawkę cierpliwości do dzieci, to jak najbardziej polecamy ukończenie tej specjalizacji. Jednak jeśli matematyka to dla Was nie tylko wciąż przypominane wzory rodem z programów nauczania, to polecamy przyjrzeć się pozostałym specjalnościom, opracowanym przez Politechnikę, jak i Uniwersytet, we współpracy z przedsiębiorcami.

Analitycy danych to stosunkowo nowi absolwenci – kierunek ten powstał w wyniku zapotrzebowania rynku pracy, po tych studiach znajdziecie zatrudnienie w instytucjach finansowych, administracji publicznej, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych, ośrodkach badania opinii publicznej. Również analityków danych cenią firmy z branży IT oraz duże zakłady produkcyjne. Możecie ubiegać się o stanowisko eksperta ds. eksploracji danych czy też specjalisty analizy i rozwoju rynku.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom staniecie się specjalistami do spraw rozwoju biznesu. Po specjalności aktuarialnej sprawa jest dość oczywista – firmy ubezpieczeniowe i banki czekają na absolwentów, którzy posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem, mogą uchronić niejedną firmę czy osobę przed upadkiem. Aktuariusze znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych, w których to parają się udzielaniem porad w zakresie podejmowana decyzji finansowych.

Wciąż w Polsce jest bardzo mało specjalistów tego typu, dlatego jest to zawód bardzo dobrze opłacany. Jeśli jednak ktoś z Was czuje, że zgłębianie tajemnic królowej nauk da mu w życiu szczęście, to kończąc kierunki takie jak matematyka teoretyczna, czy ogólna, na których spotkania ze specjalistycznymi technikami obliczeniowymi to codzienność, absolwent ma możliwość rozpoczęcia kariery szalonego naukowca, to również mocno doceniany kierunek, dzięki któremu świat tak prężnie się rozwija. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA MATEMATYCZNE

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studia na kierunku matematyka – koniecznie zapoznajcie się ze specjalnościami, jakie oferuje wydział, to ich ukończenie ma niezaprzeczalny wpływ na Wasze losy po studiach:

dowiedz się więcej>

 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA STUDIA MATEMATYCZNE

Politechnika Łódzka również łączy studia matematyczne z informatycznymi, są one bowiem nierozerwalną nicią zszyte – wzajemnie się przenikają, co ma pozytywne skutki dla absolwentów studiów matematycznych, mogą oni szukać pracy w podobnych branżach, kierunki jakie oferuje Instytut Matematyki i Informatyki to:

dowiedz się więcej>

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)