Dodaj do ulubionych

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

W trakcie studiów na kierunku towaroznawstwo spożywcze studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, rolniczych czy biotechnologicznych. Co więcej rozwiną kompetencje z zakresu zarządzania, produkcji oraz marketingu.

Po ukończeniu powyższych studiów można związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Obecnie niemal każdy maturzysta decyduje się kontynuować naukę na uczelni wyższej. Dlatego też kandydaci na kierunek towaroznawstwo spożywcze, aby zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie rekrutacji powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • biologia/chemia/geografia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Towaroznawstwo spożywcze stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku towaroznawstwo spożywcze

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku towaroznawstwo spożywcze

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Program nauczania na kierunku towaroznawstwo spożywcze oscyluje wokół nauk biologicznych, przyrodniczych i chemicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i wykształcenie, które otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia ( inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek towaroznawstwo spożywcze zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, biologicznych, rolniczych oraz chemicznych. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z biotechnologią, biochemią, bezpieczeństwem żywności oraz z ochroną środowiska.

Jako że studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się oceny jakości produktów rolno-spożywczych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób nadzorować produkcję żywności oraz zarządzać jakością.

Studenci poznają również zasady podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Integralną część studiów będą stanowić 4 tygodniowe praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe. W planie zajęć znajdzie się również lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse absolwentów na karierę w środowisku międzynarodowych.

 

3. Gdzie studiować Towaroznawstwo spożywcze

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Towaroznawstwo spożywcze:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Absolwenci kierunku towaroznawstwo spożywcze nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz usługowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Po ukończeniu studiów można podjąć prace w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku towaroznawstwo spożywcze:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa usługowe
 • laboratoria chemiczne
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Żywienie i żywność

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

Komentarze (0)