TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

W trakcie studiów na kierunku towaroznawstwo spożywcze studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych, rolniczych czy biotechnologicznych. Co więcej rozwiną kompetencje z zakresu zarządzania, produkcji oraz marketingu.

Po ukończeniu powyższych studiów można związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Obecnie niemal każdy maturzysta decyduje się kontynuować naukę na uczelni wyższej. Dlatego też kandydaci na kierunek towaroznawstwo spożywcze, aby zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie rekrutacji powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • biologia/chemia/geografia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Towaroznawstwo spożywcze stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku towaroznawstwo spożywcze

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku towaroznawstwo spożywcze

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Żywienie i żywność

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Program nauczania na kierunku towaroznawstwo spożywcze oscyluje wokół nauk biologicznych, przyrodniczych i chemicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i wykształcenie, które otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia ( inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek towaroznawstwo spożywcze zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, biologicznych, rolniczych oraz chemicznych. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z biotechnologią, biochemią, bezpieczeństwem żywności oraz z ochroną środowiska.

Jako że studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się oceny jakości produktów rolno-spożywczych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób nadzorować produkcję żywności oraz zarządzać jakością.

Studenci poznają również zasady podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Integralną część studiów będą stanowić 4 tygodniowe praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe. W planie zajęć znajdzie się również lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse absolwentów na karierę w środowisku międzynarodowych.

 

3. Gdzie studiować Towaroznawstwo spożywcze

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Towaroznawstwo spożywcze:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Studia na kierunku towaroznawstwo spożywcze trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku towaroznawstwo spożywcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek towaroznawstwo spożywcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku towaroznawstwo spożywcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek towaroznawstwo spożywcze na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE?

Absolwenci kierunku towaroznawstwo spożywcze nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz usługowymi. Równie ciekawą opcją może być praca w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Po ukończeniu studiów można podjąć prace w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku towaroznawstwo spożywcze:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa usługowe
 • laboratoria chemiczne
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

Komentarze (0)