CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII

CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII

Dodaj do ulubionych

CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia – nauczyciel chemii to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku chemia – nauczyciel chemii będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami ścisłymi, przede wszystkim z chemią i matematyką, przyrodniczymi i pedagogicznymi. Studenci zyskają także kompleksowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z chemii oraz przyrody w szkołach podstawowych. Tym samym poznają zasady wykorzystywania metod dydaktycznych w pracy nauczyciela.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych, ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach chemicznych, czy w placówkach zajmujących się ekologią i ochroną przyrody.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Ze względu na duże zainteresowanie studiami licencjackimi na kierunku chemia – nauczyciel chemii kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na

studia na kierunku chemia – nauczyciel chemii to:

 • chemia

 • matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Chemia - nauczyciel chemii stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia - nauczyciel chemii

CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII STUDIA I STOPNIA

POPULARNE MIASTA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia - nauczyciel chemii

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII?

Studia na kierunku chemia – nauczyciel chemii realizują program, którego założeniem jest przekazanie studentom wiedzy i narzędzi potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela chemii i przyrody w szkołach podstawowych. Został on zaprojektowany, w taki sposób, aby poruszyć jak najwięcej kwestii związanych ze specyfiką pracy nauczyciela. Co więcej, studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji, dopasowanej do ich zainteresowań i planów zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia – nauczyciel chemii możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek chemia – nauczyciel chemii będą mieli możliwość rozwijania wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. W ramach kształcenia skupią się na podnoszeniu swoich kwalifikacji z obszaru chemii, ochrony środowiska, ekologii i szeroko pojętych zagadnień przyrodniczych. Ponadto zyskają wszechstronne przygotowanie pedagogiczne, które wykorzystają podczas pracy w placówkach oświatowych.

Program nauczania zakłada realizację treści związanych z dydaktyką i metodyką nauczania, dzięki czemu studenci dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych metod nauczania. Co więcej, poznają zasady gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z chemii i nauk przyrodniczych. Studia przygotowują również do obsługi aparatury chemicznej oraz prowadzenia badań naukowych w terenie. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonej do tego szkole podstawowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII?

Studia na kierunku chemia – nauczyciel chemii będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII?

Dla absolwentów studiów na kierunku chemia – nauczyciel chemii otwiera się wiele zawodowych drzwi. Przede wszystkim, studenci zostaną przygotowani do pracy w szkołach podstawowych w zawodzie nauczyciela chemii i przyrody. Jednak równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczo-naukowymi, placówkami zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska, czy laboratoriami chemicznymi, w których absolwenci z powodzeniem wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia – nauczyciel chemii:

 • nauczyciel chemii lub przyrody w szkołach podstawowych

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • placówki zajmujące się ekologią i ochroną środowiska

 • laboratoria chemiczne

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII

Komentarze (0)

POPULARNE

studia

matura 2021

 

 

CIEKAWE

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia