Grafika - Kraków
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Grafika studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Grafika w Krakowie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku grafika w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Krakowie rozpocznie się 31 maja 2023 r. i potrwa do 9 lipca 2023 r. | Grafika Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie grafikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychAkademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ASP), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (PK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Grafika to kierunek, który pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki czy filozofii. Przyszli graficy nabywają umiejętności warsztatowe i artystyczne z grafiki oraz pokrewnych dziedzin, dzięki czemu mogą oni podejmować twórczość własną lub współpracę z innymi artystami.
Utalentowani absolwenci grafiki mogą swoje zdolności wykorzystać w zawodach kreacyjnych, które związane są np. z tworzeniem ilustracji i komiksów, storyboardingiem, fotografią, rysunkiem czy filmem animowanym.
Wśród krakowskich uczelni publicznych grafika znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (10 osób na miejsce) oraz na Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie (ponad 400 zgłoszeń - 15 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku grafika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku grafika w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci tego kierunku biorą aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielny artysta grafik. Doświadczeni specjaliści mogą m.in. realizować wystawy indywidualne czy uczestniczyć w wystawach zbiorowych i konkursach. Graficy mogą szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach czy studiach projektowych.

czytaj dalej wszystko o Grafika - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Informatyka i ekonometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kierunek grafika w Krakowie muszą wykazać się nie tylko odpowiednimi wynikami egzaminów maturalnych, ale także zdolnościami artystycznymi. Przyszli studenci powinni popracować nad swoim portfolio i przygotować się do egzaminu teoretycznego.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studenci grafiki na krakowskich uczelniach mogą liczyć na wiele możliwości rozwoju. Poza tradycyjnymi technikami związanymi z tworzeniem podstawowej grafiki zapoznają się oni także z tajnikami m.in. fotografii, filmu animowanego, komiksu, wszelkich form rysunku czy malarstwa. Przyszli graficy zyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia twórczych działań w zakresie projektowania grafiki z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych narzędzi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na grafika w Krakowie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich), lub studiów jednolitych magisterskich.

Studia I stopnia na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki. Niektórzy studenci swoje kompetencje mogą rozwijać przez 5 lat podczas studiów jednolitych magisterskich.
Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku tylko w trybie stacjonarnym.


 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Ten tryb może utrudnić lub nawet uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studenci stacjonarni mają szansę rozwijać się pod okiem doświadczonych specjalistów. W trakcie zajęć uczestnicy częściej pracują w grupach i realizują zespołowe projekty. Studia stacjonarne to także doskonała okazja do aktywnego udziału w życiu uczelnianym – studenci mogą dołączać do kół naukowych i organizacji studenckich, a także sprawdzać swoje zdolności w konkursach akademickich.

Stacjonarna nauka może znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie. Tryb ten skierowany jest zatem do tych studentów, którzy chcą w szczególności uzyskać wykształcenie wyższe.
 

 

Program studiów i przedmioty

Grafika to kierunek, który kompleksowo przygotowuje młodych artystów do podjęcia samodzielnej pracy twórczej na różnorodnych płaszczyznach. Program tych studiów przewiduje liczne zajęcia poświęcone najbardziej znanym dziedzinom pokrewnym grafice. Studenci rozwijają swoje zdolności oraz wiedzę w zakresie m.in.: malarstwa, rysunku, projektowania, komiksu, fotografii, animacji czy gier komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Część przedmiotów na kierunku grafika pozwala studentom nie tylko poznać techniki oraz narzędzia stosowane w środowisku artystycznym, ale także funkcje sztuki oraz możliwe sposoby jej dystrybucji. Dzięki temu absolwenci grafiki bez problemu odnajdują się zarówno w tradycyjnych, jak i cyfrowych środowiskach artystycznych.

 

Oznacza to, że studenci będą uczestniczyć w takich zajęciach i wykładach jak:

 • historia i teoria sztuki;
 • historia projektowania graficznego;
 • liternictwo i typografia;
 • podstawy grafiki warsztatowej;
 • filozofia sztuki;
 • czy autopromocja i marketing sztuki.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na grafikę muszą być przede wszystkim kreatywni i twórczy. Ważne jest to, by przyszli graficy wykazywali się odwagą i pewnością siebie, a przy tym innowacyjnością. Studenci tego kierunku powinni mieć wyczucie estetyczne oraz zdolności artystyczne. Graficy muszą umiejętnie pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Kandydaci na te studia powinni być zorganizowani, bardzo ważne jest też to, by wywiązywali się oni z ustalonych terminów realizacji zleceń.

Grafika wymaga od studentów otwartości, wrażliwości i zdolności do obserwacji środowiska. Mile widziane jest to, by kandydaci na ten kierunek mieli styczność z niektórymi dziedzinami pokrewnymi grafice i umiejętnie wykorzystywali narzędzia cyfrowe.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek grafika w Krakowie:

 • kreatywność, twórczość
 • odwaga, pewność siebie
 • innowacyjność
 • wyczucie estetyczne, zdolności artystyczne
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • zorganizowanie, terminowość
 • otwartość, wrażliwość
 • zdolność do obserwacji środowiska
 • znajomość podstawowych narzędzi cyfrowych stosowanych w grafice oraz dziedzinach pokrewnych

 

Wiedza i umiejętności:

Studenci grafiki rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych dziedzin artystycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wykształceni artyści kształtują swoje zdolności kreacyjne oraz sprawność warsztatową.

 

Wiedza

Studenci grafiki uczą się tego, w jaki sposób wnikliwie obserwować i analizować ich najbliższe otoczenie. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne narzędzia oraz media, które służą rozpowszechnianiu sztuki i kreacji artystycznej. Przyszli graficy poznają bogate tradycje i poszukują inspiracji w istniejących już dziełach. Mają oni okazję zbadać liczne typy graficznych technik analogowych, a także procedury techniczne stosowane w środowisku artystycznym.

Grafika pozwala studentom zrozumieć, czym jest graficzne myślenie oraz na czym polegają wydawnicze i reklamowe aspekty współczesnej grafiki. Absolwenci tego kierunku wiedzą, czym jest identyfikacja wizualna, na czym polega projektowanie fotonów, a także jak funkcjonują wydawnictwa drukowane oraz wirtualna przestrzeń artystyczna.

 

Wiedza, którą nabywają studenci grafiki:

 • wnikliwie obserwują i analizują otoczenie
 • znają narzędzia oraz media służące rozpowszechnianiu sztuki i kreacji artystycznej
 • znają tradycje artystyczne, poszukują inspiracji w różnorodnych formach
 • wykorzystują różnorodne techniki i procedury w działaniach twórczych
 • wiedzą, czym jest graficzne myślenie
 • wiedzą, na czym polegają wydawnicze i reklamowe aspekty grafiki
 • wiedzą, czym jest identyfikacja wizualna
 • znają proces projektowania fotonów
 • rozumieją funkcjonowanie wydawnictw drukowanych oraz wirtualnej przestrzeni artystycznej

 


Umiejętności

Studenci kierunku grafika szkolą się w zakresie różnorodnych dziedzin artystycznych – w tym m.in. rysunku, malarstwa, wizualnej narracji czy komiksu. Absolwenci tych studiów stosują techniki charakterystyczne dla pokrewnych grafice dziedzin i umiejętnie łączą różnorodne style. Studenci poznają podstawowe typy druku (np. drzeworyt, linoryt, sucha igła, akwatinta, sitodruk itp.), a także rozwijają swoje zdolności twórcze.

Graficy kształceni są w zakresie m.in. tworzenia unikatowych książek artystycznych czy projektowania indywidualnych i grupowych wystaw. Studenci zdobywają umiejętności związane także z fotografią – poznają jej funkcje i wykorzystują różne jej rodzaje w praktyce. Ponadto uczestnicy zajęć uczą się tworzenia filmów animowanych oraz grafik gier komputerowych.

 

Umiejętności, które nabywają studenci grafiki:

 • mają praktyczne zdolności z zakresu m.in. rysunku, malarstwa, wizualnej narracji, komiksu
 • stosują różnorodne techniki i narzędzia artystyczne
 • wykorzystują liczne typy druku
 • tworzą indywidualne prace artystyczne
 • łączą różne style artystyczne zgodnie z zasadami etyki
 • tworzą unikatowe książki artystyczne
 • projektują indywidualne i grupowe wystawy
 • wykorzystują różne rodzaje fotografii
 • tworzą filmy animowane i grafiki gier komputerowych

 

Ile trwają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia I stopnia na kierunku grafika w Krakowie trwają 3 lata (studia licencjackie). Studia II stopnia trwają 2 lata (studia magisterskie). Krakowskie uczelnie oferują także możliwość studiowania na studiach jednolitych magisterskich, które trwają 5 lat.

W trakcie studiów I stopnia studenci grafiki poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne, które pozwolą im zrozumieć funkcję sztuki we współczesnym świecie, a także nowoczesne techniki artystyczne. Absolwenci studiów I stopnia działają twórczo i umiejętnie wykorzystują wykształcone zdolności praktyczne w różnorodnych zawodach artystycznych. Po 6 semestrach nauki mogą oni zawalczyć o dyplom licencjata.

II stopnień studiów pozwala studentom rozwinąć nabyte wcześniej kompetencje artystyczne w kierunku określonych dziedzin graficznych. Przez 4 semestry studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu m.in. sztuk pięknych oraz wykorzystania grafiki w różnorodnych środowiskach zawodowych, a także zdobywają cenne doświadczenie praktyczne. Absolwenci studiów II stopnia mogą otrzymać tytuł magistra.

Niektórzy studenci decydują się na studiowanie grafiki na studiach jednolitych magisterskich. Studia te trwają 10 semestrów – dokładnie tyle, ile powinny trwać studia I stopnia oraz studia II stopnia razem. W tym czasie studenci jednocześnie rozwijają swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Grafika w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku grafika w Krakowie?

Interdyscyplinarna wiedza absolwentów grafiki pozwala im nabyć zdolności praktyczne z zakresu nie tylko tradycyjnej grafiki, ale i wielu dziedzin pokrewnych. Studia na tym kierunku przygotowują przyszłych artystów do podjęcia twórczości własnej oraz pracy w zespole.

Absolwenci grafiki posługują się zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym. Wykształceni artyści biorą aktywny udział w życiu środowiska artystycznego jako samodzielni graficy – mogą oni realizować wystawy indywidualne, uczestniczyć w wystawach zbiorowych czy konkursach.

 

 Absolwenci krakowskich uczelni mogą ubiegać się o zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • agencje reklamowe i marketingowe;
 • biura projektowe;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • wydawnictwa i redakcje prasowe;
 • różnego rodzaju ośrodki kulturalne.

 

Graficy cenieni są m.in. w: instytucjach kultury, wydawnictwach, studiach projektowych. Zawód ten cieszy się zainteresowaniem także w branżach komputerowych czy przy produkcjach filmów animowanych. Samodzielni artyści mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku grafika w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jako specjalność na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunku grafika, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje 27 miejsc (studia jednolite), a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 38 miejsc (studia I stopnia) w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Grafika studia w Krakowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Grafika studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydział Grafiki) stacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Grafiki i Wzornictwa) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika w Krakowie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika w Krakowie?

Jeżeli rozważasz studia artysytczne w Krakowie na kierunku grafika, to zapewne masz świadomość, że nie są to studia, na których będą mogli się kształcić wszyscy absolwenci szkół średnich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, musisz już dziś odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy dysponujesz rozbudowanym talentem plastycznym?
 • Czy twoja wiedza o sztuce nie ogranicza się tylko do minimum?
 • Czy charakteryzuje cię kreatywność i nieszablonowość myślenia?
 • Czy marzysz o tym, by dzięki swoim pracom mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to oznacza to, że śmiało możesz pomyśleć o studiach na kierunku grafika.

 

Program studiów i przedmioty

Jednak same pozytywne odpowiedzi nie wystarczą, by znaleźć się na listach osób przyjętych. Już dzisiaj powinieneś zacząć przygotowania do rozbudowanej procedury rekrutacyjnej, która cię czeka. Oczywiście podstawą jest zdana matura, jednak w przypadku kierunków artystycznych nie ma ona aż tak istotnego znaczenia. Liczy się tylko to, że została zdana. Warto byś jednak pomyślał, czy są jakieś przedmioty, które później pomogą ci przejść drogę przez sprawdzian wstępny. Może byłaby to na przykład historia sztuki?
Procedura rekrutacyjna na kierunek grafika w Krakowie ma charakter trzyetapowego egzaminu wstępnego:

 • pierwszy etap obejmuje prezentację prac przygotowanych samodzielnie przez kandydata, przedstawia on swoje portfolio, w którym znajdują się różnego rodzaju dokonania artystyczne;
 • drugi etap ma formę egzaminu praktycznego, podczas którego kandydaci wykonują konkretne zadania związane z rysunkiem, malarstwem, czy kompozycją;
 • trzeci etap to czas sprawdzenia wiedzy teoretycznej z zakresu sztuki i kultury.

Tylko uzyskanie pozytywnych wyników na każdym z tych etapów może sprawić, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Ostatni element, o którym należy wspomnieć to terminowy czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

GRAFIKA - ważne informacje

grafika studia

grafika studia online

studia artystyczne w Krakowie

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika w Krakowie?

Studia na kierunku grafika muszą wiązać się przede wszystkim z pasją.

Adam, student grafiki, mówi:

Odkąd tylko pamiętam, nie mogłem rozstać się z kartką i ołówkiem. Z pozoru niewinne ołówki zaczęły przekształcać się w coraz to bardziej odważne projekty. Studia na tym kierunku dają mi wszystko to, czego potrzebuję do pełni rozwoju!

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Kraków studia stacjonarne

Kierunki artystyczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki artystyczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu