Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Fizjoterapia - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Fizjoterapia studia Katowice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Dobrym fizjoterapeutom niejednokrotnie przypisuje się nadprzyrodzone moce, ponieważ potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o ludzkie ciało i jego sprawność. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się przywracaniem sprawności osobom, u których z różnych przyczyn została ona zaburzona. Fizjoterapeuci sprawność tę rozwijają i utrzymują, a także pomagają zachować jej poprawne funkcjonowanie w całym okresie życia.
Kandydaci na studia w Katowicach na kierunku fizjoterapia muszą być nastawieni na ogrom wiedzy z zakresu nauk medycznych. Powinny być to osoby odznaczające się cierpliwością, odpowiedzialnością i empatią, a także nastawione na kontakt fizyczny i psychiczny z przyszłymi pacjentami. Umiejętności interpersonalne mogą okazać się niezbędne w zawodzie fizjoterapeuty. Jeśli posiadasz te cechy, zastanów się, czy nie jest to kierunek właśnie dla Ciebie!
 

Program studiów i gdzie studiować

Program studiów dla kierunku fizjoterapia w Katowicach nastawiony jest na gruntowną wiedzę z zakresu nauk biologiczno-chemicznych. Nie zabraknie wiadomości medycznych, a w siatce programowej odnaleźć możemy takie przedmioty jak: anatomia, biochemia, biofizyka, genetyka, fizjologia, demografia i epidemiologia, psychologia, socjologia i wiele innych. Gruntowna wiedza nakierowana jest nie tylko na wiadomości z zakresu medycyny, ale ma służyć także lepszej komunikacji z przyszłymi pacjentami.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku fizjoterapia można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Jest niezwykle popularny i renomowany kierunek studiów, dlatego wiele uczelni w Katowicach zdecydowało się na to, by mieć go w swojej ofercie.
 

Praca po studiach

Kierunek fizjoterapia w Katowicach uchodzi za jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin medycyny. Pomoc prozdrowotna i profilaktyczna nieustannie wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu fizjoterapii. Z tego powodu absolwenci studiów fizjoterapeutycznych w Katowicach mogą spodziewać się wielu ofert pracy i stabilnego zatrudnienia.
Abiturienci pracują w szpitalach, prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach Wellness&SPA, zakładach opieki zdrowotnej, a także ośrodkach sportowych. Wielu studentów wybiera firmy zajmujące się sprzętem rehabilitacyjnym, instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych. Pod uwagę można wziąć także instytucje państwowe i samorządowe działające w zakresie fizjoterapii i ochrony zdrowia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Fizjoterapia  stopień: (II)  (Jednolite)

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia uchodzi za jeden z najbardziej rozwojowych i prestiżowych kierunków studiów w Katowicach. Stabilna praca i adekwatna do wykonywanego zawodu płaca to kwestie, które przyciągają uwagę wielu kandydatów, myślących o karierze medycznej. Wymagania rekrutacyjne są jednak bardzo rygorystyczne. Na maturze, najlepiej na poziomie podstawowym, należy zdawać przedmioty takie jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka. By poradzić sobie już na samym początku kształcenia na studiach fizjoterapeutycznych, znajomość tych przedmiotów w stopniu podstawowym są niezbędne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI MEDYCZNE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia w Katowicach możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Rozwiązanie to ma zapewnić komfort studiowania przyszłym studentom. Jeśli myślisz o studiowaniu polegającym na regularnych spotkaniach i systematycznej nauce z zajęć na zajęcia, warto rozważyć tryb dzienny studiów fizjoterapeutycznych. Studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla osób, które w tygodniu mają niewiele czasu na edukację na przykład z powodu pracy. Studia niestacjonarne wiążą się z dodatkową opłatą, a także nie pozwalają zrealizować całego programu kształcenia, co równoznaczne jest z samodzielnym uzupełnianiem wiedzy. Zdecyduj, która opcja jest dla Ciebie wygodniejsza.
 
Program kształcenia i przedmioty
Programy kształcenia nastawione są na gruntowną wiedzę medyczną, dlatego w siatce zajęć nie brakuje przedmiotów takich jak anatomia, genetyka, fizjologia, pierwsza pomoc medyczna, patologia i tym podobne. Studenci zdobywają także wiedzę z:
 • psychologii klinicznej,
 • demografii i epidemiologii,
 • fizjoterapii,
 • terapii manualnej,
 • masażu klasycznego
 • i innych.

 

By zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, studenci kierunku fizjoterapia odbywają wiele godzin praktyki zawodowej, która przygotowuje ich do pracy w zawodzie fizjoterapeuty w różnych placówkach.
Gruntowe przygotowanie z zakresu medycyny, fizjoterapii stricte, nauk klinicznych, społecznych, ekonomicznych, jak również tych, związanych ze zdrowiem publicznym pozwala uczelniom w Katowicach wykształcić najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci kierunku fizjoterapia w Katowicach potrafią przeprowadzać zabiegi kinezyterapeutyczne czy fizykoterapeutyczne w ortopedii, neurologii, kardiologii, ginekologii, położnictwie i wielu innych. Rozwijają także niezbędne umiejętności komunikacyjne i empatyczne, które są niezwykle cenne w pracy z przyszłymi pacjentami.
Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach realizowane są jako jednolite studia magisterskie i trwają dziesięć semestrów. Niektóre uczelnie przewidują także studia fizjoterapeutyczne jedynie na drugim stopniu, jako uzupełnienie dla innych studiów licencjackich i poszerzenie zdobytej już wiedzy. Jednolite studia magisterkie zapewniają tytuł magistra jednak bez możliwości wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, którego zaliczenie zapewnia możliwość wykonywania zawodu.
Tryb jednolity studiów fizjoterapeutycznych związany jest z dużą ilością wiedzy, która jest niezbędna do wyspecjalizowania się w zakresie fizjoterapii. Wiedzy tej nie można rozgraniczać na stopień pierwszy i drugi, ponieważ student musi zapoznać się z całą ofertą kształcenia, popartą odpowiednią ilością godzin praktyki zawodowej. Z tego powodu pracę zawodową absolwenci mogą podjąć dopiero po ukończeniu całego trybu studiów i zdaniu niezbędnych egzaminów zawodowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Katowicach?

Kierunek fizjoterapia to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków medycznych ostatnich lat. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, jednak nim zdecydujesz się na to, że i Ty chcesz podążać tą ścieżką, zastanów się:
 • Czy jesteś osobą odporną na stres?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odpowiedzialną?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy chciałbyś/chciałabyś pomagać ludziom i jesteś nastawiony/a na nieustanne dokształcanie się?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia fizjoterapeutyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że wymogi rekrutacyjne są bardzo rygorystyczne, uczelnie w Katowicach bowiem nastawione są na najlepszych kandydatów, którzy staną się specjalistami w dziedzinie, jaką jest fizjoterapia. Przedmioty najwyżej cenione w postępowaniu rekrutacyjnym to:
 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka.

 

Przedmioty te stanowią podstawę wielu zajęć związanych z fizjoterapią, dlatego warto zadbać o jak najwyższe wyniki także na poziomie rozszerzonym.
By zwiększyć swoje szanse w dostaniu się na wymarzony kierunek, możesz zastanowić się nad udziałem w olimpiadach i konkursach, na przykład Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Chemicznej. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami sprowadzającymi się nawet do zwolnienia ze zdawania konkretnych przedmiotów maturalnych, jednocześnie uzyskując najwyższe wyniki.
W przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji w systemie rekrutacyjnym i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, a wśród nich powinny się znaleźć: świadectwo dojrzałości, podanie i oświadczenie, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Fizjoterapeuci pracują ze swoimi pacjentami nie tylko na podłożu fizycznym, ale i emocjonalnym. Z tego powodu jest to niezwykle odpowiedzialny i stresujący zawód, wymagający od swoich pracowników zaangażowania, cierpliwości i pasji. Absolwenci studiów fizjoterapeutycznych w Katowicach znajdują zatrudnienie nie tylko w szpitalach czy ośrodkach rehabilitacyjnych zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wielu studentów po ukończeniu wymarzonego kierunku pracuje w zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach Wellness&SPA czy w ośrodkach sportowych.
Abiturienci decydują się także na pracę w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-naukowych oraz instytucjach odnoszących się do poradnictwa i upowszechniania wiedzy z zakresu nauk medycznych. Pracy dla absolwentów fizjoterapii nie brakuje w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie fizjoterapii i ochrony zdrowia, a także w firmach, które zajmują się sprzętem rehabilitacyjnym.
Abiturienci podejmują pracę na różnych stanowiskach w bardzo różnorodnych placówkach, między innymi także w specjalistycznych przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, zakładach przyrodoleczniczych, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnymi czy placówkach, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi umysłowo.
Rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów z zakresu fizjoterapii, co przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli myślisz o karierze fizjoterapeuty, przygotowania do matury rozpocznij już dziś.

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Katowicach?

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii należą do najbardziej szanowanych i renomowanych kierunków ostatnich lat.

Sebastian, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

Bardzo ciekawy kierunek, jednak nauki jest bardzo dużo. Gdy lekarz naprawi szkody, my dopieszczamy szczegóły i pomagamy ludziom wrócić do dawnego trybu życia, a osobom niepełnosprawnym funkcjonować jak najlepiej w życiu codziennym. Chyba to moje powołanie. Jestem bardzo zadowolony z wyboru.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)