Ratownictwo medyczne - Poznań

Ratownictwo medyczne - Poznań

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

25.09.2023

Ratownictwo medyczne studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Ratownictwo medyczne w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na ratownictwie medycznym w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Ratownictwo medyczne - Poznań
Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wykształcenia medycznego. Studenci w trakcie zajęć uczą się funkcjonowania organizmu człowieka i metod oceny stanu zdrowia. W programie kształcenia możemy spodziewać się przedmiotów takich jak: anatomia, etyka w pracy ratownika medycznego, podstawy chorób wewnętrznych, kardiologia, ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia czy badania naukowe w ratownictwie medycznym. Absolwenci tego kierunku są przeszkoleni m.in. w zakresie podejmowania czynności ratunkowych oraz transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o tytuł zawodowego ratownika medycznego i znaleźć zatrudnienie w zespołach ratowniczych czy centrach powiadamiania ratunkowego. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w służbach zajmujących się BHP, szpitalach, służbach ratowniczych, a także w GOPR, WOPR, TOPR i w jednostkach straży pożarnej. Mogą także podjąć pracę instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego.

 

Uczelnie

W Poznaniu ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za kierunek ratownictwo medyczne wynosi około 7538 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na ratownictwo medyczne w liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić m.in.: biologię, chemię i fizykę.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

 

Ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na kierunek ratownictwo medyczne w rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązują wyniki z egzaminów z jednego z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ratownictwo medyczne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Poznaniu

 • Ratownictwo medyczne w Poznaniu - studia I stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Poznaniu - studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne

  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

  Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Poznaniu

W Poznaniu ratownictwo medyczne można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz na dwóch niepublicznych: WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu i Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Poznaniu

Ratownictwo medyczne w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podstawą rekrutacji na uczelnie publiczne jest konkurs świadectw.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu można na WAkademii Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ratownictwo medyczne w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu wynoszą około 7583 zł za semestr.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety wszystkie studia niestacjonarne, które oferowane są przez uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne jako kierunek studiów pozwala studentom zdobyć fachową wiedzę z zakresu m.in. budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Przyszli ratownicy medyczni uczą się dokonywania oceny stanu zdrowia pacjenta, a także rozpoznawania stanów nagłych i podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Szkoleni są w zakresie m.in. diagnozy pacjenta, transportu medycznego, a nawet samoobrony.
 

Praca po studiach

Absolwenci ratownictwa medycznego są przygotowani do samodzielnej pracy w ochronie zdrowia i życia. Specjaliści tej dziedziny poszukiwani są m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, specjalistycznych służbach ratowniczych czy zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.
 

Program studiów i przedmioty

Studenci ratownictwa medycznego są kompleksowo przygotowywani nie tylko do niesienia pierwszej pomocy osobom chorym lub poszkodowanym, ale także prowadzenia działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia. W programie przewidywane są zarówno przedmioty o charakterze ogólnomedycznym, jak i specjalistycznym. W ramach podstawowego szkolenia studenci tego kierunku poznają m.in. budowę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu, podstawowe zabiegi medyczne czy sposoby zarządzania w medycynie.

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Zajęcia odbywają się zarówno na uczelni w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych, jak i w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej. Będziesz musiał/a odbyć także praktyki zawodowe, które pozwolą Ci zobaczyć, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy i w jaki sposób należy pomagać poszkodowanym w wypadkach i katastrofach.

 

Ogólne cele kształcenia

Absolwenci ratownictwa medycznego posiadają szeroką gamę umiejętności, które pozwalają im na pracę w zawodzie ratownika medycznego. Absolwenci ratownictwa medycznego są wyszkoleni m.in. w udzielaniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach medycznych, takich jak urazy, zatrzymanie krążenia, udary, ataki astmy i inne nagłe przypadki medyczne. Potrafią ocenić sytuację medyczną, udzielać podstawowej i zaawansowanej pomocy medycznej, stabilizować stan pacjenta i przewozić go do odpowiedniego ośrodka medycznego.

Studenci ratownictwa medycznego są szkoleni np. w obsłudze różnego rodzaju sprzętu medycznego i są w stanie skutecznie obsługiwać ten sprzęt w trakcie udzielania pomocy medycznej pacjentom. Ratownicy medyczni często pracują w zespole, zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w transporcie medycznym. Dlatego studenci ratownictwa medycznego są szkoleni m.in. w efektywnej komunikacji, zarówno z pacjentami, jak i innymi członkami zespołu medycznego. Potrafią współpracować z innymi pracownikami służb medycznych, takimi jak lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni.

Absolwenci ratownictwa medycznego są w stanie np. dokonywać oceny stanu pacjenta na miejscu zdarzenia oraz monitorować jego parametry życiowe. Potrafią interpretować te parametry i podejmować odpowiednie decyzje medyczne na podstawie oceny pacjenta. Ratownicy medyczni często pracują w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wypadki drogowe, katastrofy naturalne, sytuacje kryzysowe. Dlatego są szkoleni m.in. w organizacji pracy w tego rodzaju sytuacjach, zarządzaniu zasobami medycznymi i podejmowaniu decyzji w warunkach stresu.

 

 

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 48 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek ratownictwo medyczne - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 48

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

Ratownictwo medyczne studia w Poznaniu - ceny 2023

 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - od 7538 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunku kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczeni kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Uczelnie najczęściej przyjmują komplety przez kilka dni – terminy składania papierów mogą być różne w każdej szkole wyższej. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych mogą sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne I stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Poznaniu?

Rozważasz właśnie pójście na studia wyższe, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży Ratownictwo medyczne, jednak chciałbyś zasięgnąć opinii studentów, zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikację?

Dominika, studentka pierwszego roku Ratownictwa medycznego w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej edukacyjnej drogi wiedziałam, że chcę robić coś związanego z naukami medycznymi, a tym samym niesieniem pomocy potrzebującym. Wybór padł na Ratownictwo medyczne i był on najlepszym z możliwych. A dlaczego w Poznaniu? Bardzo lubię to miasto. Po prostu.”

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Poznań studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne Poznań studia niestacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia