Architektura wnętrz - Poznań

Architektura wnętrz - Poznań

Architektura wnętrz - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Architektura wnętrz studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu rozpocznie się 11 marca 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. | Architektura wnętrz Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Poznańskiej (Wydział Architektury PP), Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku architektura wnętrz nauczą się projektowania wnętrz i mebli z zastosowaniem dedykowanych programów i narzędzi informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dokonywania modernizacji i aranżacji wnętrz oraz doboru odpowiednich materiałów. W czasie studiów rozwiną wiedzę na temat historii sztuki i architektury, designu oraz najnowszych trendów projektowych.
Wśród poznańskich uczelni publicznych architektura wnętrz znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (ponad 100 zgłoszeń - 7 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z architektury wnętrz charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu: projektowanie wnętrzprojektowanie wystaw... specjalności na architekturze wnętrz w Poznaniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, historia, historia muzyki, historia sztuki. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8200 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy wydawnictw o tematyce wnętrzarskiej, instytucji kultury, galeriach sztuki oraz jednostkach administracji publicznej.

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na włączenie studiów na kierunku Architektura wnętrz do kanonu oferowanych kierunków, ustalają własne zasady dotyczące rekrutacji. Dlatego też warto pamiętać, żeby tuż przed aplikacją na wymarzony kierunek prześledzić stronę internetową danej uczelni w poszukiwaniu ewentualnych zmian.

Żeby zasilić szeregi studentów Architektury wnętrz na wybranej uczelni w Poznaniu, należy wykazać się nie tylko dobrą znajomością treści matematycznych oraz zagadnień językowych, udowodnioną w trakcie egzaminu maturalnego, ale również pomyślnie przejść sprawdzian artystycznych umiejętności praktycznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Architektura wnętrz to jeden z najpopularniejszych kierunków, który łączy dziedziny techniczne z artystycznymi. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w tym zakresie, zapoznają się z różnymi trendami dotyczącymi wzornictwa, architektury, szeroko pojętego projektowania. Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwia zajmowanie się architekturą wnętrz oraz działalnością wystawienniczą.

Kandydaci na tego typu studia mają wszechstronne zainteresowania sprowadzające się do architektury, sztuki, kultury. Nabywają również umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego. Absolwenci szczycą się wiedzą odnoszącą się do projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych. Podejmują także pracę zawodową w tym zakresie.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura wnętrz uzależniony jest od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Efekty kształcenia są do siebie zbliżone, natomiast siatka zajęć może się różnić. Studenci uczęszczają na przedmioty z percepcji wzrokowej, ergonomii, koloru i przestrzeni, technik i technologii stosowanych w projektowaniu wnętrz.

Poszczególne zajęcia realizowane są zarówno w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, jak i w terenie. Studenci mają okazję poznać zagadnienia związane z naukami technicznymi, budowlanymi, a także tymi związanymi z materiałami i technologią ich obróbek oraz ze sztukami pięknymi. Zapoznają się również z przepisami i procedurami techniczno-budowlanymi, ekonomiką projektowania, ze sposobami realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego.

 

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia architektoniczne w zakresie architektury wnętrz powinni interesować się trendami odnoszącymi się do wzornictwa, architektury, szeroko pojętego projektowania, aranżacją i wyposażeniem wnętrz.

Odnajdą się tutaj osoby, które chcą wykształcić praktyczne umiejętności warsztatowe z zakresu aranżacji wnętrz, a także chcą nabyć zdolności sprowadzające się do planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu.

Adresaci kształcenia w tym zakresie powinni mieć predyspozycje manualne, a także talent graficzny, zwłaszcza w ramach rysunku technicznego. Osoby zainteresowane powinny odznaczać się wysokim poczuciem estetyki. Kandydaci powinni być także otwarci, nastawieni na pracę indywidualną i zespołową.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Kierunek architektura wnętrz w Poznaniu umożliwia zdobycie interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje wiedzę, istotną w przypadku projektowania przestrzeni wystawienniczych oraz kształtowania obiektów architektonicznych. Poznasz zasady ergonomii, przepisy prawne i normy budowlane stosowane w architekturze wnętrz. Zgłębisz problematykę odnoszącą się do budownictwa, konstrukcji w architekturze oraz inne zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną obiektu.

Studenci poznają narzędzia i metody, które są istotne w przypadku komputerowego wspomagania projektowania architektury wnętrz. Zgłębiają także wiedzę z zakresu historii architektury, architektury wnętrz i mebli, historii sztuk plastycznych oraz treści wiążące architekturę wnętrz z wiedzą odnoszącą się do psychofizjologii widzenia, anatomii, ergonomii. Poznają również współczesne tendencje projektowe oraz najważniejsze dokonania w obszarze architektury, architektury wnętrz oraz sztuk użytkowych.

 

Umiejętności

Studia architektoniczne umożliwiają nabycie potrzebnych do pracy umiejętności. Nauczysz się przeprowadzać analizę zagadnień projektowych przy zastosowaniu różnych metod i technik projektowania. Studenci potrafią formułować i realizować koncepcje projektowe, przeprowadzają także procesy projektowe odnoszące się do architektury wnętrz.

Zdobyta wiedza pozwoli Ci zaprojektować przestrzeń wystawienniczą oraz formę przestrzenną o określonej funkcji. Będziesz w stanie dobierać i stosować elementy warsztatu projektowego i korzystać przy tym z różnych narzędzi rysunkowych. Nauczysz się opracowywać dokumentację projektu za pomocą technik przekazu projektowego. Dowiesz się, jak wykorzystywać programy komputerowe, które wspomagają procesy projektowania. Będziesz stosował/a zasady ergonomii, przepisy prawne i normy budowlane w projektowaniu architektury wnętrz, a także w innych dyscyplinach projektowych.

 

Kompetencje społeczne

Studenci architektury wnętrz zdobywają szereg kompetencji społecznych, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej. Opanowują oni fachową terminologię odnoszącą się do architektury wnętrz i dziedzin jej pokrewnych. Potrafią podejmować decyzje projektowe, dzięki umiejętnościom analitycznym, interpretacyjnym, formułowania krytycznej argumentacji.

Studenci uczą się komunikować za pośrednictwem technik i narzędzi manualnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wspomagają proces projektowy. Potrafią pracować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Mają świadomość nieustannego dokształcania się. Potrafią przedstawiać własne poglądy i przemyślenia na tematy społeczne, naukowe, etyczną, co ma przełożenie na pracę projektową i artystyczną. Przestrzegają zasad etyki zawodowej, stosują się do przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Architektura wnętrz można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Pierwsza opcja jest przeznaczona dla osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia ze szkolnictwem wyższym lub takich, którym nie udało się uzyskać wyższego wykształcenia.

Studia licencjackie będą trwały sześć semestrów, czyli trzy lata. Ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia zajmie studentom dwa lata i w znacznym stopniu uzupełni posiadaną już wiedzę, przez co staną się atrakcyjnymi pracownikami współczesnego rynku pracy.

Architektura wnętrz w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Absolwenci architektury wnętrz mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Zatrudniani są w zespołach projektowych, w pracowniach architektonicznych, instytucjach kultury. Odnajdują się w instytucjach państwowych, które działają w zakresie przestrzeni publicznej, miejskiej, planistycznej.

Zajmują się tworzeniem małej architektury, wnętrza placów i ulic, działalnością konserwatorską, która sprowadza się do adaptacji zabytkowych wnętrz, działalności wystawienniczej, targowej, muzealnej. Możesz także prowadzić własną działalność projektową. Absolwenci architektury wnętrz zajmują się aranżacją przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • firmy deweloperskie
 • pracownie architektoniczne
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa, specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz
 • prywatne agencje projektowe
 • muzea i galerie przy kreowaniu przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych
 • studia promocji i reklamy wizualnej
 • agencje designerskie
 • studia architektury wnętrz
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci architektury wnętrz obejmują różnego rodzaju stanowiska pracy, a są one związane z realizowaną specjalizacją lub ukończonymi kursami.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • architekci wnętrz
 • projektanci
 • konstruktorzy
 • właściciele firm projektowych
 • krytycy sztuki
 • designerzy
 • managerowie kreatywni
 • eksperci w zakresie reklamy
 • front-end developerzy
 • specjaliści marketingu wizualnego

 

Ile zarabiają absolwenci architektury wnętrz?

Na absolwentów kierunku studiów Architektura wnętrz czeka wiele niezwykle interesujących zawodów. Jednak najczęściej wybieranymi zawodami są: architekt wnętrz, ekspert w zakresie reklamy i konstruktorzy. Ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Architekt wnętrz

Może on podjąć pracę w firmach deweloperskich, biurach, a także może otworzyć własną działalność z zakresu projektowania i dekoracji wnętrz. Do głównych obowiązków architekta wnętrz można zaliczyć aranżację i wystrój wnętrz pod względem kolorystki, stylu, dodatków, a nawet oświetlenia, które wpływa nie tylko na wygląd samego mieszkania, ale także i na samopoczucie. Mediana zarobków architekta wnętrz wynosi 5860 zł brutto miesięcznie.

 

Ekspert w zakresie reklamy

Ekspert w zakresie reklamy zwykle podejmuje pracę w dziale reklamy lub marketingu. Zajmuje się wyborem strategii marketingowej oraz kanałów przekazu np. media społecznościowe. Bierze udział w tworzeniu kampanii reklamowych, przy czym współpracuje z grafikami i innymi osobami odpowiedzialnymi za jej realizację. Monitoruje także zasięgi reklamy i jej skuteczność. Mediana zarobków eksperta w zakresie reklamy to około 5480 zł brutto miesięcznie.

 

Konstruktor

Może on podjąć zatrudnienie w biurach deweloperskich lub pracowniach architektonicznych. Na co dzień zajmuje się realizowaniem i nadzorem wykonywanych prac nad zleconym projektem. Odpowiada za modernizację pomieszczeń oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, pozwoleń czy testów, które są niezbędne do użytkowania budynku lub lokalu. Może także wykonywać szkice i niezbędne rysunki. Mediana zarobków konstruktora to około 7000 zł brutto miesięcznie.

*Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musimy pamiętać, że stawki są orientacyjne i są one uzależnione od wielu czynników takich jak: staż pracy, doświadczenie, wykształcenie i dodatkowe szkolenia lub kursy, a także miejsce pracy – wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy województwami i miastami.

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAP oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8200 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Architektura wnętrz studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Architektura wnętrz studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Architektura wnętrz studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której najlepsi kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów. Liczba miejsc, na które mogą kandydować przyszli studenci, jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 30

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które uczą się stacjonarnie w uczelni publicznej, nie muszą płacić za możliwość studiowania. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznej oraz studentów prywatnych szkół wyższych – taka nauka wymaga wniesienia określonej opłaty.

 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 8200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również dowiedzieć się, ile punktów dobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia pliku może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap poświęcony na złożenie dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego – terminy są ustalane indywidualnie przez szkoły wyższe. Zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu kilku dni – w przeciwnym wypadku mogą być oni skreśleni z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Architektury PP) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować architekturę wnętrz, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Uczelnie przewidują egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Sprawdzenie opinii dotyczących interesującego nas kierunku studiów pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować, czy warto zgłębiać daną dziedzinę wiedzy.

Dominika, absolwentka studiów na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu, mówi:

„Przy wybieraniu kierunku studiów kierowałam się przede wszystkim jego przyszłościowością. Jestem bardzo pragmatyczną osobą i tego też oczekiwałam od swoich studiów. Architekturę wnętrz w Poznaniu ukończyłam trzy lata temu, a obecnie prowadzę własną, dobrze prosperującą firmę. Polecam ten kierunek każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Poznań studia i stopnia

Architektura wnętrz Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Poznań studia stacjonarne

Architektura wnętrz Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (2)

Martyna odpowiedz

Hej, zdecydowanie polecam Ci studia podyplomowe :) Osobiście realizowałam kierunek architektura wnętrz na WSKZ i mogę Ci polecić tą uczelnię. Naprawdę wiele się nauczysz, a jeśli to Twoja pasja i studia będą dla Ciebie samą przyjemnością :)

Nati odpowiedz

Bardzo chciałabym studiować architekturę wnętrz, bo to tematyka która jest w sumie moja pasją. Mam ogromny dylemat czy iść na kurs czy studia podyplomowe. Sama nie wiem co mam robić. Może ktoś mi doradzi co najlepiej zrobić?

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi Otwarte Wydziału Filologicznego https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Koszykowa 86 w Warszawie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ9fSNrpbMHkcR9efpda02X_0 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6fd17-polsko-japońska-akademia-technik-komputerowych.jpg Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku