Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

14.05.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wrocław
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, administracyjnych i ekonomii. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: kryminologia z kryminalistyką, zarządzanie kryzysowe czy bezpieczeństwo państwa. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia w służbach mundurowych czy instytucjach bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą pracować m.in. w Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służbach specjalnych czy administracji publicznej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych UWR) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron" we Wrocławiu.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Wszystkie osoby, które zainteresowane są rozpoczęciem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, powinny bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego, tylko on bowiem stanowić będzie przepustkę do rozpoczęcia tej nowej, intelektualnej przygody. 

Przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego już na poziomie rekrutacji muszą zaprezentować rozległą wiedzę o państwowości, historii oraz o elementach prawa. Nie zwlekaj zatem i swoje przygotowania zacznij już dziś!

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Uczelnie we Wrocławiu dostrzegły, że studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ostatnich latach stały się wyjątkowo popularne. W tym dolnośląskim mieście studenckim swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz zatem na dwóch uczelniach. Możesz wybierać spośród propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, zastanów się, która z tych ofert będzie najbliższa twoim oczekiwaniom.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego muszą mieć świadomość, że przed nimi wiele intensywnych godzin nauki. Specjaliści, którzy zajmują się ochroną państwa, nie tylko doskonale znają obowiązujące przepisy prawne, lecz przede wszystkim potrafią je wykorzystywać w praktyce podczas planowania programów profilaktycznych i działań zapobiegających przestępczości, czy terroryzmowi. Na osoby kształcące się na tym kierunku czeka także rozbudowana propozycja zajęć terenowych, podczas których dbać będą one o swoją sprawność fizyczną.

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyjątkowo rozległy i obejmuje wiele rozbudowanych aspektów. Studenci będą uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach terenowych. Wszystko to zapewni im doskonałe przygotowanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Przykładowe przedmioty kształcenia ogólnego obejmują podstawy:

 • prawa;
 • ekonomii;
 • socjologii.

 

Najważniejszą część kształcenia obejmują jednak te przedmioty, które związane są z kształceniem kierunkowym. Studenci podczas ich trwania będą poznawać szczegółowe zagadnienia odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia we Wrocławiu kształcą bowiem jedynie najlepszych profesjonalistów, których wiedza jest rozległa. Pasjonaci tego kierunku będą się zatem dokształcać z zagadnień takich jak:

 • bezpieczeństwo: państwa i społeczne;
 • bezpieczeństwo informatyczne;
 • teoria bezpieczeństwa;
 • terroryzm;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych itd.

 

To oczywiście przykłady przedmiotów, z którymi stykać się będą studenci. W przypadku nauki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne największe znaczenie mają przede wszystkim umiejętności. Oczywiście muszą być one podparte rzetelną wiedzą, dobry specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego cechuje się przede wszystkim umiejętnością analitycznego myślenia, działania pod presją czasu oraz w sytuacjach kryzysowych.

Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj przede wszystkim umiejętność kierowania grupą – tylko profesjonalista potrafi zapanować nad nią w sposób spokojny, ale jednocześnie konkretny. Trudne jest zachowanie równowagi podczas działań kryzysowych, a to właśnie do obowiązków osoby przeprowadzającej akcję należy opanowanie przerażonych mas. Te niezwykle trudne kompetencje będą szczególnie rozwijane podczas studiów na tym kierunku.

Warto także wspomnieć o specjalizacjach, które kształcić będą już wyjątkowo wąskie kwalifikacje. Studenci mogą wybrać przykładowo:

 • cyberbezpieczeństwo;
 • czy służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.

 

Nabywane umiejętności

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który pozwala studentom zdobyć gruntowne przygotowanie do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. W trakcie zajęć praktycznych studenci doskonalą m.in.: techniki strzeleckie, sposoby samoobrony czy metody stosowania środków przymusu bezpośredniego. Laboratoryjne przygotowanie umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności z zakresu np.: badań kryminalistycznych, technik przesłuchania świadka czy identyfikacji wybranych substancji toksycznych.

W trakcie zajęć studenci wykorzystują nowoczesne technologie oraz narzędzia, które niezbędne są do zapewniania bezpieczeństwa m.in. osobom, mieniu, obiektom czy przestrzeniom. Ponadto przyszli specjaliści poznają praktyczne techniki samoobrony. Przyszli specjaliści uczą się technik przesłuchiwania świadka, a także identyfikacji wybranych substancji toksycznych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają szansę rozwinąć swoją karierę m.in. w służbach mundurowych i specjalnych, administracji publicznej i prywatnej czy prywatnych firmach. W zależności od wybranej specjalizacji studenci bezpieczeństwa wewnętrznego zdobywają kompetencje cenione np. w: Policji, Straży Granicznej, więzieniu, agencjach ochrony osób i mienia, sztabach kryzysowych, laboratoriach badających materiały dowodowe czy zespołach monitoringu.

 

Jakie są specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu: bezpieczeństwo i porządek publicznybezpieczeństwo w obszarze portu lotniczegocyberbezpieczeństwokryminologia i kryminalistykaposzukiwanie osób zaginionych i kryminalistykazarządzanie kryzysowe

Sprawdź specjalności na bezpieczeństwie wewnętrzym we Wrocławiu

 

Po jakim profilu na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich o profilu humanistycznym. Wiedza z przedmiotów związanych z naukami społecznymi: historia, polityka czy wiedza o społeczeństwie, dostarczy im podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnych do zrozumienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Najczęściej wymaganymi przedmiotami na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu są: WOS, historia, geografia, język obcy, język polski, ale również matematyka. Dlatego na ten kierunek mogą aplikować również absolwenci klas związanych z naukami ścisłymi. Należy jednak pamiętać o dokonaniu właściwego wyboru przedmiotów maturalnych, które różnią się w zależności od uczelni. Informacje te można zweryfikować na stronach internetowych poszczególnych szkół wyższych.

Sprawdź 

 

 

Czy studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu są trudne

Trudność studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu może być zróżnicowana, wszystko zależne jest od indywidualnych predyspozycji studenta oraz jego poziomu zaangażowania. Program kształcenia na tym kierunku jest z pewnością dość złożony i obszerny. Opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu: prawa, psychologii, czy socjologii.

 

Niektóre przedmioty w planie zajęciowym mogą być bardziej wymagające niż inne, a trudność może także zależeć od wcześniejszego przygotowania i doświadczenia studenta w danym obszarze. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiednich przedmiotów maturalnych. Kluczem do akademickiego sukcesu będzie systematyczna i dokładna nauka oraz zaangażowanie w studia.

 

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu mają charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z zakresu: prawa, psychologii, ekonomii, zarządzania czy socjologii. Trudność poszczególnych przedmiotów zależy od umiejętności, zainteresowań i predyspozycji poszczególnych studentów. Jednakże do złożonych przedmiotów, wymagających od studentów szczególnego zaangażowania możemy zaliczyć te z zakresu prawa. Przewidują bowiem naukę przepisów i interpretacji. Do łatwych przedmiotów nie należą również te związane z analizą danych oraz zarządzaniem kryzysowym, które mają techniczny i koncepcyjny charakter.

 

Ponadto w programie zajęciowym studenta bezpieczeństwa wewnętrznego we Wrocławiu mogą pojawić się przedmioty takie jak: współczesne zagrożenia, psychologia, wstęp do prawoznawstwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w państwie demokratycznym, technologia informacyjna, konflikty i wojny w Europie i na świecie czy strategia bezpieczeństwa.

 

 

Czy studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu to studia z przyszłością

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu mogą liczyć na owocną karierę zawodową. Obecnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną istnieje w różnych sektorach gospodarki.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferuje obszerne możliwości zawodowe i stabilne zatrudnienie, a także wysokie wynagrodzenie. Absolwenci znajdują zatrudnienie w działaniach wojska, policji, straży granicznej, ABW, czy urzędzie celnym. Po zakończeniu studiów na tym kierunku studenci stają się wykwalifikowanymi strategami, posiadającymi umiejętności planowania i koordynowania działań prewencyjnych. Zajmują stanowiska takie jak m.in. analityk ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. zarządzania kryzysowego, konsultant ds. ochrony informacji czy funkcjonariusz służb specjalnych.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Trudność w dostaniu się na studia na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu może być zróżnicowana w zależności od wielu czynników, w tym od liczby miejsc na danym kierunku czy od wymagań rekrutacyjnych. Często decyduje o tym średnia ocen ze świadectwa maturalnego oraz wyniki egzaminu maturalnego.

Każdy kandydat, pragnący podjąć studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien zacząć podejmować świadome decyzje już na etapie wyboru przedmiotów maturalnych. Najczęściej w rekrutacji na ten kierunek liczą się: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, język obcy, język polski, a nawet matematyka. Dodatkowym atutem z pewnością będzie uczestnictwo w konkursach oraz olimpiadzie.

Sprawdź 

 

 

Czy na studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu jest matematyka

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przewiduje realizację matematyki. Umiejętność posługiwania się założeniami i wiedzą z tego przedmiotu ścisłego może być przydatna w analizie danych, ocenie ryzyka czy tworzeniu strategii bezpieczeństwa.

Studenci tego kierunku we Wrocławiu będą musieli się zmierzyć również z przedmiotami takimi jak m.in.: historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych, transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa, geografia polityczna i ekonomiczna, zarządzanie zasobami ludzkimi czy współczesne systemy polityczne.

 

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Sprawdź

Bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po bezpieczeństwie wewnętrznym

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozwiną wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Ponadto nauczą się analizowania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a także przeciwdziałania działalności przestępczej oraz terrorystycznej. W czasie studiów skupią się na nauce technik kryminalistycznych i ich zastosowania w praktyce zawodowej.

czytaj dalej jaka praca po bezpieczeństwie wewnętrznym

 

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Trudność w znalezieniu pracy po studiach na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu może zależeć od wielu czynników, takich jak specjalizacja, doświadczenie zawodowe, umiejętności miękkie oraz sytuacja na rynku pracy w danym regionie. Ułatwieniem w znalezieniu pracy z pewnością jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji, certyfikatów czy doświadczenia praktycznego.

Absolwenci tego kierunku wiodą owocne życie zawodowe, są poszukiwanymi i cenionymi kandydatami na rynku pracy. Piastują stanowiska analityków ds. bezpieczeństwa, specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, konsultantów ds. ochrony informacji czy funkcjonariuszy służb specjalnych. Znajdują dobrze płatną i stabilną pracę m.in. w: wojsku, policji, straży granicznej, ABW, czy urzędzie celnym.

 


Ile zarabia się po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Zarobki po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu mogą być zróżnicowane w zależności od wielu czynników, takich jak sektor pracy, stanowisko, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności specjalistyczne.
 

 • Analityk ds. bezpieczeństwa IT: 10 200 zł
 • Specjalista ds. zarządzania kryzysowego: 5 200zł
 • Konsultant ds. ochrony informacji: 7 510 zł
 • Funkcjonariusze służb specjalnych: 8 030 zł

Jak wygląda rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

 

Jakie przedmioty liczą się na bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Przedmioty maturalne liczące się na rekrutację na bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu mogą obejmować przedmioty z zakresu nauk społecznych, takie jak wiedza o społeczeństwie czy historia. Ponadto, pod uwagę mogą brane być także: geografia, język angielski, język polski oraz matematyka. Należy zaznaczyć, że wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni.

Im wyższe wyniki maturalne, tym większe szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Dlatego tak istotne jest, aby przyszli kandydaci na studia podejmowali świadome decyzje już na etapie wyboru przedmiotów maturalnych. Dodatkowym atutem może okazać się uczestnictwo w działalności poza zajęciowej oraz uczestnictwo w konkursach i olimpiadach.

 

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach. Kandydaci otrzymują indywidualne informacje w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK, dzięki czemu mogą oni poznać swój wynik, a także dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej szkoły wyższej. Czasem uczelnie decydują się także na dopuszczenie pośredniej formy doręczenia kompletów – na przykład za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych można składać w określonym przez daną szkołę wyższą terminie – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Należy dostarczyć dokumenty w określonym czasie,w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można podjąć na czterech prywatnych szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron".
 
A także jako specjalność na publicznej uczelni: Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można studiować jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferowane jest tylko przez uczelnie niepubliczne.  

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu można podjąć na kilku uczelniach niepublicznych:

 • Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytecie Dolnośląskim DSW
 • Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Oraz jako specjalność na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym we Wrocławiu

Studia niestacjonarne we Wrocławiu na uczelniach prywatnych są płatne. Cena za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu wynosi około 4350 zł za pierwszy rok studiów. Jednak ceny mogą się różnić w zależności od szkoły. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne niezależnie od uczelni są płatne. Wyjątkiem są jedynie studia stacjonarne na uczelniach publicznych.   

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Wrocław studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne

  Studia na kierunku lub specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym możesz podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz na czterech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron". 

  Studia niestacjonarne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu cieszą się dużym zainteresowaniem. Spowodowane jest to elastycznością, z jaką się wiążą, ponieważ weekendowe zajęcia pozwalają na połączenie studiów m.in. z pracą zawodową. Kandydaci mogą wybierać między studiami zaocznymi oraz wieczorowymi.

  Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu w formie zaocznej odbywają się w wybranych terminach zjazdów, od rana do wieczora i zaczynają się w sobotę, a kończą w niedzielę.

  Natomiast studia wieczorowe polegają na zajęciach, które mogą zaczynać się już przed południem, dlatego nazwa może być złudna. 

  Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne – niezależnie od typu uczelni.

   

  Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie we Wrocławiu 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

  Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

  Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Uczelnie w mieście Wrocławiu, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia studia niestacjonarne

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Wrocławski

  Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

  Specjalności na kierunku administracja

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu?

Studia prawnicze na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne we Wrocławiu dadzą dużo satysfakcji osobom, które nie boją się wyzwań.

Andrzej, student trzeciego roku, mówi:

Studia wybrałem trochę przypadkowo, sugerując się swoją pasją do sportu. Jednak zupełnie tego nie żałuję, bo nauka na tym kierunku daje mi poczucie, że w przyszłości znajdę naprawdę dobrą i ciekawą pracę, a to jest dla mnie najważniejsze.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

komentarze (1)

Ada odpowiedz

Jeszcze zanim byłam w klasie maturalnej, zainteresowałam się bezpieczeństwem wewnętrznym i możliwościami, jakie daje. Niestety moja sytuacja rodzinna nie pozwalała mi na przeprowadzkę, aby studiować w innym mieście, a w mojej miejscowości ten kierunek się po prostu nie otworzył. Cieszę się, że w końcu udało mi się trafić na Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego i od października zaczynam tam studia online, na moim wymarzonym kierunku.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia