Zarządzanie studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia zaoczne w Trójmieście

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Zarządzanie studia niestacjonarne (zaoczne) - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

 

Opis kierunku

Przedsiębiorcy powinni posiadać wiedzę z zakresu m.in. ekonomii, prawa handlowego, czy marketingu. Te dziedziny można dokładnie poznać, wybierając studia na kierunku zarządzanie. Studenci zdobywają umiejętności związane np. z układaniem strategii firmy, planowaniem finansów przedsiębiorstwa, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Trójmieście roku akademickim 2022/2023 waha się od 5000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Wielu absolwentów zarządzania decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zdobyte kompetencje mogą być również przydatne w działach marketingu, czy zasobów ludzkich, w różnych przedsiębiorstwach. Osoby, które ukończyły kierunek, sprawdzą się również w doradztwie biznesowym. 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście ?

Kierunki studiów w Trójmieście można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybór drugiej opcji, mianowicie studiów zaocznych wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni i może się zmieniać w zależności od różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą.

Uczelnie w Trójmieście często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i rożnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie (zaoczne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie (zaoczne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Trójmieście ma ustalony limit miejsc, na który może przyjąć studentów. W przypadku zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim jest to około 205 miejsc.   

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania w Trójmieście? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii):
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): 160

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Nieco inaczej kwestia finansów wygląda w przypadku studiów niestacjonarnych, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. Uczelnie w Trójmieście umożliwiają rozłożenie czesnego na raty. Z tej opcji bardzo często korzystają studenci.  

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście: 

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: od 6200 zł 
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku: od 5200 zł 
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii):
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): 5400 zł 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 5000 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni: od 5000 zł
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna:
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): do 14.07.2022
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): do 14.09.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Składanie kompletu dokumentów na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): od 20.07.2022 do 25.07.2022
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Trójmieście

1. Dla kogo ten kierunek?

Umiejętności z obszaru zarządzania biznesem, finansami i kapitałem ludzkim są obecnie na wagę złota. W sobie rozwoju gospodarczego i powstawania nowych przedsiębiorstw, pracodawcy coraz chętniej inwestują w specjalistów do spraw zarządzania, którzy są gwarancją sprawnego funkcjonowania biznesu. W odpowiedzi na tego typu potrzeby powstał kierunek zarządzanie w Trójmieście, na którym nauczysz się specyfiki branży menedżerskiej i zdobędziesz gruntowną wiedzę z różnorodnych dyscyplin naukowych, bezpośrednio powiązanych z zarządzaniem.

Idealnymi kandydatami na studia zarządzanie w Trójmieście będą osoby interesujące się naukami humanistycznymi, ekonomicznymi, marketingiem oraz finansami. W pracy menedżera bardzo ważne jest posiadanie takich cech, jak: komunikatywność, zdolności interpersonalne, czy zdolności organizacyjne. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek zarządzanie w Trójmieście.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Ze względu na dużą popularność studiów zarządzania, znajdują się one w ofertach wszystkich większych ośrodków akademickich. Kierunek zarządzanie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym można realizować także na trójmiejskich uczelniach. Ich dokładną i aktualną listę znajdziesz w dziale poniżej. Dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, tak aby wybrać te najlepszą i najbardziej dopasowaną do twoich oczekiwań.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek będą mieli okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów oraz rachunkowości. Wszystkie zajęcia i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych naukowców oraz praktyków branży menedżerskiej, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzę i doświadczeniem.

Jako student wykształcisz także zdolności praktyczne, między innymi poprzez tworzenie kampani reklamowych czy stosowanie nowoczesnych technologi informatycznych. W programie kształcenia znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne, dzięki którym rozwiniesz swoją wiedzę i zainteresowania naukowe.

 

4. Praca po studiach

Studia w Trójmieście mają program ukierunkowany na rozwijanie umiejętności praktycznych, co sprawia że absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy zawodowej. Podobnie jest po ukończeniu kierunku zarządzani.

Po zakończeniu nauki, bez problemu odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, korporacjach i instytucjach. Ponadto, doskonale sprawdzisz się jako pracownik agencji reklamowych, działów public relations oraz marketingu i reklamy. Równie ciekawą opcją jest wykonywanie zawodu project managera, doradcy personalnego oraz product managera.

Absolwenci często decydują się na parce w dziale HR, gdzie są odpowiedzialni za rekrutowanie nowych pracowników i nadzorowanie pracy zespołu. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz także zdecydować się na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, dzięki czemu zyskasz nowe perspektywy zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Od momentu wprowadzenia deklaracji bolońskiej, studia wyższe dzielą się na te pierwszego i drugiego stopnia. Podobnie jest z kierunkiem zarządzanie. Pierwsza opcja skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy po zdaniu egzaminu maturalnego, chcą kontynuować kształcenie na uczelni wyższej. W tym przypadku nauka trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem dyplomu licencjata.

Jeżeli natomiast możesz pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a mimo to zależy Ci na dalszej nauce, to studia magisterskie będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Po zakończeniu nauki na studiach magisterskich możesz kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich i rozważyć karierę naukową.

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Kierunki studiów w Trójmieście kształcą doskonałych specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy z powodzeniem znajdują atrakcyjną i perspektywiczną pracę. Podobnie jest z absolwentami kierunku zarządzanie, którego ukończenie otwiera wiele zawodowych drzwi.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim, zostaniesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, instytucjach i korporacjach. Równie ciekawą opcją może być praca w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy czy w sektorach Public relations.

Absolwenci często decydują się na pracę w dziale HR, gdzie są odpowiedzialni za rekrutowanie nowych pracowników i nadzorowanie pracy zespołu. Bez problemu odnajdziesz się także w zawodzie project managera, specjalisty do spraw marketingu, doradcy personalnego czy specjalisty do spraw zarządzania procesami. Co więcej, możesz rozważyć rozpoczęcie kariery w branży finansowej. Doskonale sprawdzisz się jako pracownik agencji ubezpieczeniowych, firm kredytowych, a także bankowości.

Dodatkowo, znajdziesz zatrudnienie jako analityk finansowy, doradca biznesowy lub pracownik firm doradczych i konsultingowych. Po ukończeniu studiów magisterskich, dobrym pomysłem będzie kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia. W podobnym przypadku zasadne będzie rozpoczęcie działalności naukowej i kariery w specjalistycznych wydawnictwach, redakcjach czasopism czy na uczelniach wyższych. Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej, co również jest dobrym i przyszłościowym pomysłem.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Trójmieście

 

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii) niestacjonarne studia II stopnia więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek zarządzanie w Trójmieście?

Studia związane z zarządzaniem od lat zajmują jedno z czołowych miejsc w rankingach najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków. Ich ukończenie jest gwarancją wszechstronnego wykształcenia i stabilnej pozycji na rynku pracy. Jeżeli ty także chciałbyś wziąć udział w rekrutacji na ten perspektywiczny kierunek, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestami, mianowicie:

 • Czy masz charakter lidera i jesteś osobą komunikatywną i otwartą w stosunku do innych ludzi?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i zorganizowaną i wiesz, ze potrafiłbyś nadzorować działalność całej firmy?
 • Cy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się kwestie związane z ekonomią, finansami, zarządzaniem i marketingiem?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku zarządzanie będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Pamiętaj jednak, że przed przystąpieniem do rekrutacji będziesz musiał zadbać o spełnienie kilku warunków. Najważniejszą, decydującą kwestią jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej należą do nich: chemia, informatyka, geografia, fizyka lub matematyka. Aby uzyskać dodatkowe punkty powinieneś mieć udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach naukowych.

Ponadto, wszyscy kandydaci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak: kopia świadectwa maturalnego, zdjęcia legitymacyjne oraz podanie o przyjęcie na studia. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, dokładnie się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Kierunek zarządzanie w Trójmieście cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, którym zależy na zdobyciu przyszłościowego wykształcenia. Nic więc dziwnego, że studia ta mają wiele pozytywnych opinii.

Tak wypowiada się o nich Aneta, studentka trzeciego roku:

Jestem studentką kierunku zarządzanie w Trójmieście i mogę z czystym sumieniem polecić te studia każdemu, komu zależy na rozwijaniu umiejętności praktycznych i dogłębnemu poznaniu branży menedżerskiej. Cieszę się, że miałam okazję dowiedzieć się wielu przydatnych rzeczy, realizować atrakcyjne projekty naukowe i odbyć praktyki, dzięki którym zdobyłam doświadczenie. Już niedługo rozpocznę karierę zawodową i mam pewność, że dzięki tym studiom jestem na to gotowa.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)