Ochrona środowiska studia I stopnia - Warszawa

Ochrona środowiska studia I stopnia - Warszawa

Ochrona środowiska studia I stopnia - Warszawa

Studia I stopnia w Warszawie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Warszawie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ochrona środowiska studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia I stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Warszawie?

Biologia i chemia. To właśnie te przedmioty powinny stanowić dla ciebie priorytet podczas maturalnych przygotowań. Dzięki nim będziesz mógł się znaleźć na listach osób przyjętych najlepszych warszawskich uczelni. Pamiętaj, że liczy się liczba punktów, które zdobędziesz, a szansę na kształcenie mają wyłącznie najlepsi.

Z racji tego jednak, że studia na kierunku ochrona środowiska cieszą się tak dużą popularnością, to pojawiły się one także w ofercie uczelni w sektorze prywatnym. Tam podczas rekrutacji wystarczy twoje świadectwo maturalne z pozytywnymi wynikami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
34
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
87
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
23,80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
50,60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,04
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Popularne kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

Dziś dotarliśmy do takiego momentu w rozwoju cywilizacji, w którym uświadamiamy sobie, że technologie przynoszą nie tylko nowe możliwości, lecz także stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. A trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to przede wszystkim od jego kondycji zależy jakość naszego życia. Dbałość o środowisko naturalne powinna być równie ważna jak pielęgnowanie skoku cywilizacyjnego. Jeśli zaniedbamy to całkowicie, możemy mieć pewność, że wtedy żadna z najnowszych technologii nie przyczyni się do zadbania o nasze zdrowie i życie.

Obecnie zmagamy się ze znacznym ociepleniem klimatu, smogiem, tonami plastiku w oceanach. Czy możemy to powstrzymać? Nieustannie powstają nowe ruchy na rzecz ochrony klimatu, trzeba pamiętać jednak, że to nasze drobne działania każdego dnia przyczynią się do poprawy jakości życia. Osoby, które chciałby także związać z tym swoją zawodową przyszłość, mogą wybrać studia na kierunku ochrona środowiska. Przyniosą one wiele satysfakcji pasjonatom przedmiotów ścisłych, którzy chcą przyczynić się do dbania o kondycję otaczającej nas natury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie przygotowały dla swoich studentów bogatą ofertę kształcenia na kierunku ochrona środowiska – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia stacjonarne, czyli dzienne, wciąż cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Tryb zaoczny dziś staje się równie popularny, ponieważ to wybór idealny dla osób, które chciałyby równolegle rozwijać inne aktywności. Trzeba pamiętać jedynie, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne, a zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych.

Studia na kierunku ochrona środowiska zaadresowane są do osób, którym losy naszej planety nie są obojętne. Musisz pamiętać jednak, że jeśli wybierasz ten kierunek kształcenia, czeka cię wiele zajęć, dla których bazę stanowią zagadnienia ścisłe. Studenci ochrony środowiska zmierzą się zatem z zagadnieniami charakterystycznymi dla:

 • biologii
 • różnych odmian chemii (np. organicznej, fizycznej itd.)
 • matematyki

 

To jednak tylko jedna ze stron kształcenia o tym profilu. Ogromne znaczenie będą mieć także wiadomości z sektora prawnego, ponieważ to dzięki nim będziesz mógł prowadzić wszelkie akcje ochronne w sektorze środowiska naturalnego.

Najważniejszy człon kształcenia stanowić będą jednak przedmioty, które mają profil kierunkowy. Studenci mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność, która towarzyszyć będzie ich nauce. Wszystkie osoby, decydujące się na kształcenie na tym kierunku, będą poznawać najpierw podstawy związane z ekologią, różnorodnością biologiczną, by później płynnie przejść do zagadnień ochrony przyrody.

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zoologię: kręgowce i bezkręgowce
 • metrologię i klimatologię
 • przyrodnicze obszary chronione
 • techniki ochrony atmosfery
 • techniki ochrony hydrosfery
 • systemy informacji przestrzennej

Ile trwają studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska mogą się różnić od siebie w zależności od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Wtedy także czeka cię inny tytuł zawodowy. Jedno jest pewne – studia I stopnia wyposażą cię w pakiet podstawowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe.

Część uczelni ma w swojej ofercie studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, które trwają trzy lata i wtedy otrzymasz tytuł zawodowy licencjata. Jeśli chciałbyś jednak po zakończeniu nauki na tym stopniu dysponować tytułem inżynieria, to wybierz takie ośrodki kształcenia, które ofertują zajęcia realizowane w trybie siedmiu semestrów, co daje łącznie trzy i pół roku nauki.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

Współcześnie dostrzegamy, jak duże znaczenie powinna mieć dla nas zbilansowana ochrona środowiska. Dlatego też jesteśmy coraz bardziej skłonni inwestować właśnie w ten sektor i zadbać o symbiozę pomiędzy technologią a naturą. Dlatego też aktualne wyzwania sprawiają, że specjaliści do spraw ochrony środowiska nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, które w pełni odzwierciedlać będzie poziom ich wykształcenia.

Kierunki studiów takie jak ekologia przygotują cię do aktywnej pracy we wszelkich:

 • organizacjach pozarządowych
 • fundacjach, które zajmują się ochroną środowiska

 

Możesz zająć się również działalnością dydaktyczną i edukacyjną, dzięki której promować będziesz wszelkie działania na rzecz ratowania przyrody. Ciekawą propozycją rozwoju będzie podejmowanie także współpracy z koncernami przemysłowymi, gdzie zajmowałbyś się wdrażaniem bardziej ekologicznych rozwiązań systemowych.

Komentarze (0)